ATEST Ochrona Pracy

23 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 772.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Stanisław: Do boju! podyplomowcy napiszcie dobry projekt A nie tylko gadacie. (2019-07-23)

dobry uczynek: Co może wiedzieć bhpowiec po dwusemestralnym kursie. Umie tylko sypać piach w tryby powoływania samorządu zawodowego (2019-07-23)

wierzący: moher wolski: Wiara to za mało. Liczą się przede wszystkim dobre uczynki. (2019-07-23)

waga: Mandaryna:Ażeby się stało tak jak piszesz to trzeba mieć dobry projekt ustawy.Rzecz w tym,że nikt nie przedstawił jak dotąd takiego projektu.Więc to jest jak na dzisiaj GADKA – ŚMADKA. Jednak jak mi wiadomo,to nikt nie podjął się takiej misji i nie przeprowadził rozmowy z prezesem PIS, Premierem, Ministrem Rodziny, Marszałkiem Sejmu. Bo o czym tu było rozmawiać,jak nie ma i nie było projektu ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp,bo obecnie o takiej nazwie należy mówić i pisać. (2019-07-23)

moher wolski: Wiara jest ponad wszystko (2019-07-23)

Jośko !: Było już napisane,że samorząd zawodowy to nadaremny trud i marzenia Bez efektu i zrozumienia.Było nie było. Jeszcze się nic nie zaczęło,a już się skończyło.Nie ma żadnej nadziei na samorząd zawodowy,wyjaśnił to dokładnie LOGICZNY. (2019-07-23)

doświadczony II: Młody: Co chciałeś udowodnić dyskutantom tym swoim długaśnym wpisem.Przypomnę ci,że każdy samorząd zawodowy działa odrębnie na zasadzie uchwalonej przez sejm ustawie.Następnie dopiero może zrzeszać swoich członków. Ustawa taka powinna regulować wszystko,co dotyczy działalności konkretnego samorządu przypomnę zawodowego,ustawy takiej nie można powielać.I o co ci chodzi? O uświadamianie nieświadomych. Ten twój wpis jest powtórzony co najmniej drugi raz.I co się zmieniło w tej dyskusji.Nic dalej są jedni za a inni przeciw samorządowi zawodowemu.Taka jest prawda. (2019-07-23)

siara: i ty mnie tym zaiponowałeś (2019-07-23)

prawnik: Kasia:Żadna ustawa się nie umacnia,tylko wchodzi w życie.Wyłącznie wyroki sądów są prawomocne lub nie. (2019-07-23)

siara: ty mnie tym zaiponowałeś (2019-07-23)

Młody: SAMORZĄD ZAWODOWY to zrzeszenie tworzone przez profesje bo wysokim znaczeniu społecznym reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu. CELE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO jest całokształt działań związanych z zawodem i działaniami osób wykonujących te usługi a w szczególności: 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu; 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju; 5. integrowanie środowiska ; 6. obrona godności zawodowej; 7. reprezentowanie i ochrona zawodu; 8. zajmowanie stanowiska w sprawach polityki państwa oraz organizacji prazy osób wykonujących zawód; 9. edukacja promocja zawodowa. 10. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 11. prowadzenie rejestrów zawodowych 12. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 13. opiniowanie warunków pracy i płacy ; 14. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 15. prowadzenie kształcenia podyplomowego i naukowego; 16. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska 17. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zawodu i zajęć określonego charakteru 18. opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 19. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 20. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 21. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych i społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 22. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 23. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami w kraju i za granicą oraz samorządem innych zawodów; 24. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej; 25. zarządzanie majątkiem własnym; 26. prowadzenie działalności wydawniczej; 27. uznawanie kwalifikacji osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 28. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. (2019-07-22)

prawnik: Trzeba pamiętać,że każdy projekt ustawy musi być konstytucyjny i spełniać wymogi prawne, dlatego nie może być napisany na kolanie i uchwalony w pośpiechu w sejmie. Ale nie wszyscy o tym wiedzą lub pamiętają i domagają się czegoś co jest sprzeczne z prawem. (2019-07-22)

niepolityk: Ludzie zrozumcie wreszcie,że nie może być uchwalony samorząd zawodowy BHP. Ponieważ nie ma takiego zawodu bhp. Nie skracajcie nazwy samorządu,gdyż jest to nazwa niepoprawna - nawet politycznie. (2019-07-22)

logiczny: Szanowni ”Behapowcy”. Bez urazy,ale wasz samorząd zawodowy nigdy nie powstanie! Dlaczego? Powód jest prosty.Pracodawcy: mikro, małych firm (zatrudniający do 50 osób),nie mają obowiązku tworzenia służby bhp. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić wykonywanie zadań służby bhp, np. zlecając wykonanie zadań pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy,lub mogą sami wykonywać takie zadanie pod warunkiem,że pracownik i pracodawca będą mieli do tego kwalifikacje.Pracownik wystarczy,jak będzie technikiem bhp,a pracodawcy wystarczy kurs dla pracodawcy wykonującego zadania służby bhp we własnym zakładzie. Ponadto służba bhp jeszcze na razie funkcjonuje w dużych firmach.Jednak coraz częściej proponuje się pracownikom służby bhp samozatrudnienie lub firmy duże zaczynają likwidować służbę bhp w ramach redukcji kosztów pracy,zlecając tzw.kompleksową obsługę bhp,zewnętrznym firmą specjalistycznym.I po co to całe zamieszanie z tym samorządem? Prawdopodobnie służbę bhp czeka duża reforma a więc i zmiana jej przepisów.Będzie ona musiała działać w zakładach pracy o bardzo wysokim ryzyku zawodowym związanym z wypadkami przy pracy, przede wszystkim w takich branżach jak:górnictwo, hutnictwo, energetyka, budownictwo,chemia, transport, itp. itd. (2019-07-22)

niezłośliwy: Wiele osób ma jeszcze nadzieje,że powstanie samorząd zawodowy.To są zawodne oczekiwania.Bo nic takiego się nie wydarzy na sto procent. (2019-07-22)

rozczarowany: Trzeba to wiedzieć,że nie może być procedowana w sejmie żadna ustawa o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp,ponieważ OSPS BHP nigdy nie dysponował takim projektem i nie złożył go w sejmie w minionej kadencji i dalej się na to nie zanosi w najbliższym czasie. (2019-07-20)

entuzjasta: Wiele już naobiecywano tzw.”behapowcom.Ale czegoś takiego jak samorząd zawodowy to nie dotrzymano obietnicy, ponieważ jest to niemożliwa inicjatywa do zrealizowania w warunkach polskich tj. bez udziału Parlamentu RP nie może być utworzony żaden samorząd zawodowy i z tym trzeba się pogodzić. (2019-07-20)

komentator: Marzenia mają do siebie to,że nic nikogo nie kosztują i nie koniecznie wszystkim się spełniają.A to odrębny temat do dyskusji.Nie obrażając nikogo.Nie wierzcie w bajki dla dzieci,chyba,że będą to bajki dla dorosłych. (2019-07-20)

Anna Bogatka: Koza:Farmazony to ty piszesz.Nie porównuj aptekarzy do„behapowców,ponieważ „Nie Można” tego robić ze względu na brak porównań co do wagi zawodu.Zawód farmaceuty (aptekarza),to bardzo trudny zawód regulowany zaufania publicznego o dużych tradycjach, cieszący się przede wszystkim szacunkiem i uznaniem społeczeństwa ze względu na wielką odpowiedzialność za zdrowie pacjenta.W aptekach pracują (mgr i technik farmacji.Dzisiaj to większość aptek leków gotowych oferujących gotowe leki przemysłu farmaceutycznego. Kiedyś większość aptek sporządzała leki na podstawie recept w postaci mikstury, maści i syropów. Farmacja to dziedzina nauki druga po medycynie.Ponadto aptekarze są bardzo dobrze zorganizowani oraz zintegrowani,chociaż mocno konkurują ze sobą. To jednak dbają o własne interesy, o które umieją po prostu zadbać! (2019-07-20)

Koza: Farmazony sadzisz. Popatrz na aptekarzy. Można??? Można!!! (2019-07-19)

kuropatwa: Są tacy naiwni jak małe dzieci,nie obrażając je.I wierzą,ciągle mając nadzieje,że ich marzenia się jednak ziszczą.A tu patrzcie perspektywa tego projektu się oddaliła i nie wiadomo na jak długo? Może jednak na zawsze! (2019-07-19)

rozczarowany: Baju,baju o samorządzie zawodowym.Ciąg dalszy nastąpi? A jednak nie nastąpi! (2019-07-19)

bajobongobaja: Naprawdę nikt nie uwierzy w jakieś ostatnie podrygi o samorządzie zawodowym,który nie ma prawa bytu.To przecież już zostało dowiedzione niemal od samego początku tej dziwacznej inicjatywy. (2019-07-19)

Kasia: A też sądzę że sprawa samorządu zniknie z forum Atestu, Bezpośrednio po uprawomocnieniu się ustawy w tym zakresie. Tj w 2020 roku. Ja to nawet popieram (2019-07-18)

myślący: A to się przekonamy za jakiś czas. (2019-07-18)

JA: A ja w to nie wierzę absolutnie. (2019-07-18)

czytelnik: Wiem i to na pewno,że sprawa samorządu zawodowego zniknie z dyskusji na forum Atestu w roku 2020, czego domagają się czytelnicy. (2019-07-18)

technik bhp: Dalej huraoptymiści upominają się o coś, co nie znajduje aprobaty środowiska tzw.„behapowców”. Jest tylko jeden niewytłumaczony powód.Boją się oni silnej konkurencji. Jest wiele osób, które znalazły tylko okazję do dorobienia na boku do pensji czy emerytury/renty.I to wszystko.Gorzej u nich jest z wiedzą praktyczną. Zarzucają oni często niewiedzę technikom bhp, którzy mają bardzo duże doświadczenie w służbie bhp w danej branży i to w dużych zakładach pracy.Czego brakuje tzw. „Podyplomowcom”. (2019-07-18)

przeciwnik: Nie ma:Nie ma zwolenników samorządu zawodowego zwłaszcza pracowników służby bhp.Trzeba brać to na poważnie pod uwagę. (2019-07-18)

Na marginesie -: A co „myślisz” o technikach bhp, którzy podjęli taką naukę (bez żadnego dyplomu) nie legitymując się nawet świadectwem maturalnym? (2019-07-18)

osoby: już posiadające udokumentowane wyższe wykształcenie (czyli wykształcone) często podejmują kolejne studia (rozszerzające wiedzę bazową w innej dziedzinie)zwane przez to studiami podyplomowymi. Można ewentualnie powątpiewać w jakość takich studiów, jeśli podejmują je w jakiejś tam (np.) szkole bankowej (sic!) na zasadzie: płacę i wymagam. (2019-07-17)

Nie ma: przeciwników samorządu zawodowego. To są tylko ludzie trzeźwo myślący w tej kwestii. (2019-07-17)

stanowczo!: Nie ma na to siły,by został utworzony jakiś wyimaginowany samorząd zawodowy pracowników służby bhp. (2019-07-17)

pytający: Wiele osób poczuło się oszukanych w sprawie samorządu zawodowego,dlatego jak najszybciej należy do niej wrócić i wyjaśnić do końca o co tak naprawdę tu chodzi. (2019-07-17)

praktyk: Interes: Tu nie chodzi o obsadę stołków,bo z tym sobie każdy umie poradzić.Tu chodzi oo konkretny projekt, któremu nie może nikt sprostać.Pytanie czemu?Odpowiedź jest prosta.Bowiem jest to utopia. (2019-07-17)

sympatyk: Nie wiem na co jeszcze zarząd OSPS BHP czeka.Można to było załatwić na zjeździe.Ale jak widać to czegoś się tam obawiano.Pytanie czego? Odpowiedź prawdopodobnie wyników wyboru.Więc użyto dyplomacji tylko tyle,że bardzo niezręcznie.Sprawa samorządu zawodowego moim zdaniem umarła śmiercią naturalną i to w sposób nagły. (2019-07-17)

laik: Tak czy owak sprawa samorządu zawodowego się nie zakończyła,jak to twierdzą członkowie Zarządu OSPS BHP. Muszą się oni w końcu wypowiedzieć stanowczo,czy są za kontynuacją projektu,czy są za jego odrzuceniem.Trzeba Szanowni Państwo mieć więcej odwagi w tej sprawie do podjęcia takiej właściwej decyzji. (2019-07-16)

logiczny: Żadne podpowiedzi nie są w stanie zastąpić mądrej polityki OSPS BHP, którą muszą wypracować wspólnie władze OSPS BHP z jej oddziałami i odpowiednio zaplanować do realizacji.Tego oczekują poszczególne oddziały i wszyscy członkowie stowarzyszenia. Dużą rolę ma tu do spełnienia w tym temacie prezes wraz z prezydium ZG. OSPS BHP. Ale nie może być to wyłącznie narzucona polityka oddziałom przez tzw.„Czapkę”.Zgoda władze stowarzyszenia jeżeli myślą o samorządzie zawodowym muszą najpierw się porozumieć z innymi stowarzyszeniami służby bhp.Bez tego trzeba zapomnieć o tym projekcie.Musi to być wspólny projekt a nie wyłącznie jednego z wielu stowarzyszeń,jak to miało miejsce. (2019-07-16)

praktyk: Jest coś fascynującego w dyskusji o samorządzie zawodowym i dlatego ona tak długo trwa i trwać jeszcze będzie trwać tak długo dopóki będzie to forum. Można się tylko z tego powodu tylko cieszyć zwłaszcza,że można przeczytać tu wiele interesujących wpisów, które zawierają niekiedy gotowe podpowiedzi do rozwiązania. Tylko,że nikt ich nie analizuje i na nie nikt nie raczy odpowiedzieć to świadczy, że wielu członków władz OSPS BHP oderwało się od rzeczywistości i nie wczytuje się w to forum. (2019-07-16)

realista 2019: Z wolna: Jak na razie to samorząd nie powstaje ani z wolna,ani tym bardziej w tempie ekspresowym. Nie bałamuć. (2019-07-16)

realista 2019: Interes: Tu nie chodzi o obsadę stołków,bo z tym sobie każdy umie poradzić.Tu chodzi o konkretny projekt, któremu nie może nikt sprostać.Pytanie czemu? Odpowiedź jest prosta.Bowiem jest to utopia. (2019-07-16)

pilne!: Były już próby zawarcia współpracy stowarzyszeń służby bhp,ale nie zostały one uwieńczone żadnym porozumieniem. Uważam,że to władze OSPS BHP powinny wyjść naprzeciw z taką inicjatywą propozycji współpracy.Nic jeszcze nie jest stracone.Członkowie tych stowarzyszeń powinni się domagać szerokiej współpracy i nie odpuszczać tej sprawy. (2019-07-16)

rozsądny: Niektórzy już obiecywali gruszki na wierzbie, teraz są tacy co obiecują złote góry, ale nic z tego dalej nie będzie.Ponieważ brak jest siły do działania.Służba bhp jest podzielona jak nigdy dotąd,a samorząd zawodowy utworzony na siłę zamiast ją zintegrować,to wprowadzi jeszcze większe jej podziały.Co zatem robić? Połączyć szeregi.Ale jak? Po prostu zawrzeć porozumienie o współpracę. Wszystkie istniejące stowarzyszenia służby bhp muszą tego chcieć i do tego dążyć.Nie mają innego wyboru. Dopiero zespół wespół można będzie rozmawiać na poważnie o samorządzie zawodowym służby bhp, bo tylko taka nazwa jest odpowiednia. (2019-07-16)

członek OSPSBHP: Z samorządu zawodowego nic nie będzie, bo służba bhp jest tak bardzo zróżnicowana i podzielona o czym świadczy kilka jej stowarzyszeń lepiej lub gorzej działających. Nie stosuje zasady solidarności zawodowej. A od tego należałoby zacząć. (2019-07-16)

Powielacz: To ja po raz n-ty też napiszę zacytuję. Cztery lata wszyscy to samo piszą to i ja: "Można o samorządzie zawodowym dyskutować,to w niczym nie pomoże i nie zaszkodzi,dlatego że decyzję o jego utworzeniu podejmuje Sejm w drodze ustawy i nikt tego nie zmieni, ponieważ Konstytucja RP w art.17 tak stanowi" (2019-07-13)

Hos: Służba bhp przede wszystkim musi sama zadbać o swój wizerunek i swoje interesy.Mogą jej w tym pomóc już istniejące stowarzyszenia.Chociaż ich działalność jest różna to jednak mogą one dużo dobrego zrobić dla całej służby bhp.Wtedy gdy zaczną lepiej dbać o interesy służby bhp,a zwłaszcza o interesy swoich członków stowarzyszenia,to zacznie tym organizacjom systematycznie przybywać nowych członków. (2019-07-13)

sympatyk: Mogę stwierdzić,że „NIE” dla samorządu zawodowego pracowników służby bhp ”TAK” dla wszystkich stowarzyszeń służby bhp. (2019-07-13)

niezrzeszony: Trzeba tę gorzką pigułkę umieć przełknąć bez jej rozgryzania Każda porażka jest bolesna,ale do przeżycia. Teraz służbie bhp muszą wystarczyć jej stowarzyszenia, które powinny lepiej niż dotychczas zajmować się sprawami swoich członków. (2019-07-13)

Cyprian: Nie wiem, kto jeszcze może poderwać entuzjastów samorządu zawodowego do działania w kierunku podjęcia ponownej próby wykonania prac przygotowawczych do jego utworzenia? Przede wszystkim kto się podejmie tak ciężkiego zadania do wykonania,jakim jest napisanie dobrego projektu ustawy o samorządzie zawodowym,itd. Widać jak im skrzydła podciął ostatni zjazd delegatów OSPS BHP.Pozostała już tylko frustracja,do której się nikt nie chce przyznać.Oby dla niektórych ta frustracja nie zamieniła się w depresję.Proszę uważajcie na siebie. (2019-07-13)

dociekliwy: Tak jest sprawa utworzenia samorządu zawodowego okazała się nader trudna.Nawet arcytrudna dla całego OSPS BHP i dobrze,że w porę się stowarzyszenie z tego pomysłu rakiem wycofało,chociaż wielu członkom i nie tylko nie jest to na rękę. (2019-07-13)

dokładny: Jeszcze raz trzeba o tym przypomnieć,że p. Marek Nościusz chorobą samorządową zaraził członków swojego stowarzyszenia ale nie tylko,który ubiegał się o reelekcję prezesa OSPS BHP i potrafił wmówić tym wszystkim,że utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp jest sprawą realną.I wielu w to uwierzyło i wierzy do dziś,a tak nie jest,bo to jest sprawa do realizacji piekielnie trudna. (2019-07-13)

dokładny: Czas na podsumowanie: Dyskusja o samorządzie zawodowym trwa kilka lat i nadal cieszy się wielkim zainteresowaniem. Na dowód tego na dzień 12.07.2019r na godz.11:10 zarejestrowano na forum Atest-u 55 wątków, które wszystkie razem - zawierają 740 wpisów. A sam wątek o samorządzie zawodowym prawie 750. Piszę prawie 750, ponieważ występuje tu różnica we wpisach pomiędzy tematyczną statystyką tych wpisów,a wpisem samego wątku.Pomimo nowych wpisów,wpisy tego wątku systematycznie są usuwane niemal co dziennie. (2019-07-13)

Powielacz: To ja po raz n-ty też napiszę zacytuję. Cztery lata wszyscy to samo piszą to i ja: "Można o samorządzie zawodowym dyskutować,to w niczym nie pomoże i nie zaszkodzi,dlatego że decyzję o jego utworzeniu podejmuje Sejm w drodze ustawy i nikt tego nie zmieni, ponieważ Konstytucja RP w art.17 tak stanowi" (2019-07-12)

dalsze dęcie: w te trąby grozi tylko ich rozdęciem. (2019-07-12)

legalizator.: Można o samorządzie zawodowym dyskutować,to w niczym nie pomoże i nie zaszkodzi,dlatego że decyzję o jego utworzeniu podejmuje sejm w drodze ustawy i nikt tego nie zmieni,ponieważ Konstytucja RP w art.17 tak stanowi. (2019-07-12)

komentator: Mam takie wrażenie,że dyskusja o samorządzie zawodowym jest celowo podtrzymywana,aby wywołać poczucie mobilizacji i przeciwstawić się władzy OSPS BHP i obwinić ją za nie podjęcie stosownych działań w kierunku utworzenia samorządu zawodowego do czego zobowiązywała uchwała delegatów z poprzedniego zjazdu. (2019-07-12)

Ktoś?: Mamy na pewno ciąg dalszy dyskusji o samorządzie zawodowym po wyborach do władz OSPS BHP.Było już wiadomo delegatom,że temat samorządu zawodowego spadnie z porządku obrad zjazdu,ponieważ ten temat nie znajdzie poparcia wśród samych delegatów i stał się mocno kontrowersyjnym tematem dzielącym całą służbę bhp. Trzeba przyznać,że była to właściwa ocena i słuszna decyzja.Więc o co tu jeszcze może chodzić? Może tu chodzi o dalsze paliwo dla entuzjastów a może o dalsze szkodzenie wizerunkowi OSPS BHP. Jest to bardzo dziwne i zastanawiające. (2019-07-12)

JA: Na pewno nikt źle nie życzy służbie bhp.Chodzi o to,ażeby ta służba działała poprawnie a nie chałturzyła, krótko mówiąc.Muszą o to zadbać przede wszystkim pracodawcy i zleceniodawcy,oraz organizacje zrzeszające pracowników służby bhp, czyli sami pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,a także organy kontroli i nadzoru państwowego nad warunkami pracy. (2019-07-12)

obojętny: Romantycy jeżeli są jeszcze to dobry znak. Ale to nie pora dla nich. (2019-07-10)

JA: Są jeszcze desperaci,którzy myślą,że nie wszystko stracone.Na pewno jest stracony czas na obiecanki cacanki, bo to tak dzisiaj można i trzeba nazwać.Jak już kiedyś to było modne takie powiedzenie ” Jestem za a nawet przeciw. Nic nie obiecywać i słowa dotrzymać”. (2019-07-10)

Leon: Nie pomoże już nic tej dyskusji w sprawie utworzenia samorządu zawodowego. Nawet jak to mówią wyprucie sobie żył.Na darmo wszystko:Wysiłki słowne,obiecanki, agitacje,ataki na krytyczne wpisy i ich autorów, złośliwości i przytyki.Wszystko skończone na Amen. (2019-07-10)

wierzący: Trzeba jednak w coś wierzyć.Jednak nie wierzę w cud ,że samorząd kiedykolwiek powstanie! (2019-07-09)

pesymista: Być może,że znajdzie się jakaś organizacja,która będzie w stanie pokonać wszystkie bariery w tworzeniu samorządu zawodowego i samorząd ten powstanie.Lecz tak naprawdę, to bardziej są to marzenia niż realna szansa na realizację. (2019-07-09)

subiektywny: Większość dyskutujących na forum oczekuje konkretnych wpisów. Lecz wiele ich jest zbyt ogólnikowych i bez konkretów.Trzeba pisać wprost,że stowarzyszenie o nazwie OSPS BHP tak naprawdę nie ma interesu w powołaniu samorządu zawodowego, ponieważ jest to olbrzymi problem związany z dużymi nakładami finansowymi, gdzie koszty utworzenia samorządu zawodowego na początek jego działania są nie do udźwignięcia dla swoich członków. O czym zapominają entuzjaści lub nie biorą w ogóle tego tematu pod uwagę, choć on jest tematem najważniejszym stojącym na drodze do pokonania. (2019-07-09)

itytus: Stanisław: Przepchać ustawę to znaczy uchwalić ją szybko i bez problemowo. (2019-07-09)

galanty: Mam nadzieję, że z samorządu zawodowego OSPS BHP definitywnie zrezygnowało. Dyskusja się toczy wokół samorządu zawodowego, którego nie wszyscy behapowcy popierają i oczekują. (2019-07-09)

Artur: Chociaż w Republice Południowej Afryki wszystko jest możliwe 😀 (2019-07-08)

Stanisław: Nie sądzę żeby ustawę o samorządzie przepchać w Sejmie RP.A (2019-07-08)

ltytus: Jak już ktoś napisał prawdę,że OSPS BHP nie jest w stanie sprostać trudnemu zadaniu jakim jest przygotowanie dobrego projektu ustawy o samorządzie zawodowym i przepchanie go w sejmie RP.A bez tego trudno oczekiwać,że samorząd zawodowy powstanie rychło w czas. (2019-07-08)

członek OSPSBHP: Panie W. Gudalewicz o jakim pan statucie mówi. Trzeba najpierw dobrze przygotować projekt ustawy o samorządzie zawodowym,który powinien zawierać wszystkie rozwiązania niezbędne do utworzenia i działania samorządu zawodowego służby bhp, by w sejmie nie został pocięty w czasie obrad np. w komisjach.Dyskusja na temat samorządu zawodowego,to nie żadne bajdurzenie,to po prostu dobre rady w ramach tak zwanych dobrych praktyk behapowskich. (2019-07-08)

spostrzegawczy: Uważam,że dyskusja jest potrzebna i konieczna na forum, ale pod warunkiem,że od czasu do czasu ktoś kompetentny zabierze głos w omawianych sprawach.Jak na razie to występuje tylko milczenie władz OSPS BHP i pozostałych przywódców innych stowarzyszeń.Wielka szkoda,że tak jest,ponieważ jest okazja,by to zmienić,chociażby na forum. (2019-07-08)

Kowalski Jan: Uważam,że na obecną chwilę wszystkie organizacje „behapowskie” są za słabe, by utworzyć samorząd zawodowy.Musi nastąpić nowe myślenie i nowa jakość podejścia do tematyki służby bhp,to może coś się na lepsze zmienić.Pytanie kiedy to może nastąpić i czy w ogóle jest to możliwe? (2019-07-08)

to syzyfowa: praca. (2019-07-07)

pomyslowy: Było już napisane, lecz należy to ciągle przypominać,że: najpierw projekt ustawy wraz z uzasadnieniem, następnie jego szeroka konsultacja ze środowiskiem „behapowskim” i pozostałymi stowarzyszeniami i zawarcie z nimi współpracy,wyłonienie wspólnego zespołu ds.pertraktacji z rządem i parlamentem RP.Szukanie wsparcia i poparcia dla tego projektu w postaci lobby u polityków, nauczycieli akademickich oraz praktyków.Zatem jest to droga długa i żmudna do pokonania.Ale konieczna.Przy tym nie można iść na skróty.Ale entuzjaści samorządu zawodowego tę drogę nie biorą na poważnie pod uwagę. (2019-07-07)

w praktyce: nie wystarczą same chęci. Z piasku bata nie ukręci. (2019-07-07)

laik: OSPS BHP nie posiada na tyle siły, by samo mogło udźwignąć ciężar działań na rzecz utworzenia samorządu zawodowego. Należało w sprawie utworzenia samorządu zawodowego zawrzeć umowę z innymi stowarzyszeniami tworząc Ogólnopolskie Porozumienie Stowarzyszeń Służby BHP.Może wtedy byłby lepszy efekt działań niż dotychczasowy. (2019-07-07)

nowy w branży: Już sprawę wyjaśniono,że w ramach OSPS BHP do tematu samorządu zawodowego nowe władze już nie powrócą. Pytanie tylko czy przyłączą się do tego pomysłu,jak ktoś inny się tym zajmie? Mam poważne wątpliwości,że tak się stanie. (2019-07-07)

praktyk: Dla chcącego nie ma nic trudnego.Jest tylko jeden warunek. Trzeba tego naprawdę chcieć! (2019-07-07)

niewierzący: Mówić a utworzyć samorząd zawodowy to sztuka ponad sztuki.Nie wierzę,żeby ktoś mógł tego dokonać w krótkim czasie,a nawet do roku 2030. (2019-07-07)

rozsądny: Niektórym wydaje się,że sprawa samorządu zawodowego to mały pikuś.Ale tak nie jest,bo to bardzo trudna sprawa do załatwienia,ponieważ samorząd zawodowy tworzy się na mocy ustawy sejmowej,a jej uchwalenie nie jest takie proste.Dlatego tylko mówią, ale jak na razie to z tego nic im nie wychodzi. (2019-07-06)

ciekawwski: Była sprawa i już po! (2019-07-06)

ciekawwski: UWAGA OSPS BHP rośnie Wam pod bokiem konkurencja tj. Ogólnopolskie Porozumienie - Centrum Ochrony Pracy.I co zrobicie jak im się uda utworzyć samorząd zawodowy bhp? Rozwiążecie się? (2019-07-06)

Obserwator: Zmierzamy do roztrzygnięcia tego tematu tj. samorządu zawodowego i zaknięcia tego zagadnienia a niekturzy wpisujący się już piszą bdury za wyjątkiem p.Wacłwa. Ja też tak sądzę, aby osoby, kóre zainicjowały i będące w grupie założycielskiej samorządu zawodowego oficjalnie wypowiedzieli się na ten temat i ewentalnie zamieszczono na tym blogu projek statutu wówczas wróciymy do tematu. Jeżeli wiesz jeden zdrugim kto co i jak, to konkretnie wpisz tę soją wiedzę a nie tak ble, ble, ble. (2019-07-06)

Dykutant: Do Znamy,znamy - to kogo znamy i co znamy, bo ja np. nie znam bo na tym forum dyskusyjnym nie wyczytałem tych nazwisk i ani nie widziałem ani założń i ani projektu statutu samorządu zawodowego służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Człowieku - bądź poważny a nie śmieszek. (2019-07-05)

W.Gudalewicz: Faktycznie, to dyskusja dotycząca samorządu zawodowego bezpieczństwa i higieny pacy trwa dość długo i nikt nie wie kiedy ta dyskusja pozytywne się zakończy? Tak naprawdę, to (oficjalnie) nie znamy nazwiska inicjatora tego przedsięwzięcia oraz nazwisk osób wchodząych w skład grupy założcielskiej tego samorządu zawodowego? Nie znamy też założeń i projektu statutu, gdyż tych materiałów do dziś nikt nam nie przedstawił a także nie upubliczniono na tym forum dyskusyjnym? Moim zdaniem, to inicjator jak i osoby, które wchodzą w skład grupy zaożycilskiej powinny na tym forum jasno i w sposób zrozumiały wpowiedzieć się oraz określić co do dalszego działania - jeżeli nie będzie jasności w tej kwestii, to nastąpi koniec bajdurzenia !!! (2019-07-05)

komentator: A to ci dopiero heca z tym nowym Porozumieniem - Centrum Ochrony Pracy.Szkoda,że będzie miało ono jak na razie charakter lokalny.Dlaczego nie od razu ogólnopolski? Może być problem z rejestracją z powodu dziwnej nazwy. (2019-07-05)

jasnowidz: Trzeba trzymać kciuki i kibicować tej 15- stce dziwacznego Porozumienia.Jestem pewny,że szybko zrezygnują ze swojego zamiaru jak otrzymają „0” zero wsparcia i poparcia. (2019-07-05)

kuropatwa: Jak widać to nowa siła już się zajęła rejestracją swojej nowej organizacji i liczy na poparcie nowych członków,ale się jednak może przeliczyć i to dość szybko, ponieważ nie bierze pod uwagę siłę przeciwników samorządu zawodowego.No niech pokażą na co ich stać? (2019-07-05)

logiczny: Nie wierzę ja,ale i wiele innych osób także w to,że samorząd zawodowy kiedykolwiek powstanie,skoro zbrakło wytrwałości i czasu na jego twórczość poprzedniemu Zarządowi OSPS BHP. (2019-07-05)

kibic: Nie spodziewam się żadnego postępu w sprawie samorządu zawodowego i nie wierzę,by jakaś nowa organizacja dała radę tak dużemu wysiłkowi jakim jest napisanie projektu ustawy,następnie wprowadzenie jej do sejmu pod obrady i wreszcie ze skutkiem doprowadzenie do jej uchwalenia bez większych zmian w stosunku do jej projektu.To naprawdę jest to wyczyn olimpijski. (2019-07-05)

czytelnik: Temat samorządu zawodowego cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ posiada najwięcej aktualnych i usuniętych wpisów,a pomimo tego dyskusja ta nieprzerwanie trwa dobrych kilka lat i trwać będzie nadal. (2019-07-05)

faktyczny: Trzeba brać pod uwagę wpisy krytyczne jak coś normalnego, dotyczące samorządu zawodowego,anie ślepo wierzyć w jego powstanie atakując każdego kto ma inne zdanie w tej sprawie. Dyskusja o samorządzie zawodowym,jak widać się wciąż się nie wyczerpała i dalej cieszy się uznaniem i sporym zainteresowaniem o czym świadczą systematyczne wpisy. Niemal codziennie. (2019-07-05)

st insp.ds. bhp: Na pewno nikt się nie zgodzi na utworzenie samorządu zawodowego bez refleksji nad tym pomysłem. Uważam,że w tej sprawie nie zabraknie rozwagi obecnej pani minister a wcześniej głównej inspektor pracy,ponieważ bardzo dobrze zna sprawę służby bhp z której się sama wywodzi. (2019-07-04)

myślący: Tu nie można kierować się ambicjami,a jedynie interesem całej służby bhp. (2019-07-04)

myślący: Uważam,że dobrze się stało,że OSPS BHP wycofało się z tej dość ryzykownej inicjatywy tworzenia samorządu zawodowego.Szkoda tylko,że nie zrobiło tego oficjalnie np.w formie uchwały zjazdu.Ale jak się domyślam to jest to polityczna taktyka. (2019-07-04)

niespokojny: Rzeczywiście samorząd zawodowy jest potrzebny zawodom zaufania publicznego,do którego trudno jest zaliczyć inspektora czy specjalistę bhp zatrudnionego na umowę o pracę czy umowę zlecenie ale po co skoro z interpretacji przepisów wynika,że za stan bhp w firmie/zakładzie/przedsiębiorstwie/odpowiada pracodawca a nie osoba zatrudniona w służbie bhp albo jako osoba wykonująca zadania tej służby.Ponoć ta osoba może jedynie odpowiadać za swoje zachowanie,które trudno określić czy było one zgodne z prawem czy też z naruszeniem prawa.Cała ta dyskusja o samorządzie zawodowym to bajdurzenie nic więcej. (2019-07-04)

N.O.: To proste przerost ambicji zmusił niektórych prominentnych działaczy OSPS BHP,którym się marzył szybki awans władza i pieniądze do pomysłu utworzenia jakiegoś kuriozum jakie byłoby utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp według wersji jej byłego już prezesa.A tu nagle takie niepowiedzenie.Po prostu klapa! Trudna sprawa dla przeżycia dla entuzjastów jego dziwacznego pomysłu. (2019-07-04)

zawiedziony: Wszyscy członkowie OSPS BHP powinni o tym wiedzieć,że tworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp w żadnym razie nie wynika z zapisów statutu tego stowarzyszenia.Zatem po co ta cała burza w szklance wody? Tylko dla zabawy i hecy,a może tylko dla zadymy? Bo po co komu te dziwaczne spory i podziały? To tak miałaby wyglądać integracja służby bhp? Może ktoś wreszcie wyjaśni o co w tym wszystkim chodzi? (2019-07-03)

przypadkowy: Zanosi się ponoć na rozłam OSPS BHP co wiąże się ze spadkiem zaufania społecznego i publicznego tej jakby nie było wieloletniej profesji o 65- letniej tradycji i Zarząd Główny powinien o nią jeszcze lepiej zadbać. (2019-07-03)

niezrzeszony: Zwolennicy samorządu zawodowego pracowników służby bhp dali się zwieść, dzisiaj już wiadomo dlaczego? Może ktoś jednak wyjaśni dlaczego OSPS BHP mając 4 lata nie wykonało uchwały swoich delegatów,głównie chodzi tu o przyczyny i konsekwencje z tym związane wobec osób, które zlekceważyły przecież bardzo ważny dokument jakim jest uchwała delegatów na zjazd. Jest to nie dobra praktyka na przyszłość.Należało tej sprawie poświęcić należny czas na wyjaśnienie tej dla wielu osób nie zrozumiałych działań a nie przejść nad tym obojętnie do porządku dziennego. (2019-07-03)

Hos: Samorząd zawodowy w proponowanej wersji byłego już prezesa OSPS BHP,to kpina i niczego by nie zmienił. Byłaby to jeszcze jedna organizacja fasadowa nic nie znacząca np.dla poprawy warunków pracy i bhp pracowników. (2019-07-03)

  Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-772]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33488097