ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Kupony na posiłki regeneracyjne.

Liczba wpisów: 9.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Julian: Dzikuję za rozwianie moich wiadomości. Faktycznie weszło zmiana rozporządzenia. Przeoczyłem ten fakt. Dziękuję dla experta. (2019-07-10)

To: kwestia spełnienia wymagań prawnych i koniec kropka tematu. (2019-07-10)

może: wydawać kupony na posiłki profilaktyczne (oczywiście), ale ......... nie ma gwarancji na ich słuszną realizację. Zatem to kwestia organizacyjnego wyboru. (2019-07-10)

expert: Więc odpowiadając na pytanie Juliana: TAK MOŻE WYDAWAĆ BONY KUPONY. (2019-07-10)

expert: § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. poz. 279) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego, w szczególności przez przekazanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie lub bonów, talonów, kuponów oraz innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów lub posiłku, jeżeli ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikowi posiłku w tej formie.” (2019-07-10)

posiłki: profilaktyczne wydaje się w produktach jako danie gotowe bądź w produktach do osobistego przyrządzenia takiego posiłku. Bon żywnościowy może być odsprzedany (nawet za pół ceny) i z konsumpcji posiłku ......... kicha. (2019-07-09)

Julian: No tak posiłki profilaktyczne. Ponawiam pytanie. (2019-07-09)

nie ma: posiłków regeneracyjnych. Pozostałeś w epoce Gierka. (2019-07-09)

Julian: Czy zamiast posiłków regeneracyjnych pracodawca może dawać pracownikom np kupony do punktów gastronomicznych? (2019-07-09)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488214