ATEST Ochrona Pracy

4 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Instruktaż stanowiskowy przed ogólnym ?

Liczba wpisów: 6.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Hirek: Aha, dalej podtrzymuję: "Nijak ten wywód ma się do tematyki szkolenia ogólnego i stanowiskowego." (2020-02-12)

vide: Rozporządzenie ws. Szkoleń „bhp” – w szczególności §§: 8 do 11. - - - - PEDAGOGIKA – pedagog  (gr. paidagogós = prowadzący chłopców) - nauczyciel, wychowawca; teoretyk w zakresie pedagogiki; pedagogika – świadoma i celowa działalność wychowawcza - - - - ANDRAGOGIKA (gr. andros = mężczyzna, człowiek + ago = prowadzę) - teoria oświaty dorosłych, pedagogika dorosłych - pobudzanie, ukierunkowywanie lub wspomaganie procesów nauczania dorosłych - - - - DYDAKTYKA (gr. didaktikós = nauczający, pouczający) - dział pedagogiki, nauka o metodach nauczania, uczenia się - - - - METODYKA - w pedagogice - dydaktyka szczegółowa jakiegoś przedmiotu szkolnego omawiająca cele i sposoby nauczania tego. (2020-02-12)

Felek: W końcu jakaś inna dyskusja - na tenmaty bhp ;) (2020-02-12)

ekspert: Nie wiem, czy w ten sposób przeprowadzone szkolenie wstępne bhp jest zgodne z metodyką prowadzenia szkoleń bhp? Ale zabronione przepisami nie jest. (2020-02-12)

Bonifacy: Przepisy nie zabraniają zamiany, ale ważne jest, to że osoba kierująca nie może dopuścić do pracy na stanowisku bez pełnego szkolenia wstępnego. Czyli np - 1 szkolenie na stnowisku (instruktaż stanowiskowy) potem szkolenie ogólne, potem dopiero dopuszczamy do pracy na stanowisku, czyli po pełnym dwuczłonowym szkoleniu wstępnym. Rzeczywiście w KSW na pierwszej pozycji jest instruktaż ogólnym potem stanowiskowy i tym na pewno kadry się zasłaniają. (2020-02-12)

Franek: Mam pytanie. Czy można zamienić kolejność w szkoleniu wstępnym, tzn. najpierw zrobić instruktaż stanowiskowy potem dopiero instruktaż ogólny? Ze względów logistycznych rano mam zaplanowane badanie lekarskie i nie mogę w pierwszej kolejności na karcie szkolenia wstępnego zrobić instruktażu ogólnego....... Kadry nie chcą się zgodzić na zamianę. (2020-02-12)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37192585