ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Zmiana szatni na wieszakową

Liczba wpisów: 11.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

BHp: Poczytaj przepisy zawarte w Ogólnych przepisach BHP. Jest tam dokładny przepis odnośnie szatni wieszakowych. Rozjaśni ci to sytuację. § 12. [Szatnia wieszakowa] 1. Szatnia odzieży własnej pracowników może być urządzona w formie szatni wieszakowej, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania, rodzaje występujących zanieczyszczeń itp. oraz jeżeli jest zapewniona szybka obsługa. Szatnia taka powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 1) powinna być urządzona osobna szatnia dla mężczyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnienia mniej niż pięciu pracowników na jednej zmianie szatnie mogą być wspólne dla mężczyzn i kobiet, z tym że powinny być urządzone kabiny do przebierania się; 2) przyjmowanie odzieży do szatni i wydawanie odzieży powinno być wykonywane przez specjalnie do tego wyznaczony personel; 3) powinna być wyposażona w stojaki wieszakowe na odzież własną pracowników; odzież ta powinna być przechowywana, na indywidualnych wieszakach; 4) stojaki wieszakowe powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części siatkowe półki na obuwie, w górnej zaś - półki na nakrycia głowy, teczki itp.; 5) szerokość przejścia dla obsługi szatni powinna wynosić co najmniej 1,1 m między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach, zaś co najmniej 0,95 m między ścianą a zewnętrznym rzędem wieszaków; 6) powinna w niej znajdować się przebieralnia wyposażona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzież; liczba miejsc do siedzenia powinna wynosić co najmniej 30 % liczby zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. 2. Szatnie wieszakowe przeznaczone dla pracowników niemających obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej mogą nie spełniać wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i 6. (2018-11-21)

Technik BHP: No cóż. Ten "SPECJALISTA DS BHP" po dwusemestralnym kursie nie może popisac sie wiedzą. Wystarczy uzupełnić wykształcenie. Czasami się tak zdarza że człowiek uczy sie do końca życia. No może za wyjątkiem "TAKICH SPECJALISTÓW" (2018-11-20)

Żenada: Szatnia wieszakowa mówi jednoznacznie że szatnie wieszakowe są oddzielne dla rzeczy czystych i używanych czyli co najmniej 2 szatnie o wysokości co najmniej 6 m (2018-11-14)

Franek: Żenada, to co piszesz nie na temat też jest żenadą! Koleżanka pyta o przepisy odnośnie składowania obuwia roboczego np. z funkcją ochronną. Odpowiedz jej jak taki mądry jesteś? (2018-11-14)

Żenada: Droga Asiu. Czy jesteś po dwusemestralnym kursie bhp. Czy masz jakiekolwiek przygotowanie do zawody bhp. Bo nawet Technik BHP wie co to jest obuwie ochronne i że każdy środek ochronny przewidziany do użycia podczas pracy MUSI być użyty. A brak jego użycia stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych skutkujących represjami. Np. pozbawieniem wynagrodzenia za ten dzień pracy (potrącenie dniówki). Pracodawca może nakazać pracownikowi zaniesienie odzieży do domy a następnie jego pilnowaniu. Tyle że to jest cały czas praca, za która przysługuje wynagrodzenie. Pracodawca powinien jeszcze zapewnić przerwę w pracy (codzienną w ilości co najmniej 11 godzin) a także przerwę tygodniową (w ilości co najmniej 35 godzin) Czy w tym czasie do pilnowania tego środka ochronnego aż do czasu przyjścia do pracy pracodawca wynajmie ochronę (2018-11-14)

AsiaB: Witam, No to jeszcze raz; szatnie mają być zmienione, co oznacza, że aktualnie są spełnione wszystkie wymogi i zasady. Chodzi o to czy są jakieś wytyczne, które nakazują wprowadzenia tylko i wyłącznie systemu szafkowego w przypadku, kiedy pracownik ma przydzielone obuwie ochronne, że musi mieć miejsce, w którym po zakończonej zmianie może zostawić buty na następny dzień (w przypadku kiedy ma przydzieloną odzież roboczą / ochronną są konkretne wytyczne które mówią, że muszą być osobne komory / szafki). Czy może nie ma konkretnych przepisów i pracodawca pomimo, że wydaje pracownikowi buty ochronne może wprowadzić szatnie wieszakową (co jest zgodne z prawem) i nakazać noszenia tego obuwia codziennie ze sobą do pracy. (2018-11-14)

podpowaidacz: Ania B., to leniuszek. Wystarczy wpisać w Google: "Jak zorganizować szatnię dla pracowników" i wyskoczy pełno podpowiedzi, a nawet przepisy, które obowiązują. Może zapytaj dokładniej, konkretniej, to Ci ktoś podpowie... (2018-11-13)

Franek: I tak naprawdę, to nie wiem o co chodzi Asi? (2018-11-13)

AsiaB: Faktycznie mało precyzyjne z mojej strony - oczywiście chodzi o obuwie ochronne (2018-11-13)

Franek: główne pytanie - czy pracodawca, może zorganizować szatnie wieszakową z informacją, że każdy pracownik ma ze sobą nosić buty (dom-praca) ? - - - - Nie spotkałem się, żeby pracodawca zapewniał szafki na prywatne buty, jak je nazwałaś:\"(dom-praca)\" (2018-11-13)

AsiaB: Hej, Hala magazynowa, odzież robocza dla kilku pracowników którzy są operatorami wózków widłowych i kilku na załadunkach/rozładunkach. Łącznie zatrudnionych około 400 osób, z odzieżą około 25 - wszyscy natomiast mają przydzielone obuwie ochronne. Pracodawca chce zlikwidować szatnie, które są wyposażone w szafki BHP i stworzyć w ich miejsce szatnie "wieszakowe". Oczywiście, dla pracowników którzy maja w przydziale odzież roboczą wydzielone zostaną pomieszczenia w których będą szafki i Ci pracownicy będą mogli z nich w dalszym ciągu korzystać. We wszystkich dokumentach prawnych są zapisy o odzieży roboczej/ochronnej, a czy w to wliczone są buty ? no i główne pytanie - czy pracodawca, może zorganizować szatnie wieszakową z informacją, że każdy pracownik ma ze sobą nosić buty (dom-praca) ? (2018-11-13)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438348