ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: PRZEPISY OGÓLNE BHP

Liczba wpisów: 10.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

dd: Zmiany w przepisach ogólnych bhp - co się zmieniło od 20.11.2021 ? (2021-11-23)

dd: Nikt nie wie ? (2021-11-24)

wyszukaj: ten przepis w internecie i przekonasz się, czy są zmiany, czy też nie. (2021-11-24)

piotro: Proste pytanie - CO SIĘ ZMIENIŁO ? Nikt z nas nie potrafi pomóc ? SŁABE KTOŚ, COŚ ? (2021-11-24)

zmiany: vide - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2021-11-24)

zmiany: vide Dz.U.2021. poz.2088 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (2021-11-24)

Nikt z nas?: Chyba nikt z was! (2021-11-24)

marek: Pytanie zasadne. Czy ktoś spotkał się z komentarzem do rozporzadzenia ? (2021-11-26)

tak,: "na straganie w dzień targowy" spotkałem komentatorów. (2021-11-26)

karo: zmianie uległ Załącznik nr 2 do przepisów Rozporządzenia dot. środków ochrony indywidualnej. Do rozważenia kwestia wprowadzenia obowiązku stosowania hełmów przy pracach - "obsługa załadunku lub transport i magazynowanie" Wcześniej takiego zapisu nie było. (2021-12-02)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44586495