ATEST Ochrona Pracy

4 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Badania lekarskie

Liczba wpisów: 10.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Odp. Cz. 2.: Outsourcing - korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej. (cyt. „są to usługi doradcze i zarządzania i świadczy je dla nas jako prowadzacy dzialalnosc gospodarcza” + „Ma z nim zawarta umowę jako z osobą prowadząca działalność gospodarczą tzn na koniec miesiąca wystawia fakturę.”) - - - - Umowa o świadczenie usług, nie została wymieniona w Kodeksie cywilnym wśród umów nazwanych. W praktyce zaś często zachodzi konieczność sporządzenia umowy właśnie tego typu. Jest ona wzorowana na umowie zlecenia i zakłada wykonanie określonych prac przez jedną stronę umowy na rzecz drugiej strony. - - - - Stąd „Ela” nie może dojść nazwy tej umowy. - - - - Jednak zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w Polsce obowiązuje swoboda umów. Oznacza to możliwość zawierania umów o dowolnej treści, w tym też zawieranie umowy o świadczenie usług. Zazwyczaj umowa o świadczenie usług zawierana jest pomiędzy dwoma niezależnymi i równorzędnymi podmiotami gospodarczymi. Zawiązują one współpracę, która nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a przepisom Kodeksu cywilnego. W związku z tym umowa o świadczenie usług, nie powinna przewidywać kierownictwa zleceniodawcy nad zleceniobiorcą. Zlecający nie powinien odgórnie wyznaczać miejsca i czasu pracy zleceniobiorcy. Natomiast może on udzielać fachowych rad czy wskazówek, związanych ze sposobem wykonania zleconego zadania. W wersji szeroko rozumianej możliwe jest również takie połączenie zakresu usług, które zapewni podmiotowi zewnętrznemu zarząd całym przedsiębiorstwem (będzie to zatem umowa o zarządzanie). (2020-05-25)

Odp. Cz. 1.: Można domniemać, że osoba „X?” (cyt. – „prowadzacy dzialalnosc gospodarcza”) jest przedsiębiorca działającym pod firmą o nazwie „Y?”. Taki przedsiębiorca może być pracodawcą (o ile zatrudnia pracowników) lub tylko przedsiębiorcą niebędącym pracodawcą (nie zatrudnia pracowników). Tak czy siak stroną umowy jest „X?” lub firma „Y?”, ale reprezentowana przez „X?”. - - - - PEWNIK: wymieniona strona umowy nie uzyskuje nawiązania stosunku pracy, a zatem, nie obowiązują go („X?”) badania lekarskie ani też szkolenia „bhp”. - - - - Gdyby jednak osoba „X?” bywała na terenie zakładu pracy, czyli u drugiej strony tej umowy, wykonując tam swoje (umowne) obowiązki, to (vide rozp. ws. szkolenia …. bhp - § 2 ust. 2) zleceniodawca „zapewnia poinformowanie ….. o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie. Uzyskanie tych informacji ….. potwierdza podpisem”. Ale, dotyczy to tylko PRACOWNIKA (!!!) firmy „Y?”, ale nie odnosi się do do podmiotu jednoosobowego (sic!) czyli „X?”, jeśli on nie zatrudnia „swoich” pracowników. (2020-05-25)

Ela: Przepraszam wkradł się błąd są to usługi doradcze i zarządzania i świadczy je dla nas jako prowadzacy dzialalnosc gospodarcza (2020-05-24)

każda umowa: MUSI mieć jakąś nazwę określającą status stron umowy i jej cel. No to jak to jest z tą "umową"? (2020-05-24)

czyli: "Ela: Nie są to usługi zarządcze i doradcze ... (2020-05-24)" ??? (2020-05-24)

Ela: Nie są to usługi zarządcze i doradcze w ramach własnej działalności członka zarządu. Pierwszy raz mam do czynienia z taka umowa. (2020-05-24)

czy to znaczy,: że jest to umowa cywilno-prawna o charakterze umowy zlecenia, czyli umowy wykonywania ustalonych czynności z należytą starannością? - - - - cytaty: „zatrudnia członka zarządu” + „Jest jeszcze powołanie a członka zarządu spółki” - - - - a może jest to stosunek pracy na podstawie powołania? (2020-05-24)

Ela: Ma z nim zawarta umowę jako z osobą prowadząca działalność gospodarczą tzn na koniec miesiąca wystawia fakturę. Jest jeszcze powołanie a członka zarządu spółki. (2020-05-24)

co znaczy: "zatrudnia"? Czyni z niego pracownika? Czy może wynajmuje go do wykonywania czynności wynikających z umowy zlecenia? (2020-05-24)

Ela: Witam firma nasza zatrudnia członka zarządu jako prowadzącego własna działalność gospodarcza. Pelnion funkcje zarządcze czy obowiązują go badania lekarskie i szkolenia bhp? (2020-05-24)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37192435