ATEST Ochrona Pracy

21 maja 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Zmiana szatni na wieszakową

Liczba wpisów: 2.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

BHp: Poczytaj przepisy zawarte w Ogólnych przepisach BHP. Jest tam dokładny przepis odnośnie szatni wieszakowych. Rozjaśni ci to sytuację. § 12. [Szatnia wieszakowa] 1. Szatnia odzieży własnej pracowników może być urządzona w formie szatni wieszakowej, jeżeli nie ma do tego przeciwwskazań ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania, rodzaje występujących zanieczyszczeń itp. oraz jeżeli jest zapewniona szybka obsługa. Szatnia taka powinna odpowiadać następującym wymaganiom: 1) powinna być urządzona osobna szatnia dla mężczyzn i osobna dla kobiet; w przypadku zatrudnienia mniej niż pięciu pracowników na jednej zmianie szatnie mogą być wspólne dla mężczyzn i kobiet, z tym że powinny być urządzone kabiny do przebierania się; 2) przyjmowanie odzieży do szatni i wydawanie odzieży powinno być wykonywane przez specjalnie do tego wyznaczony personel; 3) powinna być wyposażona w stojaki wieszakowe na odzież własną pracowników; odzież ta powinna być przechowywana, na indywidualnych wieszakach; 4) stojaki wieszakowe powinny być jednopoziomowe i mieć w dolnej części siatkowe półki na obuwie, w górnej zaś - półki na nakrycia głowy, teczki itp.; 5) szerokość przejścia dla obsługi szatni powinna wynosić co najmniej 1,1 m między rzędami wieszaków na dwóch sąsiednich stojakach, zaś co najmniej 0,95 m między ścianą a zewnętrznym rzędem wieszaków; 6) powinna w niej znajdować się przebieralnia wyposażona w miejsca do siedzenia i wieszaki na odzież; liczba miejsc do siedzenia powinna wynosić co najmniej 30 % liczby zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. 2. Szatnie wieszakowe przeznaczone dla pracowników niemających obowiązku stosowania odzieży roboczej i ochronnej mogą nie spełniać wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i 6. (2018-11-21)

Technik BHP: No cóż. Ten "SPECJALISTA DS BHP" po dwusemestralnym kursie nie może popisac sie wiedzą. Wystarczy uzupełnić wykształcenie. Czasami się tak zdarza że człowiek uczy sie do końca życia. No może za wyjątkiem "TAKICH SPECJALISTÓW" (2018-11-20)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32903978