ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: znaczenie i/lub

Liczba wpisów: 17.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

no no: "cikawe" (2018-09-20)

expert: Tak jeszcze przy okazji: W 2003 wydano rozporządzenie zmieniające dodając w załączniku: pkt „13) wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.” Więc już powinniście je zobaczyć i nie traktować jako cikawostkę. Pozdrawiam (2018-09-20)

expert: Koledzy dyskutanci. Nowe rozporządzenie w literalnym brzmieniu wskazuje tylko przepis wg jakiego TRYBU ma odbyć się sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń transportu bliskiego - wózków jezdniowych. (2018-09-20)

kolejna ciekawo: Po 10 sierpnia 2018 r. Osoby zgodnie z par 4.1. nowego rozporządzenia muszą posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów (Dziennik Ustaw Nr 79 2001 Poz. 849) dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych , choć w tym rozporządzeniu w załączniku: RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI nie ma wskazanego URZĄDZENIA TECHNICZNEGO jakim jest //wózek jezdniowy// ??? O co tu chodzi, czy obecny ustawodawca niechlujnie zmienia przepisy nie patrząc na korelację??? (2018-09-20)

coś tam wiem: Wiesz? To nie moja wina, że jesteś może troszkę ograniczony i nie \"zakumałeś\", że chodziło mi o słowo \"kartonik\" i jego znaczenie, a że popełniłem błąd w pisowni to już jest inna sprawa, ale oczywiście z takim ograniczeniem można wysnuwać wnioski, \"że nic nie wiem\" I jest to normalne u takich ludzi jak Ty :) (2018-09-20)

ten oto: "konkretny" przykład - "kartownik upoważnia". (2018-09-20)

coś tam wiem: Jako radca prawny coś tam powinieneś chyba wiedzieć? odnośnie przytoczonych "przepsiów" (2018-09-20)

coś tam wiem: Np. jakie głupoty? konkretnie... (2018-09-20)

radca prawny: coś tam wiem: Jak się okazuje to nic nie wiesz i piszesz głupoty. (2018-09-20)

Ferdziu: A wystarczyło w nowym rozporządzeniu dodać słowa w § 4. 1. /.../ która ukończyła 18 lat, ukończyła, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla operatorów wózków zorganizowanego przez instytucje szkoleniowe lub pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki "i" posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (2018-09-20)

Fakt: Nowe rozporządzenie: "§ 4. 1. Do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat i posiada ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych." WIDZICIE GDZIEŚ TUTAJ OBOWIĄZEK ODBYCIA KURSU NA OBSŁUGĘ WÓZKÓW ????????? (2018-09-20)

coś tam wiem: A wiedziałeś może że poświadczenie kwalifikacji przez UDT było dobrowolne? Wynika z tego, że nie trzeba już kończyć żadnego kursu. Wystarczy zapłacić 152 zł, zdać egzamin Państwowy przed komisją UDT i kartownik upoważnia do pracy jako operator wózków widłowych. Czyli nie ma już obowiązku ukończenia kursu. Liczy się kasa dla UDT Widać obecnej władzy zależy na nabijaniu kasy dla państwowych instytucji rezygnując z obowiązkowych do tej pory kursów. To tak jakby ktoś się sam wyuczył zawodu i podszedł do egzaminu państwowego np na radcę prawnego i go zdał. Zlikwidować szkoły, uczelnie, ośrodki szkolenia. Po co one są? ;) (2018-09-20)

odkrywca: "Zgadza się: Wg nowego roz. i UDT wszyscy, którzy ukończyli kursy w ośrodkach szkolenia na podstawie pkt 1 starego roz., a nie zdali egzaminu udt i nie legitymują się kartonikiem UDT nie mogą być już operatorami wózków od wejścia w życie nowego rozporządzenia. (2018-09-19)" - - - - Można ukończyć szkołę średnią nie podchodząc do matury. Wówczas "wykształciuch" MA (sic!) średnie wykształcenie, ale ........... nie ma szans na podjęcie studiów wyższych. To też jest "odkrycie". I chyba też "się zgadza" ......... (2018-09-20)

Ferdziu: No właśnie, żeby coś mądrego napisać trzeba coś wiedzieć. (2018-09-20)

Zgadza się: Wg nowego roz. i UDT wszyscy, którzy ukończyli kursy w ośrodkach szkolenia na podstawie pkt 1 starego roz., a nie zdali egzaminu udt i nie legitymują się kartonikiem UDT nie mogą być już operatorami wózków od wejścia w życie nowego rozporządzenia. (2018-09-19)

Ferdziu: stare roz. dotyczące wózków § 4. 1. Do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: 1) uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, LUB 2) imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę´, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. - - - - Zadzwoń do obojętnie którego UDT i zapytaj, czy osoby które zdobyły (posiadają uprawnienia - ukończony kurs w jakimś ośrodku) wg pkt 1 muszą posiadać imienne zezwolenie od pracodawcy. Przekonasz się jak "trzecioklasista" urzędnik (ma wytyczne z UDT W-wy) interpretuje spójnik "i" a jak "lub" Potem coś napisz mądrego. (2018-09-19)

prawnik: Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Z takiego brzmienia przepisu możemy wywieść, że zarząd jest zobowiązany zarówno do prowadzenia spraw spółki jak i reprezentowania jej na zewnątrz, o czym przesądza użycie spójnika „i”. Gdyby w przytoczonym przepisie spójnik „i” został zastąpiony przez spójnik „lub”, przepis zmieniłby znaczenie. Przepis w takim brzmieniu oznaczałby, że zarząd może pełnić obie z dwóch ww. funkcji albo tylko jedną z nich i w ten sposób także wywiąże się ze swoich zadań.. (2018-09-19)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438312