ATEST Ochrona Pracy

10 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: substancje niebezpieczne

Liczba wpisów: 2.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

tak ma być: „Ktoś” dokonuje zaopatrzenia zakładu pracy w materiały technologiczne (i nie tylko). Taka osoba (pracownik - zaopatrzeniowiec) dokonując zakupu substancji (chemicznych) niebezpiecznych powinien obowiązkowo zadbać o osiągnięcie dla nich kart charakterystyki (i dla innych substancji również). „Behapowiec” dokonując kontroli, czyli identyfikując stan faktyczny i przyrównując go do stanów wymagalnych określa wykryte rozbieżności oraz wnioskuje o ich usunięcie. ZATEM „behapowiec” MUSI mieć wiedzę o właściwościach wszystkich substancji wykorzystywanych w procesach technologicznych zakładu pracy (a także – i nawet – o środkach tzw. chemii gospodarczej używanych przez osoby sprzątające). Ta wiedza zawarta jest właśnie w kartach charakterystyki substancji chemicznych. Można je osiągnąć bezpośrednio od dystrybutora (sprzedawcy) lub od producenta z internetu. (2020-06-05)

ala: Kto powinien w firmie prowadzić spis substancji niebezpiecznych/ wraz z charakterystyką/? Inspektor bhp kontroluje , a prowadzi kierownik oddziału czy też inspektor? (2020-06-05)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37258917