ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Służba BHP - problemy

Liczba wpisów: 22.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Karol: Ostatnio pracodawca mnie oskarżył, że nie przedstawiam propozycji rozwiązań technicznych poprawiających warunki pracy. Nie mam wykształcenia technicznego. Nie wiem jak np ulepszyć maszynę. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie rozwiązania techniczne się stosuje? (2020-02-06)

Józef: Proponuje się rozwijać, -zwiedzać targi maszyn, SAWO itp, Nikt za Ciebie tego nie zrobi... (2020-02-06)

w służbie: Służba bhp nie przedstawia "ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH" tylko "propozycje przedsięwzięć technicznych" a to chyba zasadnicza różnica. (2020-02-06)

No,: no - "oskarżają" behapowca. Tutaj pomoże tylko samorząd zawodowy. (2020-02-06)

Karol: Mam ukończoną wyższą uczelnię w Rzeszowie na kierunku "ZARZĄDZANIE PARAFIĄ" i studia podyplomowe bhp. (2020-02-06)

Kodeks pracy: Art. 237(3) Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. (2020-02-06)

parafianin: ZARZĄDZANIE PARAFIĄ ??? Wy se jaja robicie? jest taki kierunek? (2020-02-06)

Józef: Jest i to na kilku uczelniach. (2020-02-06)

od 2010 r.: 2 200 zł. - tyle kosztują dwusemestralne studia podyplomowe "Zarządzania parafią" na Politechnice Rzeszowskiej. Program: zarządzanie budżetem parafii, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i podstaw psychologii. Spora część programu studiów poświęcona jest też nowoczesnej komunikacji z wiernymi. W ramach zajęć z retoryki i erystyki księża uczą się na przykład, jak poruszyć wiernych płomiennym niedzielnym kazaniem. Studia adresowane są do kapłanów, osób zarządzających w zgromadzeniach zakonnych oraz osób świeckich, związanych z zarządzaniem instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w Kościele. Uczą tam nie tylko tradycyjnej komunikacji z parafianami, ale także tej wirtualnej. Temu właśnie służą przedmioty takie jak "Komunikacja z wiernymi w Internecie" i "Media relations”. (2020-02-06)

Józef: W wyszukiwace wpisać : bhp ocena maszyn. Jest sporo materiału informacyjnego. (2020-02-06)

proboszcz: Polecam sprawdzić również w Słowniku Języka Polskiego, w internecie, znaczenie słowa PARAFIANIN. (2020-02-07)

parafianie: nie czytają SJP. Im wystarczy "słowo boże" w ............. parafii. (2020-02-07)

Specjalista bhp: Karol:Istnieją różnice w pojęciu”poprawa warunków pracy a ulepszenie maszyny”. To jedno i drugie hasło jest zbyt ogólnikowe i nie może być wyrwane li tylko z kontekstu a uwzględnione w konkretnych sytuacjach przez służbę bhp lub osobę wykonującą zadania tej służby wyłącznie w ramach ich kompetencji. Więc nie wiadomo co należy mieć na uwadze np. czy wnioski zawarte w rocznej analizie stanu bhp, czy w innym sporządzanym dokumencie a jest ich wiele począwszy od raportu stanu bhp do bieżącej informacji służby bhp o występujących zagrożeniach zawodowych,wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń. Wnioski takie mogą być określone jako: techniczne,organizacyjne, prawne,czy medyczne w formie propozycji do rozwiązania przez inne odpowiedzialne służby pracodawcy. Musisz to przeboleć a przede wszystkim wyjaśnić pracodawcy,że ulepszanie maszyn nie należy do twoich obowiązków służbowych, lecz do innej służby np.głównego mechanika itp. (2020-02-07)

ORZ: z uwzględnieniem narażenia na Covid 19 w zakładzie pracy (i nie tylko). Prawdopodobieństwo zarażenia duże (nawet bardzo duże). Skutki bardzo poważne - nawet śmiertelne. Łączna ocena (konkluzja) - ryzyko niedopuszczalne, zatem zakaz podejmowania pracy. Ale .... życie (lub śmierć) MUSI toczyć się dalej. No to ........ dopuśćmy jednak ryzyko funkcjonowania zakładu pracy. Czy rygorystyczna profilaktyka zapewni bezpieczeństwo? Per analogiam - upadek na tym samym poziomie - rozwiązaniem ELIMINUJĄCYM zaistnienie zdarzenia (a tym samym i jego skutków) = szczególna uwaga + stosowne obuwie. Brawo wy! (2020-05-20)

Patrycja: Najważniejszym problemem służby bhp jest brak Samorządu zawodowego. Ale słyszałam że to się niebawem zmieni (2020-07-24)

ale słyszałam: na straganie w dzień targowy (2020-07-24)

Gonzo: Patrycja: A co według ciebie się zmieni?Bo ja uważam,że nic się nie zmieni. Wszystko zostanie po staremu i samorząd zawodowy służby bhp nigdy nie powstanie. Można usłyszeć na temat samorządu wiele informacji prawdziwych, ale również nieprawdziwych także. (2020-07-25)

WIREK: Najważniejszym problemem służby bhp jest brak możliwości zatrudnienia w firmach mikro, małych, średnich, dużych a nawet w wielkich a nie brak samorządu zawodowego, którego większość tzw. behapowców oraz OSPS BHP nie akceptuje. (2020-07-25)

Przecież: bezrobocie - nawet w czasie pandemii - szacowane jest na poziomie około 6%. Zatem dla wysoce wykwalifikowanych, zdolnych, mądrych, przedsiębiorczych i zaradnych fachowców ten wydumany problem nie istnieje. (2020-07-25)

wirku: zmień pracę i weź kredyt (2020-07-26)

behaper: Wirek: Najważniejsze dla służby bhp jest praca, której zaczyna brakować dla behapowców, ponieważ pracodawcy zaczynają cięcia, a zaczęli od redukcji zatrudnienia pracowników umysłowych. Proponują często pracę w różnej formie np. samozatrudnienie, bądź umowa zlecenie,lub ostatecznie na część etatu, Nie jest wcale tak różowo, jak twierdzisz. (2020-07-30)

st.insp. bhp: Szanowni behapowcy: Problemy służby bhp dopiero przed nami. Trzeba będzie się mocno solidaryzować oraz integrować. Będzie to konieczność. (2020-07-30)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204674