ATEST Ochrona Pracy

25 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Kogo powołać do zespołu powypadkowego?

Liczba wpisów: 8.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

pracodawca: Jak najbardziej było to zdarzenie "w pracy" ale nie "wypadek przy pracy" (2018-10-13)

pracodawca: Dziękuję za wypowiedzi. Trochę dziwne te przepisy. Jestem członkiem zespołu jako osoba wykonująca zadania służby bhp u pracodawcy, czyli u mnie. Prowadzę postępowanie z innym pracownikiem i sam sobie zatwierdzam protokół........... Mam nadzieję, że wszystko dobrze się zakończy, bo nie zamierzam uznać wypadku przy pracy z powodu braku przyczyny zewnętrznej i braku urazu. Pracownik zasłabł w pracy zabrało go pogotowie. W szpitalu po badaniach wykryli tętniaka w mózgu. Jednak on twierdzi, że jak stało się to w pracy to jest wypadek przy pracy. (2018-10-13)

ciekawe jest: to twoje "Proste" zdanie. Ale nic poza tym. (2018-10-12)

Proste: Moim zdaniem do zespołu wypadkowego dobrze jest powołać członków zespołu do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (2018-10-12)

resume: Zespół powypadkowy: pracodawca + specjalista spoza zakładu pracy (wynajęty na umowę zlecenia - za ustalonym wynagrodzeniem; honorarium to może zależeć od komplikacji sprawy i ciężkości wypadku/skutków). (2018-10-12)

ciąg dalszy: § 6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy. (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) (2018-10-12)

ŁB: Przecież przepis jest jasny: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy § 5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy. Czyli jak członek zespołu piszesz protokół a jako pracodawca go zatwierdzasz albo ściągasz kogoś z zewnątrz. (2018-10-12)

pracodawca: Dzień Dobry. Jestem pracodawcą wykonującym samodzielnie zadań służby bhp. Mam ukończony kurs dla pracodawców, którzy sami wykonują te obowiązki. wszytko było dobrze dopuki nie zaistniał u mnie w firmie wypadek. I teraz mam problem natury formalnej kogo powołać do zespołu powypadkowgo? Sam siebie mam powołać i sam zatwierdzić protokół ??? Czy nie istnieje konflikt interesu? Czy w takim przypadku mam powołać do zespołu specjalistę z zewnątrz. Dzwonię po wszystkich instytuacjąch i każdy robi wielkie oczy, bo nie miał takiej sytuacji. Proszę może ktoś mi pomoże i coś mądrego napisze. (2018-10-12)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32502903