ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: ORZ w zagrożeniu epidemią

Liczba wpisów: 12.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

I to by było: na tyle ... (2020-08-08)

Czynniki: biologiczne np. w oczyszczalni ścieków czy w wodociągu dostarczającym wodę do konsumpcji albo w wodzie – akwenach do kąpieli są …………. wykrywalne. Po ustaleniu (identyfikacji) tych czynników można postawić diagnozę o realnym ich zagrożeniu (lub dopuszczalności, tolerancji) dla życia lub zdrowia. Reakcje różnych organizmów ludzkich są bardzo zróżnicowane – są to tzw. cechy osobnicze. W związku z tym nie można określić poziomów Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń czynników biologicznych. Ale można wskazać określone czynniki biologiczne jako ryzyko realnego zagrożenia przez narażenie na nie i zastosować (opracowaną) procedurę bezpiecznych zachowań. (2020-08-07)

a przeczytałeś: chociaż WYDARZENIA - Koronawirus a ryzyko zawodowe. Dotyczy ORZ. (2020-08-07)

coś tam wiem: A czy np czynniki biologiczne występujące przy pracy na oczyszczalni ścieków są mierzalne? Nie Tworzy się fikcję wypisując różne czynniki z różnych opracowań. A czy ktoś je kiedyś zmierzył? oznaczył NDS-y? Sztuka dla sztuki, żeby zadowolić PSSE (2020-08-07)

Być może: Liczba zarażonych też jest niemierzalna. Liczba zarażonych jest ogłaszalna. (2020-08-06)

Czyżby: czynnik: biologiczny, jakim jest wirus SARS-CoV-2, jest niemierzalny- no za wyjątkiem ilości chorych i liczby poległych (2020-08-06)

warto: przeczytać (ze zrozumieniem) WYDARZENIA - Koronawirus a ryzyko zawodowe. Dotyczy ORZ. (2020-08-05)

Krzysztof: No właśnie, mi też jakiś tam audytor zalecił aktualizację ryzyka zawodowego o koronavirusa. Zakład produkuje elelemnty metalowe i kompletnie nie wiem o co chodzi. Może mam ocenić ryzyko epodemiczne zamiast zawodowego? Podczas pracy pracownicy nie mają styczności z koronavirusem. O co tu chodzi? Ktoś potrafi wyjaśnić zależności. przecież virusa nie ma przy produkcji elementów metalowych............ (2020-07-10)

czynnik: biologiczny, jakim jest wirus SARS-CoV-2, jest niemierzalny i dlatego nie można oszacować jego dopuszczalnej dawki infekcyjnej. (2020-06-09)

marzenie?: Nawet najbardziej rygorystyczne procedury ustalonych zachowań pracowników, organizacji pracy i organizacji stanowisk pracy nie gwarantują absolutnego bezpieczeństwa przed zadziałaniem tzw. siły wyższej (vis maior), której wystąpienie w określonym miejscu i czasie nie jest możliwe, zatem nie zapewniają uniknięcia przypadków losowych niemożliwych do przewidzenia. (2020-06-08)

czyli fikcja: dla naiwnych? A może pole do popisu dla "odważnych"? (2020-06-08)

sztuka: sztuki? - METODY REDUKCJI czyli OGRANICZANIA (sic!) ZAGROŻEN – (1) TECHNICZNE: a) eliminacja czynnika stwarzającego zagrożenie (eliminacja emisji u źródła) – nierealne; b) substytucja – zastąpienie czynnika szkodliwego nieszkodliwym lub mniej szkodliwym – nierealne; c) zmiana procesu technologicznego (zmiana narzędzi pracy, mechanizacja, robotyzacja automatyzacja) – nieskuteczne; d) hermetyzacja – odizolowanie czynnika zagrażającego od człowieka – nieskuteczne; e) ochrony zbiorowe – mało skuteczne – (2) TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE – a) fizyczne oddzielenie strefy zagrożenia (reglamentacja dostępu) – nieskuteczne - ORGANIZACYJNE METODY – a) informacja ostrzegawcza o zagrożeniu – nieskuteczna; b) - ograniczenie czasu narażenia (limitowany czas ekspozycji) – nieskuteczne – (3) ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ – bez gwarancji skuteczności. - - - - Zatem, pozostaje tylko wiara „w sukces” oparta na działaniach prewencyjnych, ale nie eliminujących zaistnienia niepożądanych zdarzeń i ich negatywnych skutków. (2020-06-08)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37753672