ATEST Ochrona Pracy

25 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Jakie szkolenie okresowe BHP?

Liczba wpisów: 26.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

zobacz: ten wpis -> "szkolenie: okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i INNYCH. Vide zał. nr VIII (program ramowy), a w nim - ci "INNI" to pracownicy szkół i innych placówek oświatowych. Program szczegółowy w swojej treści powinien uwzględniać specyficzne potrzeby (i oczekiwania) pracodawcy oraz kontekstowe odniesienie się do wybranych treści ustawy oświatowej. (2019-05-26)" -> i nie chwal się odkryciem Ameryki. (2019-05-31)

Nowy: Zgodnie z Rozporządzeniem jest to szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia i to wpisz w zaświadczeniu. Zgodnie z działem VIII Ramowy program.... w pkt 2 masz napisane że uczestnikami szkolenia są: "Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służy zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników...". Ja dla przedszkoli i żłobków robiłem to szkolenie i kontrole inspekcji pracy nie miały zastrzeżeń. Ale tak jak piszą poprzednicy, dobrze by było żeby to było jakoś wyszczególnione i opisane co komu i jak wtedy nie był by dyskusji czy to takie szkolenie a może inne. (2019-05-31)

Kwalifikacje: Słusznie, że skoro istnieje rozporządzenie o zawodach i specjalności, w którym określono jakie kwalifikacje, a także i co powinien umieć powinien dana osoba, która wykonuje określony zawód to powinno też być również określone w rozporządzeniu o szkoleniu z dziedziny bhp. To powinno być skorelowane i spójne wówczas nie byłoby dyskusji. Może to źle przedstawiłem, ale jest to moje zdanie. A więc przedyskutujmy a jednocześnie zachęcam do poczytania tego rozporządzenia, być może nie każdy go ma lub czytał. (2019-05-30)

Szkolenie: Szanowni behapowcy po co mielić językiem o tych szkoleniach jest rozporządzenie o kwalifikacji i specjalnościach i tam wyraźnie jest opisane jakie kwalifikacje i co powinien umieć dana osoba posiadająca takie a takie kwalifikacje lub specjalność. Ministerstwo Pracy i Rodziny powinno opracować rozporządzenie o szkoleniach o bhp z uwzględnieniem wyżej wymienionego rozporządzenia dostosowując je do poszczególnych zawodów. Np. jakie szkolenie z bhp powinien przejść taki a taki zawód i w jakim okresie itd. Prezes OSPSBHP jest w ROP, to powinna postawić wniosek, aby wreszcie uregulowano zagadnienie szkolenia w dziedzinie bhp i wówczas byłoby jasne dla wszystkich a tak występuje niejasność i domyślność . (2019-05-30)

Marek N.: rozporządzenie.: "Opiekunka zatrudniona w żłobku powinna przejść szkolenie dla ""pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.""" (2019-05-30)

legislator: Nieeeeeeeeeee. Szkolenie okresowe dla "innych....". A ta grupa nie podlega zwolnieniu. Analogia do nauczycieli. Poczytajcie w Ateście kilka numerów temu. (2019-05-30)

Malwina: Czyli Panie Marek N.? Szkolenie dla grup dministracyjno-biurowych i innych? (2019-05-30)

Marek N.: Brak podstaw prawnych do kwalifikacji pracowników wg grup wskazanych w roz. ds. szkoleń bhp. Argumentem na brak prawnych i praktycznych podstaw do systematyzowania pracowników jako robotników i administracyjno-biurowych mogą tylko być zapisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.), które podaje w załączniku kody nazw zawodów, a nie stanowisk pracy, a także nie dzieli pracowników na fizycznych i umysłowych (2019-05-30)

Malwina: Widzę że większe zamieszanie wyszło tylko. Mam 3 pracownice i nie wiem jakie szkolenie powinny odbyć czy administracyjno-biourowe i inne, czy może robotnicze. Różne są opinie i tak samo widzę i na tym forum. Ja bym obstawiała adm-biu. i inne ale jeden behapowiec powiedział mi że trzeba zrobić robotnicze bo to opiekunki do dzieci od 1 roku do 3 lat (przewijanie przebieranie karmienie itd.). No ale przy starszych dzieciach to wykonują inne czynności związane z nauką, liczeniem, malowaniem inne zabawy i gry. I dalej jestem w kropce. (2019-05-30)

Muszą: Leonie, ja na początku już jednoznacznie powiedziałem, że muszą przejść szkolenie okresowe i po co to kombinować. (2019-05-28)

dzień dobry (?): Malwina. I jak tam z zapowiedzianą wdzięcznością za informację? (2019-05-27)

Sprzątaczka: należy do prac szczególnie niebezpiecznych :):):) (2019-05-27)

inż.: inż.: "I tak oto "opiekunka w żłobku należy do prac szczególnie niebezpiecznych." - Czasami wypada to wiedzieć - czym innym są czynności podczas pracy zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych a czym innym jest Twój wywód przeczytaj jeszcze raz coś napisał: "OPIEKUNKA W ŻŁOBKU" NALEŻY DO PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.... Jeszcze raz "czasem wypada wiedzieć", że nazwa stanowiska nie jest czynnością / pracą samą w sobie. Może w końcu zrozumiesz, bo jaśniej się nie da... (2019-05-27)

i to jest: "POSTĘP" w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników (2019-05-27)

Leon: W żłobku do prac zaliczamy podcieranie co stanowi kontakt z materiałem biologicznym (być może skażonym). Prace z materiałem biologicznym sa pracami szczególnego ryzyka. Czasmi wypada to wiedzieć (2019-05-27)

inż.: I tak oto "opiekunka w żłobku należy do prac szczególnie niebezpiecznych." No cóż czynnik społeczny - "Leon" się tak popisał. PS. Bo... widzisz i nie grzmisz. Ale wstyd! (2019-05-27)

nooo, toś: "expercie" rozstrzygnął "węzeł gordyjski" -> "szkolenie: okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i INNYCH. Vide zał. nr VIII (program ramowy), a w nim - ci "INNI" to pracownicy szkół i innych placówek oświatowych. /.../ (2019-05-26)" - - - - PS. Dyrektywy UE mają charakter subsydiarny, czyli pomocniczy. Same w sobie nie stanowią prawa unijnego bezwzględnie obowiązującego. Bezwzględnie i literalnie obowiązujące są rozporządzenia UE, i są to akty prawne najwyższej kategorii. Tak, że "expercie", raczej nie mieszaj. (2019-05-27)

expert: Tak dla jasności ze stron Sejmu" odnośnie waszej rzekomej "marginalizacji" - Projekt ustawy swego czasu został wysłany do 313 organizacji w tym do OSPSBHP tylko 26 organizacji zgłosiło uwagi wśród nich było OSPSBHP, którego zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii szczegółowych: - proponowanych zmian w Kodeksie Pracy polegających na zniesieniu wymogu przeprowadzania okresowych szkoleń bhp w stosunku do części pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych (w przypadku niższych kategorii ryzyka) ------- Zgodnie z przepisami prawa UE szkolenie okresowe pracowników co do zasady nie jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 12 dyrektywy 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy szkolenie powinno być powtarzane okresowo, jeżeli jest to konieczne. Zanim coś jeden z drugim palnie wypadałoby znać szczegóły!!! (2019-05-27)

Leon: OSPSBHP dążąc do marginalizacji służby bhp jako czynnik społeczny podpisał albo wyraził milczący akcept na zmianę przepisu o szkoleniach bhp vide art. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W świetle tego przepisu szkoleń tych nie trzeba prowadzić. Natomiast z logicznego punktu widzenia opiekunka w żłobku należy do prac szczególnie niebezpiecznych. No cóż czynnik społeczny się tak popisał. (2019-05-27)

expert: JA was pogodzę. Malwina powinna przejść szkolenie dla pracowników "szkół i innych placówek oświatowych" na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez pracodawcę do ramowego programu zawartego w roz. w sprawie szkoleń bhp dla prac. administracyjno-biurowych. Przestańcie już się przekomarzać, bo wstyd przynosicie dla siebie i innych forumowiczów. (2019-05-27)

pozostaje tylko: kwestia zidentyfikowania i opisania cech tych czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i/lub niebezpiecznych oraz nazwanie grupy szkoleniowej zgodnie z nazewnictwem programów ramowych. No to zabłyśnij, może inni (poza mną) to zrozumieją. (2019-05-27)

rozporządzenie.: Opiekunka zatrudniona w żłobku powinna przejść szkolenie dla pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Reszty nie będę tłumaczyć, bo i tak nie zrozumiesz. PS. Już nauczyciele ostatnio podnosili larum, że nie muszą przechodzić szkoleń okresowych, bo są zaliczeni do administracyjno-biurowych. Niestety ustawodawca szybko ich wyprostował. (2019-05-27)

rozporządzenie: A od kiedy to "opiekunka zatrudniona w żłobku" jest zaliczona do grupy pracowników administracyjno-biurowych??? (2019-05-27)

szkolenie: okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i INNYCH. Vide zał. nr VII (program ramowy), a w nim - ci "INNI" to pracownicy szkół i innych placówek oświatowych. Program szczegółowy w swojej treści powinien uwzględniać specyficzne potrzeby (i oczekiwania) pracodawcy oraz kontekstowe odniesienie się do wybranych treści ustawy oświatowej. (2019-05-26)

Muszą: Muszą odbyć szkolenie bhp bez względu na wiek i ich nabyte wykształcenie. (2019-05-25)

Malwina: Dzień dobry Jakie szkolenie okresowe bhp powinny przejść opiekunki zatrudnione w żłobku? Będę wdzięczna za informację. (2019-05-24)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33257183