ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Szkoła

Liczba wpisów: 8.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

A mi się: wydawało że w pomieszczeniach tego typu należy sosować zasady higieniczne i sanitarne (2019-02-11)

Benbenek: W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: … wpusty kanalizacyjne podłogowe z syfonem oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża w pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe; (§ 85.2.37) pkt 6 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) (2019-01-24)

klamka w kratkę: Drzwi "zazwyczaj" mają klamkę, aczkolwiek .......... bywają też drzwi bez klamek (niekoniecznie w psychiatryku). Drzwi mogą być uchylne, z klamką lub bez, z gałką itp., przesuwne (z uchwytem), a nawet automatyczne (uchylne lub przesuwne). Kratka (lub inny otwór ściekowy) konieczny jest w kabinie (przegrodzie) prysznicowej. W podłodze ogólnie dostępnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego nie ma konieczności, ani też i obowiązku, instalowania "kratek" ściekowych. Popatrzcie na własne łazienki i kabiny ustępowe (typu WC), czy zawsze i wszystkie mają "kratki". (2019-01-24)

technik bhp: Instalacja kanalizacyjna budynku ( do której należy kratka ściekowa) powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków z tego budynku oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji. (2019-01-24)

Droga Aniu: Drzwi mają klamkę, muszla ma rurę spustową, łazienka ma kratkę. ta kratka jest nieodzowna do spłukania tej wrednej chemii [np. podchloryny sodu] z podłogi. Jak by nie było tej kratki to prace sprzątania w łazienkach wymagałyby osobistego nadzoru PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE. Trzeba jeszcze zaznaczyć że nie ma innych środków do dezynfekcji łazienek nie zawierających podchlorynu sodu (2019-01-24)

Anka: Dlaczego nigdy nie odpowiada się wprost na pytanie, tylko odpowiedź ubiera się w jakieś głupie wykręty- to jest nie do zniesienia! (2019-01-24)

Droga Aniu: nie wydawaj opinii w sprawach nie będących zagadnieniami bhp. Ze względów użytkowych kratka musi znajdować się w pomieszczeniu socjalnym. (jak spłukać środek dezynfekcyjny). Znajdzie się jeszcze jakiś nawiedzony co będzie inputował kratkę ściekową na suficie (2019-01-24)

anna: Witam Mam pytanie, czy jest jakiś przepis mówiący o tym, że w w-c musi być w posadzce kratka ściekowa? (2019-01-22)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444575