ATEST Ochrona Pracy

30 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: prace na śmieciarce

Liczba wpisów: 4.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

ewa: Proszę o poradę Pracuję w spółce komunalnej, w której zatrudnieni są kierowcy i ładowacze odpadów. Do tej pory śmieciarki były obsługiwane przez kierowcę plus 2 pomocników. Nowy pracodawca chce zmienić na kierowca plus i pomocnik. czy może to zrobić zarządzeniem? (2020-05-28)

rozważania: Opisany zamiar pracodawcy wskazuje, że zmierza on do zmniejszenia zatrudnienia poprzez rezygnację z jednego pomocnika – ładowacza (w ekipie 2 osobowej) i przerzucenia jego zadań na kierowcę. Po pierwsze – powinien przedstawić kierowcy propozycję zmiany zakresu zadaniowego poprzez umowę zmieniającą; kierowca może przyjąć propozycję lub ją odrzucić, odrzucenie zaś prowadzi do rozwiązania z nim umowy o pracę. Po drugie – pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi (kierowcy – ładowaczowi) bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przy takim obciążeniu kierowcy zadaniami ładowacza zwiększy się jego obciążenie psychofizyczne, co może znacznie zakłócać sprawność kierowcy, jako użytkownika pojazdu na drogach publicznych. Reasumując – zamiar takiej kompresji obowiązków tworzy nowe, potencjalne zagrożenia nie tylko dla kierowcy, ale i innych współuczestników ruchu drogowego. To kiepski pomysł. (2020-05-28)

No właśnie: A co z COVIDEM (2020-07-23)

ma się: dobrze i dalej się rozwija. (2020-07-23)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37857385