ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 1011.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

obserwator: Nie należy zapominać, że w służbie bhp są obecnie zatrudniane osoby, które różne posiadają kwalifikacje zawodowe. Są między innymi, inżynierowie, ekonomiści, prawnicy i byli nauczyciele po studiach podyplomowych, byli inspektorzy pracy i pracownicy Sanepidu, oraz Straży Pożarnej. Rzadko już technicy bhp z wieloletnim stażem w służbie bhp znający swoją branżę. Niektórzy z tych „podyplomowców” nie ma żadnego stażu w służbie bhp i sobie słabo radzi z wieloma sprawami z powodu braku doświadczenia. To takim niedoświadczonym osobom jest potrzebny samorząd zawodowy. (2021-04-17)

realista 1: Tak jest bez poparcia i wsparcia, między innymi przez lobbystów, do uchwalenia ustawy o samorządzie zawodowym nigdy nie dojdzie. (2021-04-17)

realista 2: Oczywiście, że powinno być wszystkim wiadomo, iż w naszym kraju utworzono dotąd tylko 15 samorządów zawodowych. To powinno dyskutującym coś dać do myślenia. (2021-04-17)

bezstronny: Wielce Szanowni Dyskutanci!: Uchwalenie w Sejmie RP jakiejkolwiek ustawy nie jest prostą sprawą. Ustawa taka przed uchwaleniem musi przejść żmudne i trudne procedury. Innej drogi nie ma. Zatem utworzenie samorządu zawodowego jest sprawą polityczną o czym nie należy zapominać. Nie ma na to w najmniejszym stopniu dyskusja na forum. Cała sprawa rozstrzyga się w Sejmie a nie na forum czy w Stowarzyszeniu. (2021-04-17)

komentator: Uważam, że tu na tym wątku forum dyskusyjnym jest więcej dyskutujących amatorów, od specjalistów bhp i dlatego piszą takie bzdety, prawdopodobnie nieświadomie, jednak co do tego to mam poważne wątpliwości. Sprawa samorządu zawodowego wprawdzie pracowników służby bhp została zaprzepaszczona i nie będzie już takiej drugiej szansy, by ktoś podjął się tego bardzo trudnego dzieła do wykonania. Dyskusja właściwie o niczym dalej trwa. Przypomnę,że było już ponad 1400 wpisów, po czym nagle zaczęły te wpisy znikać, by na powrót wzrosło zainteresowanie tym wątkiem. Nic to nie pomoże sprawie, która się jeszcze dobrze nie zaczęła a już szybko się zakończyła, znając dzisiaj tego przyczynę.Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy było po prostu brak determinacji w działaniu, najprościej to tak można by ująć. (2021-04-17)

ktosik!: Monka; Co to znaczy socjologicznie być nie przygotowanym. Możesz to wyjaśnić? (2021-04-16)

Ktoś!: Na tym wątku pisze wiele bajkopisarzy na temat samorządu zawodowego nie mając elementarnej wiedzy. (2021-04-16)

nowy w branży: Niektórzy dalej piszą bzdety o jakimś samorządzie zawodowym bhp, pomimo że już wiele dyskutantów wyraziło swój pogląd,że nie może być utworzony samorząd zawodowy bhp, p.poż czy tym podobnie. Ale uparciuchy swoje. Niech dalej tkwią w błędzie, jeśli mają ochotę. (2021-04-16)

emeryt 73: Monika: Służba bhp ma już ponad 65 lat i podejrzewam,że ma więcej lat od Ciebie. Przechodziła trudne okresy, zwłaszcza za PRL-u, podobnie jak inspekcja pracy oraz inne państwowe organa kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Służba bhp może jedynie poprawić swój los integrując się. (2021-04-16)

kropka: Napisz człowieku jeden z drugim, gdzie można zapoznać się chociaż z jednym projektem ustawy o samorządzie zawodowym a będziemy wtedy mogli mówić i pisać o konkretach. Teraz to są bajki na dobranoc i to tylko dla dorosłych, bo dzieci w nie już nie uwierzą. (2021-04-16)

IRYS: Ach Monika, jak trafnie to ujęłaś! (2021-04-16)

Monika: Socjologicznie - służba bhp nie jest przygotowana do samorządu. Brak w niej dojrzałości a ponadto pracownikom służby bhp przyświeca rozbudzona postawa roszczeniowa oraz brak samokrytycyzmu (2021-04-16)

Melchior: D JRYŚ: po co kopiować szafę. Jeśli chcesz wiem gdzie są wszystkie projekty ustaw o samorzadach bhp pod różnymi nazwami i z rożnymi rozwiązaniami. Mało!!! Sięgnij po pracę dyplomowa w tym zakresie rozjaśni Tobie wiele wątpliwości. (2021-04-16)

IRYS: Do Herod - Baba: uzasadnij to? (2021-04-15)

niezłośliwy: Na nic Wasze spory,bo nikt ich nie czyta i nie bierze pod uwagę „Poważnie” . Ale dalej uprawiajcie czczą gadaninę, zwaną potocznie paplaniną. (2021-04-15)

Herod-Baba: Irys: Zastanów się i nie pisz bzdetów! (2021-04-15)

niepolityk: No to przypomnijmy też ust.1. Art. 17. Konstytucji RP: 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Nie można też o tym też zapominać szanowni dyskutanci! Uważam,że niektórzy o tym zapominają i trzeba im to systematycznie przypominać. Zatem żadnego samorządu zawodowego bhp nie będzie bo takiego w świetle obowiązującego prawa, być nie może. (2021-04-15)

Ktoś!: Magda: Każdy projekt ustawy można zmienić w sejmie wprowadzając do niego poprawki, ale także można projekt ustawy wycofać. Ponadto kilka projektów ustaw oznacza co najmniej trzy a chodzi o jeden a dobry i pewny do uchwalenia. (2021-04-15)

(sic!): Dyskusyjny projekt ustawy? (2021-04-15)

Magda: W projektach ustaw o samorządzie zawodowym bhp (a jest ich kilka) są różne rozwiązania. Niektóre są dyskusyjne. Można je poprawić (2021-04-15)

polityk: Należy zwrócić uwagę na ust. 2 art 17 Konstytucji RP, który stanowi: W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. (2021-04-15)

JRYS: Obywatelem może być nadane, ale dobrze by było, aby była to osoba narodowości polskiej i pochodzenia polskiego! (2021-04-15)

prawnik: Tak jest o jakie braki w tym projekcie chodzi, które da się według ciebie skorygować? Śmieszne! (2021-04-15)

zorientowany: Magda: Czy możesz napisać o jakie błędy w tym projekcie ustawy chodzi? (2021-04-15)

bezstronny: Irys: Jesteś w błędzie,to delegaci na zjazd OSPS BHP podjęli uchwałę w sprawie samorządu zawodowego a powołany zespół miał być wykonawcą jej treści i miał opracować projekt ustawy i zająć się jego dalszym losem, czego nie uczynił. (2021-04-15)

JRYS: Do Meichiora, a szafę przecież można też skopiować. (2021-04-15)

obywatel 2: Szanowni dyskutanci: Zgodnie z art. 17 Konstytucji RP w drodze ustawy może być tworzony samorząd zawodowy,lecz nie musi być utworzony. Mamy system demokratyczny i to w jego ramach rozstrzygane są ważne sprawy dla naszego kraju i jego obywateli. (2021-04-15)

Dorastanie: To jest to SAMORZĄDU ZAWODOWEGO BHP nie będzie (2021-04-15)

Magda: Można skorzysta z wzoru Zielonogórskiego. Jest tn projekt powszechnie dostępny. Może ma trochę braków ale można je skorygować (2021-04-14)

Meichior: Kopę elektroniczną trudna trzymać pod szafą. (2021-04-14)

IRYS: Do Melchiora: a może jest pod szafą, ale pod którą! (2021-04-14)

Melchior: OSPSBHP nie musi niczego pisać. Projekt jest w szafie. Jeśli by była takowa potrzeba mam elektroniczną kopię. (2021-04-14)

IRYS: Do pytającego: Napisać projekt powinien napisać zespół powołany przez OSOSBHP, gdyż podjął uchwałę i cicho siedzi! (2021-04-14)

pytający: Irys: A kto według Ciebie powinien zająć się całością zagadnień związanych z napisaniem i uchwaleniem w sejmie RP ustawy o samorządzie, jak nie OSPS BHP? (2021-04-14)

audytor: Tu nie chodzi wyłącznie o dyskusję i jej poziom, ale o najlepsze rozwiązanie dla przyszłego samorządu zawodowego, który nie może być samorządem fasadowym i utworzonym tylko sztuka, dla sztuki. (2021-04-14)

dyskutant: Na pewno wielu zmęczyła ta dyskusja praktycznie o niczym, ponieważ nie jest nikomu znana przyszłość bliższa lub dalsza tej nowej organizacji, jakim jest samorząd zawodowy. (2021-04-14)

cosik!: Moim zdaniem nie ma najmniejszych szans na zawarcie porozumienia wszystkich „stowarzyszeń behapowskich” w sprawie pilnej konieczności utworzenia samorządu zawodowego, dlatego,że to nie jest inicjatywa oddolna szeregowych członków,tylko niektórych aktywistów tych Stowarzyszeń, którzy nie chcą brać pod uwagę wiele negatywnych opinii swoich członków na ten temat. (2021-04-14)

Co klwiek: ŻADNEGO SAMORZĄDU BHP NIE BĘDZIE, BO BYĆ NIE MOŻE! (2021-04-14)

Karol: Masz prawo do zdania odrębnego (2021-04-13)

Obiektywny: A ja jestem innego zdania, że samorząd będzie, gdyż jest potrzebny, aby wyeliminować choćby tych nieudaczników. (2021-04-13)

Kazek: Dołącz do ekspertów - SAMORZĄDU NIE BĘDZIE (2021-04-13)

No właśnie: Samorządu nie będzie (2021-04-13)

Eleonora: Samorządu nie będzie. Wiadomo kto się do tego przyczynił. (2021-04-13)

Sznurowadło: Do powołania samorządu zawodowego bhp potrzebne jest uczciwość rzetelność i dojrzałość zawodowa. A więc SAMORZĄDU ZAWODOWEGO BHP NIE BĘDZIE (2021-04-13)

bucik: Nie ma uczciwości to i nie ma samorządu. (2021-04-12)

(sic!): Wiadomo kto jest uczciwy (2021-04-12)

Wesoły: Takie słowo - takie słowo i jest wesoło jak niżej wpisują. (2021-04-12)

takie słowo: jest. Tylko nie ma metody do weryfikacji postulatu (sic!) indywidualnej (personalnej) uczciwości. Bo jak i kto miałby o tym decydować - Ewka, Zenek, Karol, Mariola, Miecia i im podobni? Jakiś (wątpliwy) wzorzec "uczciwości"? (2021-04-12)

Polski jendzyk: W języku polskim nie ma słowa uczciwość (2021-04-12)

Mirek: Niektórym sumienie się odezwało. Uczciwość zawsze jest wykładnia rzetelności. (2021-04-12)

Znowu: tyle wpisów. A po co? Przecież wszyscy wiedza że samorząd dla tych behapowców jest niepotrzebny. (2021-04-12)

Wójo: Hura! dawać, dawać samorząd będzie i co wy mądrale na to? (2021-04-12)

Miecia: A może temat jest dla rzetelnych behapowców ważny (2021-04-12)

Grzegorz G.: Znowu tyle wpisów. A miało się to wyciszyć. Przecież temat jest beznadziejny (2021-04-12)

Karol: Z tego widać że SAMORZĄDU NIE BĘDZIE (2021-04-11)

Karol: Uczciwość to pierwszy etap do samorządu. Nadal to potwierdzam. (2021-04-11)

wypisz, wymaluj: "Karol: Pierwsze etap do samorządu to uczciwość (2021-03-25)" (2021-04-11)

"polska jenzyk": „Mietek: /.../ Ja uważam że podyplomowe studia bhp jest właściwym przygotowaniem zawodowym. (2021-04-05)” + „Ewka: /…/ bhpowcy podwusemestralnym kursie. /…/ (2021-04-11)” (2021-04-11)

Szczery: Oj, oj szanowni behapowcy, czy Wam nie wstyd za takie wpisy? Zamiast wpisywać bzdety, wpisujcie o zagrożeniach i wypadkach oraz o problemach, jakie napotykacie w swojej pracy BHP! Samorząd zostawcie w spokoju bo on i tak będzie utworzony. (2021-04-11)

Kazimierz D.: Samorządu Zawodowego bhp nie będzie! Tyle w temacie! (2021-04-10)

Inspetor bhp: Ja też uważam że niektórzy mają rozbudzoną postawę roszczeniową dążąc do samorządu. Koszt utrzymana samorządu przecież poniosą behapowcy. (2021-04-10)

No właśnie: Samorząd przecież jest dla osób dorosłych. (2021-04-10)

Metek: Po co Tobie samorząd skoro możesz podporządkować się urzędom (2021-04-10)

Szczery: Po co behapowcom samorząd. Jeszcze będą chcieli zawinąć to w sreberko (2021-04-10)

IRYS: Do behapera - śmiecie, nieczystości i odpady nic nie mają wspólnego z samorządem, gdyż jeszcze tego samorządu nie ma a jak będzie, to będą miały. Obecnie jest OSPSBHP i inne stowarzyszenia. (2021-04-09)

IRYS: Śmiecie, nieczystości i odpady nic nie mają wspólnego z samorządem, gdyż jeszcze tego samorządu nie ma a jak będzie, to będą miały. Obecnie jest OSPSBHP i inne stowarzyszenia. (2021-04-09)

IRYS: Do realisty - samorząd będzie utworzony, ale trzeba być cierpliwym. (2021-04-09)

Franek: I co z tego. Strat nie da się odrobić. (2021-04-09)

Fredek: Mam nadzieję! (2021-04-09)

Członek OSPSBHP: Wiadomo jak długo. Do wyborow. (2021-04-09)

członek OSPSBHP: Jeśliby wszystkie stowarzyszenia tzw. „behapowskie” się porozumiały i dogadały w sprawie utworzenia samorządu zawodowego służby bhp, to zwiększyłoby to w znacznym stopniu szansę na utworzenie takiego samorządu. Pytanie w tej sprawie jest oczywiste? Jakie jednak są możliwości na takie porozumienie i czy w ogóle może do niego dojść? Dzisiaj nikt nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Sprawa ta nadal pozostaje wielką zagadką. Pytanie końcowe na jak długo pozostanie to zagadką? (2021-04-09)

bezstronny: Trzeba oficjalnie stwierdzić,że samorząd zawodowy w niczym nie pomoże całej służbie bhp, podobnie, jak Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, czy inne pozostałe jej Stowarzyszenia. (2021-04-09)

behaper: Irys: Co mają śmieci, nieczystości i odpady do samorządu zawodowego służby bhp? (2021-04-09)

realista 1: Irys : Tu nie chodzi o kwestię wiary w samorząd zawodowy, ale o realia możliwości jego powstania, których niestety nie znasz. (2021-04-09)

IRYS: Oj, oj w jakich czasach my obecni żyjemy? mówi się tylko o tym korona-wirusie i szczepieniach oraz o partiach, w których występują nieporozumienia a także w rządzie i sądzie itd. A jest jeszcze zagadnienie o opłatach za wywóz, tylko nie wiem czego? - nieczystości, śmieci, odpadów! Zastanawiam się co zalicza się do śmieci a co zalicz się do nieczystości a co do odpadów. Jeżeli można prosić o ich zdefiniowanie przez behapowców to bardzo o to proszę. Obecnie rządzący mówią, aby wprowadzić opłaty za ich wywóz od powierzchni mieszkania a inni od osób zamieszkałych w danym mieszkaniu a jeszcze inni proponują od ilości zużytej wody a ja mam inną propozycję, ale powiem po Waszych wpisach na tym blogu. (2021-04-09)

IRYS: A ja jestem innego zdania i wierzę, że samorząd powstanie. Powstanie, jeżeli wezmą się za jego utworzenie tylko rozsądni behapowcy a wykruszą się ci, którzy dokonują negatywne wpisy na tym blogu i czas ich wreszcie się skończy. Proponuję, aby powołać rozsądną i odpowiednią grupę inicjatywną, która opracuje stosowny projekt ustawy o samorządzie zawodowym służby bhp i podda pod konsultację wśród behapowców oraz przygotuje niezbędne dokumenty i złoży do Sejmu - zobaczymy! (2021-04-09)

realista 2: Na pewno samorządu zawodowego bhp nie będzie, podobnie jak nie będzie samorządu zawodowego ppoż. ochrony środowiska, czy zapewnienia systemu jakości. Ale uparci twierdzą,że może być inaczej. Niech sobie dalej tak myślą. (2021-04-09)

zwolennik: Pytanie, dlaczego trwa ten niepotrzebny spór? Dlatego,że nie jest ogółowi znany projekt ustawy o samorządzie zawodowym. Nie są też znani autorzy, lub autor takiego projektu oraz także podstawowe zadania przyszłego samorządu, itd. (2021-04-09)

komentator: Łatwo zauważyć,że sprawa samorządu zawodowego więcej dzieli niż łączy dyskutujących. (2021-04-09)

doświadczony II: No właśnie; Właśnie, samorządu zawodowego bhp na pewno nie będzie. (2021-04-09)

dyskutant: ISO z tego: Pracowałem w znanej firmie, która miała wszystkie zintegrowane systemy zarządzania TQM wraz z wieloma certyfikatami międzynarodowymi. I co z tego, firma ta już dawno upadła i została zlikwidowana a majątek jej sprzedany przez syndyka. (2021-04-09)

No właśnie: Samorządu Zawodowego bhp nie będzie. (2021-04-08)

Monika: Masz prawo do zdania odrębnego. Ale żadne stowarzyszenia nie są zainteresowane powołaniem samorządu zawodowego. To behapowcy będą musieli sami i wbrew tym stowarzyszeniom trzeba by powołać samorząd do życia. A to działanie jest zdecydowanie trudniejsze. Reasumując - samorządu nie będzie. (2021-04-08)

IRYS: Pytam, czy pisanie o samorządzie jeszcze niektórym się nie znudził, przecież z tej pisaniny nic nie wynika? Samorządu w obecnym czasie nie będzie zaś w pewnym czasie to nie jest wykluczone, że samorząd służby bhp zaistnieje! trzymam za to kciuki. Na razie istnieją stowarzyszenia behapowskie i niech się dogadują w tej kwestii i tyle - takie jest moje zdanie. (2021-04-08)

Stefan: Ryba śmierdzi odełba. (2021-04-08)

Członek OSPSBHP: Po literaturze tego forum. Mam przeczucie przegranej przez całą służbę BHP. Niby było dobrze a to się tylko psuło i rozpadało. (2021-04-08)

Wniosek: Z tego wynika jednoznacznie. Samorządu Zawodowego nie będzie! (2021-04-08)

ISO z tego: Aby wiedzieć co to system zarządzania należy przypatrzeć się np. zaradzania własnym samochodem. Samochód można użytkować od awarii do awarii. I jest to system. Tylko tyle że drogi. Samochód można użytkować robiąc mu wymianę oleju na wiosnę i na jesień. Ten samochód będzie już dłużej użytkowany. Ale można samochód użytkować wg systemu remontowego. I wykonywać remonty i przeglądy co określoną liczbę motogodzin. Samochód będzie jeszcze dłużej funkcjonował i spadną koszty jego użytkowania. Podobnie w firmie. Jak wdrożysz skutecznie system zarządzania to przyniesie on wymierne efekty ekonomiczne. Im więcej wdrożysz systemów tym te efekty skumulowane będą większe. (2021-04-08)

laik: Mariusz kto nie jest w stanie utworzyć i utrzymać wymyślony samorząd zawodowy pracowników służby bhp? (2021-04-08)

audytor: Moim zdaniem: Uważam,że to ty nie kumasz co znaczą dla firmy te dwa systemy zarządzania, które w żadnym razie nie mają większego wpływu na dobrą kondycję firmy, tak jak to propagandziści tych systemów zapowiadali. (2021-04-08)

Mariusz: To rzeczywiście nie są w stanie ani powołać ani utrzyma samorządu zawodowego (2021-04-08)

nizależny: Ile potrzeba jeszcze wpisów, by zrozumieć,że sprawa samorządu zawodowego jest już nie aktualna. (2021-04-08)

No cóż: Taki jest poziom służby BHP (2021-04-08)

Moi zdaniem: Jeśli dla specjalisty ds. bhp nie ma różnicy pomiędzy normą ISO 9001 dotyczącą zarządzania jakością a normą ISO 45001 dotyczącą zarządzania bhp to rzeczywiście poziom kultury bezpieczeństwa wśród behapowców osiągnął poziom poniżej poziomu z czasów jedynie słusznej komuny. Inaczej można ując iż nie występuje różnica w barwach białej i czarnej. (2021-04-08)

merytoryczny: Skąd tu się bierze entuzjazm w sprawie samorządu zawodowego, skoro jest wiadomo,że nie ma możliwości jego utworzenia w drodze ustawy sejmowej. (2021-04-08)

logiczny: Do laika: Zadałeś ważne pytanie. Moim zdaniem odpowiedzi prostej na nie,nie ma. (2021-04-08)

obserwator: PS. Chodzi o normę ISO 45001. Przepraszam za nieumyślny błąd. (2021-04-08)

obserwator: System zarządzania jakością ISO 9001 już od kilku lat przestał być lansowany. Teraz kolej na następne systemy: ISO 14001 i ISO 4501 z wiadomych powodów. Wszystkiemu jest winna pandemia Covida-19. (2021-04-08)

laik: O co tu chodzi, dlaczego w ostatnim czasie jest taki duży opór,przeciw samorządowi zawodowemu? Kto potrafi wyjaśnić,tego przyczynę? No kto? (2021-04-08)

Zuzanna: Zauważyłam rozpad struktur organizacji behapowskich. A to upadł System Zarządzania Jakością ISO 9001, a to rozwiązano ośrodek szkolenia. Widać i czuć jakąś destrukcję. Nie wiadomo tylko kto za tym stoi. (2021-04-08)

Mietek: Jak na razie wszyscy są zgodni. Samorząd nie powstanie bo jest zbędny jak wszystkie organizacje behapowskie. (2021-04-08)

<< Back     Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-900] [901-1000] [1001-1011]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42505083