ATEST Ochrona Pracy

4 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Harmonogram kontrolo

Liczba wpisów: 14.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Piotr: Praktyk serdeczne dzięki pozdrawiam (2020-05-26)

praktyk: Piotr: Zgodnie z art. 237(12) Kp. Pracodawca komisję bhp powołuje, gdy zatrudnia więcej niż 250 pracowników. Natomiast zgodnie z art. 237(11a) Kp. Pracodawca zatrudniający mniej niż 250 pracowników ma obowiązek konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bhp zakres działalności komisji bhp i zespołu ds, konsultacji w zakresie bhp określają w/w art. Kp. Osoby wykonujące zadania służby bhp muszą posiadać określone kwalifikacje podobnie, jak osoby zatrudniane w służbie bhp. Zatem osoby wykonujące zadania służby bhp muszą działać zgodnie z rozporządzeniem ws. służby bhp, czyli między innymi prowadzić kontrole w uzgodnieniu z pracodawcą (np. kontrole: wyrywkowe, problemowe, okresowe, kompleksowe), poszczególnych stanowisk przy udziale osób odpowiedzialnych za bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą. Odpowiednio dokumentować stwierdzone nieprawidłowości i wydawać pisemne zalecenia usunięcia ich w ustalonym terminie. Oraz informować pracodawcę o ich terminowym wykonaniu a zwłaszcza w sytuacji wniosku o wstrzymanie pracy grożącej poważnym zagrożeniem wypadku przy pracy. Powinna być ustalona forma kontroli np. na podstawie protokołu z pouczeniem kontrolowanego o możliwości odwołania się od ustaleń kontrolującego. Za swoje zaniedbania lub zaniechania osoby wykonujące zadania służby bhp mogą ponosić także odpowiedzialność karną na zasadzie art. 220 Kk. Zatem musisz dobrze przemyśleć swoje działania. Radca (2020-05-26)

JA: Ja zamówiłem i otrzymałem książkę pt: 22 zadań służby bhp, za jedyne 65 PLN. Warto mieć tę pozycję w swoim zbiorze. (2020-05-26)

różnica: A jaka jest różnica 22 zadań służby bhp, czy 22 zadania. Dla mnie to żadna różnica, (2020-05-26)

nowy w branży: Piotr: Radzę kupić książkę pt. 22 zadań służby bhp(poradnik). Książka ta była swego czasu promowana i zalecana osobom rozpoczynającą wbrew pozorom trudną i odpowiedzialną pracę w służbie bhp i/lub jako osoba wykonująca zadania tej służby, w tym przez samego pracodawcę w swoim zakładzie. (2020-05-25)

ciekawwski: Piotr: Wykonujesz zadania służby bhp przy innej pracy, czyli przy jakiej pracy, skoro wykonujesz czynność wydawania odzieży, która ta czynność nie należy do zadań służby bhp. Może wynikać, to z zakresu obowiązków z połączonego zatrudnienia w twojej firmie, gdzie pracujesz? Więc o co ci w końcu chodzi? (2020-05-25)

st. insp. bhp: Piotr: Musisz wiedzieć,że wcześniej,czy później PIP skontroluje twoją i pracodawcy działalność w zakresie bhp. Jeżeli ona będzie np. nieudokumentowana,czy zaniedbywana, to mogą być poważne problemy w szczególności w sytuacji zaistniałego zbiorowego,ciężkiego,śmiertelnego wypadku przy pracy,oraz innego zdarzenia, które może być uznane za wypadek przy pracy(np. zawał, udar, inne przypadki medyczne). Takie wypadki muszą być niezwłocznie zgłoszone do PIP i prokuratury, które to organa prowadzą niezależne postępowania w sprawie takiego wypadku. (2020-05-25)

doświadczony II: Piotr bez urazy, ale nie znasz dobrze zadań, które ma wykonać służba bhp i/lub osoba wykonująca zadania służby bhp. Pytanie jest następujące, gdzie kończyłeś kurs okresowy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby,jeżeli pytasz o podstawowy zakres działania. (2020-05-25)

specjalista bhp: Piotr: Chcesz rady,ale jak ci jej udzieliłem, to nie potrafisz zrozumieć co napisałem. Wobec tego szukaj rady w internecie, bądź w OSPS BHP na każdy temat cię interesujący.Pozdrawiam (2020-05-25)

Piotr: Dziękuję za rady i mam jeszcze pytanie _ czy takie kontrole mają się odbywać na polecenie pracodawcy i w obecności kierownika działu? Kontrola kompleksowa w dużych firmach przeprowadzana jest przez bkomisje bhp a jak ma to się odbywać w małej 60 osób, w której połowa to kierowcy i ich pomocnicy obsługujący śmieciarki. Kierownik dopuszczający do pracy ma obowiązek sprawdzić czy pracownik posiada odzież i ochrony które pobrał z magazynu to zasadne jest sprawdzanie ich pod tym kątem w trakcie pracy. Wykazy odziezy ja sporządzam jak również wystawiam rw i prowadzę karty ewidencji,a to chyba nie tak powinno być. Jak częste kontrolę mają się do stanu epidemi bo w tej chwili pip ma zawieszone wszelkie kontrolę. Członek zarządu nowo zatrudniony wnioskuję o taki rodzaj kontroli kilka razy w tygodniu, a przecież bhp podlega pod pracodawcę. Proszę o pomoc i jakieś podpowiedzi. (2020-05-24)

czas i częstość: kontroli uwarunkowana jest: (1) rozmieszczeniem miejsc (stanowisk) pracy - skupione lub rozproszone w dużych odległościach od siebie oraz (2) organizacją prac i ich skomplikowaniem zadaniowym. (2020-05-23)

specjalista bhp: Oczywiście,że dobrze jest mieć harmonogram, czy plan kontroli zatwierdzony przez pracodawcę oraz określony sposób przeprowadzania jej i ewidencjonowanie nieprawidłowości oraz ich usuwanie a także informowanie pracodawcy o przebiegu ich realizacji, czyli czy zostały zalecenia pokontrolne wykonane przez osoby do tego zobowiązane, czy też nie i jakie konsekwencje takim osobom grożą z tytułu lekceważenia zaleceń pokontrolnych. Ponieważ ta sprawa jest badana przez inspektorów PIP w czasie przeprowadzanych kontroli u pracodawcy. Należy o tym również pamiętać. (2020-05-23)

kontrola: ma tylko sens wówczas, gdy ustalony jest model stanów pożądanych i procedury ich osiągania. Bo tylko wówczas da się porównać stan istniejący (rzeczywisty) do stanu oczekiwanego. Wykazane różnice pomiędzy tymi stanami pozwalają na podjęcie działań naprawczych. Samo szwędanie się w miejscu wykonywania prac i "wymyślanie" niby uchybień, to ............ lipa. (2020-05-23)

Piotr: Wykonuje zadania służby bhp od miesiąca przy innej pracy. Jest to spółka komunalna ok 60 osób. Proszę o radę na temat kontroli w zakresie bhp. Jak często wykonywać takie kontrole w skali miesiąca. Czy harmonogram musi zatwierdzić pracodawca i czy należy je przeprowadzać w obecności kierownika danego działu,sa to prace w zieleni, prace drogowe, składowisko odpadów i wywóz odpadów. (2020-05-23)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37192523