ATEST Ochrona Pracy

21 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Czy PIP może nakazać przeprowadzić okresowe szkolenie?

Liczba wpisów: 24.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

wy nawet: teorii nie znacie, nie mówiąc już o praktyce tylko "mniemanologia stosowana" -> "Uczestnik konfe: Ja stwierdziłem /.../ Teoria A praktyka to dwie różne sprawy. (2019-05-16)" (2019-05-17)

a jakież to: DWA PYTANIA na tej konferencji rozłożyły IP PIP? Może trochę "treściwej treści" zamiast enigmatycznych sytuacji domyślnych? (2019-05-17)

Uczestnik konfe: Ja stwierdziłem, że na początek należy powiedzieć, że ... . Jeżeli w protokole są zapisy wątpliwe, dziwne, nieprawdziwe i z którymi się nie zgadzamy to co w tedy? Teoria A praktyka to dwie różne sprawy. (2019-05-16)

Uczestnik konfe: Ja stwierdziłem, że na początek należy powiedzieć, że ... . Jeżeli w protokole są zapisy wątpliwe, dziwne, nieprawdziwe i z którymi się nie zgadzamy to co w tedy? Teoria A praktyka to dwie różne sprawy. (2019-05-16)

nie podpisanie: protokołu kontroli dokonanej przez IP PIP nie unicestwia dokonanej kontroli. Straszenie IP PIP wniesieniem zastrzeżeń, na co kontrolowany pracodawca ma termin 7-mio dniowy, może przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego. Determinacja - tak, awanturnictwo - nie. (2019-05-16)

Uczestnik konfe: Dzisiaj inspektor pip dał popis na konferencji w Rzeszowie. Nie dziwie się Waldemarowi. Jeżeli inspektor prowadzi wykład o szkoleniu, profilaktyce, instrukcjach oraz ryzyku i padają dwa pytania w tym temacie i jest kicha ... to ... powołujcie sie dalej na pip. To nie jest wyrocznią! A z ignorancją, butą oraz głupotą trzeba walczyć. Na początek należy powiedziec, że nie podpisze się protokolu i wniesie się zastrzeżenia do niego. Zobaczycie jaką będzie reakcja. (2019-05-16)

dociekliwy: Egzamin zdany. Jednak coś tam wiecie ;) Ps. Jak łatwo was wywołać do odpowiedzi tzn jedną osobę ;) (2019-05-16)

Kodeks pracy: Art. 207 § 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są OBOWIĄZANI ZNAĆ, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. (2019-05-16)

dociekliwy: "argumentem po stronie kontrolowanego powinna być jego wiedza merytoryczna w tzw. temacie" a jakiś przepis Kodeksu pracy stanowi literalnie, że pracodawca jest obowiązany znać przepisy ? (2019-05-16)

kalkulacja: Odwoływanie się od NAKAZU (w części lub w całości) nie jest dobrym pomysłem, w szczególności jeżeli dotyczy wykazanych pracodawcy uchybień formalnych. Jeśli już „kopać się z koniem” to poprzez wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli, którego zapisy stają się przecież później źródłem dla IP PIP do skonstruowania ewentualnego NAKAZU. W praktyce często IP PIP przedkłada bezpośrednio ustnie swoje uwagi kontrolującemu (na zakończenie swojego działania) i – w zasadzie – nic nie stoi na przeszkodzie oby inspektora dopytać o objaśnienie kontekstów jego uwag. Reasumując – kulturalna rozmowa (raczej) stronom konwersacji nie zaszkodzi, a dodatkowym argumentem po stronie kontrolowanego powinna być jego wiedza merytoryczna w tzw. temacie. (2019-05-16)

Mundek: Dobrze ktoś wspomniał o: "Ignorantia iuris nocet" - nieznajomość prawa szkodzi, ale w tym przypadku odnosi się to w pierwszej części do Inspektora Pracy a w drugiej do pracodawcy, że mu zaszkodziło. Inspektor też człowiek jak my i ma prawo popełniać błędy. Tak jak piszecie, można się odwołać od nakazu wskazując na podanie podstawy prawnej i zacytowaniem obowiązującego przepisu. Ale czy jest sens zadzierać z PIP??? (2019-05-16)

Tadeusz8: Waldemar: masz aktualne szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami ? Jeśli tak to zrób to szkolenie (zorganizuj) w formie samokształcenia kierowanego. Opracuj skrypt na podstawie programu ramowego, daj do zapoznania się pracownicy, do tego test do rozwiązania i wystaw zaświadczenie. Co się będziesz kopał z koniem !!! Odwołasz się to przyjdzie taki niedopracowany / niedoceniony i na pewno znowu coś Ci wynajdzie. Zrobisz szkolenie, daj odpowiedź do PIP-y zgodnie z pouczeniem i masz z głowy !!! (2019-05-16)

w służbie: I to mi się podoba, że PIP pomimo zmiany przepisów nakazuje szkolić biurowych, bo takie ma prawo. Czy do końca zgodnie z ustawą, to już inna sprawa. (2019-05-16)

ignorantia: iuris nocet -> „Waldemar: /…/ W protokóle było zapisane, że ujawniono brak przeszkolenia okresowego jednej osoby pani takiej a takiej. /…/ Potem był już nakaz przeszkolenia za podstawę podano roz. w sprawie szkoleń bhp. /…/ (2019-05-15)” - - - - I właśnie ten fakt wyrażony BRAKIEM szkolenia był negatywnym zarzutem, którego kontrolowany nie pojął, bo nie znał przepisu. „Telefon do przyjaciela” (jak w „Milionerach” TV) świadczy o niewiedzy, a na ewentualne wniesienie zastrzeżeń do treści protokołu kontrolowany ma termin 7-mio dniowy. (2019-05-15)

Waldemar: "krok po kroku" Co ty za bzdury wypisujesz ??? W protokóle było zapisane, że ujawniono brak przeszkolenia okresowego jednej osoby pani takiej a takiej. I tyle w temacie. Potem był już nakaz przeszkolenia za podstawę podano roz. w sprawie szkoleń bhp. Dopiero jak zadzwoniłem do zaprzyjaźnionego behapowca ten mi powiedział, że szkolenia zostały zniesione I nie potrafi mi odpowiedzieć. dlaczego młoda pani inspektor nakazała przeszkolić moją pracownicę (2019-05-15)

stażysta bhp: PIP zawsze może nakazać przeprowadzenie szkolenia bhp a nawet innego innego szkolenia gdy stwierdzi że zaistniały takie okoliczności. np po wypadku czy podejrzenia choroby zawodowej (2019-05-15)

krok po kroku: Pierwszym dokumentem autorstwa IP PIP po kontroli jest Protokół kontroli. Zawiera on (bezwzględnie) opisy wszelkich negatywnych stwierdzeń IP PIP. Te "UWAGI" stanowią dla IP PIP podstawę do ewentualnego sporządzenia tzw. wystąpienia ,a także (w dalszej kolejności) NAKAZU. Na etapie zapoznawania się kontrolowanego pracodawcy z protokołem kontroli ma on prawo i możliwość zgłoszenia (przedłożenia nawet na piśmie) zastrzeżeń. Jeśli z tego prawa nie skorzysta, a NAKAZ bazuje na tych waśnie uwagach, to właściwie .......... już "po ptokach", bo godzi się z treścią protokołu. I to by było na tyle. (2019-05-15)

expert: Jako pracodawca doradzałbym dla Waldemara odwołać się od nakazu, jako prowadzący (też) działalność szkoleniową - nie mam nic przeciwko. Byłem i jestem przeciwny zniesieniu szkoleń okresowych dla tej grupy. (2019-05-15)

Waldemar: Może jeszcze raz zapytam, czy inspektor może poza przepisami nakazać przeprowadzić szkolenie? Z ryzyka nie wynika konieczność szkolenia okresowego, więc na jakiej podstawie> Bo tak mu się zachciało? (2019-05-15)

Monika: PIP może na nawet powinien (2019-05-15)

proste?: niekoniecznie -> Dla grupy działalności „Związanej z obsługą rynku nieruchomości” (poz. z lp 52; Kod PKD „L”) przypisano 2 (drugą) [a nie 3.] kategorię ryzyka. Stosowne rozporządzenie w tej sprawie – vide Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 – poza tą ogólną klasyfikacją wskazuje na potrzebę (wręcz konieczność) odniesienia się do częstości wypadków przy pracy i innych parametrów. Głębsza analiza ww elementów być może będzie wymagać skorygowania kategorii ryzyka do wyższej kategorii niż 3. (trzecia). (2019-05-15)

przepis: § 2^2 . Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w Kodeks pracy art 237(2)§ 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono *nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka* w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne. Z tabeli: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości: kategoria ryzyka: 2 (2019-05-15)

a może: "inspektorek" dostrzegł, że niespełnione są pewne wymagalne warunki pracy, np. zapewnienie dostępu światła naturalnego (niespełniony stosunek powierzchni przeszklonych okien do powierzchni podłogi), niespełniony warunek wolnej i ergonomicznej powierzchni w pomieszczeniach pracy na każdego pracownika, niespełnione warunki ergonomii do pracy z monitorami ekranowymi i inne? Bo jeśli tak, to są to warunki pracy uciążliwe, a w niektórych sytuacjach - być może - nawet i niebezpieczne. Poza tym, czy to "Waldemar" ma nakaz osobiście przejąć rolę organizatora szkolenia okresowego, czy zapewnić to szkolenie poprzez uprawnioną jednostkę organizacyjną? Sama ocena ryzyka z "pozytywnym" wynikiem może pomija te mankamenty i nie spełnia warunku akceptacji? (2019-05-15)

Waldemar: Dostałem dziś nakaz od PIP pokontrolny, że mam przeszkolić okresowo pracownika administracyjno-biurowego. Prowadzę biuro nieruchomości. Słyszałem, że pracownicy biurowi nie muszą już być szkoleni. Czy Inspektorek mógł nakazać, czy po prostu nie zna przepisów? Odwołać się. W ryzyku nie mam nic, że muszę szkolić okresowo. (2019-05-15)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33469237