ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Badania pracowników

Liczba wpisów: 6.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Benbenek: Rozp. w spr. służby BHP – współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników Słownik języka polskiego PWN: Współdziałać – 1. «działać wspólnie z kimś» 2. «przyczyniać się do czegoś razem z innymi czynnikami» Organizować – 1. «planować i koordynować poszczególne etapy jakichś działań» Zgodnie z zakresem zadań służba BHP współdziała z lekarzem np. przy ocenie ryzyka zawodowego lub działalności komisji ds. bhp. Natomiast organizowanie okresowych badań lekarskich jest elementem bieżącej kontroli ważności tych badań oraz udziału w określaniu czynników szkodliwych, niebezpiecznych i szkodliwych zamieszczanych w skierowaniu na badania lekarskie. Bieżące wypełnianie skierowań nie należy do zadań służby BHP, lecz komórek ds. osobowych. Wzór skierowania nie zawiera rubryki z podpisem/kontrasygnatą pracownika służby BHP. W praktyce bywa różnie. Niestety spychologia jest tolerowana przez PIP, od której służba BHP nie może liczyć na efektywne wsparcie. (2019-01-24)

Metodą: redukcji usuwa się leniwego bhp-owca z zakładu (2019-01-24)

technik bhp: Ale czasami "metodą spychologii" obarcza się tym obowiązkiem służby bhp, które godzą się na to. Rozporządzenie w sprawie służby bhp stanowi w tym zakresie, że służba bhp współpracuje z lekarzem medycyny pracy. (2019-01-23)

technik bhp: Przepisy nie precyzują, kto powinien (w imieniu pracodawcy) kierować pracownika na badania. Najczęściej jest, to osoba lub komórka organizacyjna w zakładzie pracy wyznaczona przez pracodawcę. Najczęściej taką komórką są kadry. (2019-01-23)

technik bhp: A w 22 zadaniach służby bhp masz zapisane, że wystawiasz skierowania? (2019-01-23)

Anna: Kto w firmie powinien wystawiać skierowanie na badania lekarskie bhp czy kadry? (2019-01-22)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444631