ATEST Ochrona Pracy

23 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 721.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

o qrde: "zorientowany: /.../ w ustawie o zawodzie zawodowym /.../ (2018-09-23)" - - - - najlepiej (?) zorientowany jest "zorientowany". (2018-09-23)

zorientowany: Zorientowany dobrze wie po co i dla kogo jest tworzony samorząd zawodowy, ponieważ należy już do samorządu zawodowego do jednego z zawodów zaufania publicznego, ale nie jest to samorząd zawodowy pracowników służby bhp,o który się domagają tak naiwnie niektórzy. Szanowna Ewko, każdy samorząd zawodowy ma swój określony cel np. w ustawie o zawodzie zawodowym i jego samorządzie, statucie, czy kodeksie etycznym. Nie można uogólniać i kierować się wyłącznie tym tylko co napisał młody. Dodam tylko, że wiele ważnych rzeczy młody opuścił np. które są zapisane w dokumentach mojego samorządu zawodowego, bo ich po prostu nie zna. (2018-09-23)

co za "akcęt ": "Ewka: /.../ zoriętowany mógłby sie dowiedzieć. (2018-09-23)" = ję bułkę przęz bibiłkę (2018-09-23)

podpowiadacz: Nie można tylko prowadzić dyskusji o samorządzie zawodowym, w której nie biorą udziału członkowie władz OSPS BHP, tylko osoby zainteresowane być może tym tematem. Jednak mam wrażenie,że wypowiada się wiele osób przypadkowych nie mających nic wspólnego z pracą w służbie bhp. Apeluję do wszystkich tych, którzy by mogli pomóc sprawie,ażeby ktoś kompetentny ze strony OSPSBHP zabrał głos i nareszcie rozwiał te wszystkie wątpliwości poruszane od kilku lat na łamach tego wątku forum. (2018-09-23)

Ewka: Młody w dniu 2018-07-31 napisał "SAMORZĄD ZAWODOWY to zrzeszenie tworzone przez profesje bo wysokim znaczeniu społecznym reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu. CELE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO jest całokształt działań związanych z zawodem i działaniami osób wykonujących te usługi a w szczególności: 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu; 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju; 5. integrowanie środowiska ; 6. obrona godności zawodowej; 7. reprezentowanie i ochrona zawodu; 8. zajmowanie stanowiska w sprawach polityki państwa oraz organizacji prazy osób wykonujących zawód; 9. edukacja promocja zawodowa. 10. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 11. prowadzenie rejestrów zawodowych 12. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 13. opiniowanie warunków pracy i płacy ; 14. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 15. prowadzenie kształcenia podyplomowego i naukowego; 16. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska 17. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zawodu i zajęć określonego charakteru 18. opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 19. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 20. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 21. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych i społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 22. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 23. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami w kraju i za granicą oraz samorządem innych zawodów; 24. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej; 25. zarządzanie majątkiem własnym; 26. prowadzenie działalności wydawniczej; 27. uznawanie kwalifikacji osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 28. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Skoro młody wiedział to i zoriętowany mógłby sie dowiedzieć. (2018-09-23)

zainteresowany: Mieć samorząd zawodowy to duża sprawa dla jego członków. O samorząd trzeba dbać przede wszystkim płacić regularnie składki i opłacać ubezpieczenie OC, brać aktywny udział w życiu i pracach samorządu. (2018-09-23)

zorientowany: W dalszym ciągu jestem przekonany, że zbyt osób biorących udział w tej dyskusji o samorządzie zawodowym nie wie po co, czyli w jakim celu jest tworzony samorząd zawodowy, a mimo tego zabiera głos w tak ważnej sprawie. (2018-09-23)

niezrzeszony: 19 września br. był dniem pracownika służby bhp, o czym wielu nie pamiętało lub nie wiedziało a szkoda. TO wy chcecie mieć samorząd zawodowy pracowników służby bhp? Wytłumaczcie to wszystkim po co. (2018-09-23)

Mieszko: Najważniejsze abyśmy byli zdrowi, jak to pieszczotliwie powiedział ojcu pewien uczeń, który ósmy raz z rzędu nie zdał matury tylko jak się o tym dowiedział. (2018-09-22)

gość: Trzeba na samorząd zawodowy patrzeć realnie. A realność jest taka,że jest brak realu teraz i w przyszłości. (2018-09-22)

yeti: Żebyście sobie wypruli żyły to i tak samorząd zawodowy pracowników służby bhp nie zostanie utworzony przynajmniej w najbliższych 8 latach. A ci co tyko o tym piszą to nie mają zielonego pojęcia, dlaczego samorząd zawodowy nie powstanie, przez co niepotrzebnie robią nadzieje innym. Było dokładnie pisane dlaczego nie powstanie samorząd i jakie są tego przeszkody. (2018-09-22)

laska nebeska: Ewka: Jak zwykle te swoje śmoje boje. Za a nawet i przeciw. (2018-09-22)

pytający: Kasia: A o jakich argumentach ty myślisz, by twierdzić,że samorząd zawodowy pracowników służby bhp jest konieczny wszystkim a może tyko tym 2500 członkom OSPS BHP. No pytam o jakie argumenty ci chodzi? (2018-09-22)

Kasia: Nie ma żadnych argumentów popierających odstąpienie od polityki utworzenia samorzadu zawodowego pracowników słuzby bhp (2018-09-22)

przedsiębiorca: Ja uważam,że utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp, jest to nierealne przedsięwzięcie. Lepiej by optymiści pomyśleli nad powołaniem izby samorządu gospodarczego bhp i ppoż, przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą. A są takie osoby, które zajmują się kompleksowo obsługą firm w zakresie bhp i ppoż. a to kontrolą warunków pracy i bhp i ppoż ,szkoleniem pracowników i osób zarobkujących nie będących pracownikami, pomiarami kontrolnymi hałasu i oświetlenia, eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznej wraz z pomiarami ochronnymi, dostarczaniem odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz indywidualnych środków ochrony indywidualnej, przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego, dostarczaniem tablic informacyjnych bhp i ppoż. Na pewno by byli chętni do przystąpienia w takiej nowej organizacji. (2018-09-22)

Kowalski Jan: Samorząd zawodowy, po co? Moda na samorządy już dawno minęła a czas przyszły pokaże czy do utworzenia samorządu zawodu zaufania publicznego będzie w ogóle konieczna Konstytucja. (2018-09-22)

JA: No i dobrze, bo po co i na co komu tworzyć i do czego jest potrzebny jakiś samorząd zawodowy na dodatek samorząd zawodowy pracowników służby bhp? Tego nazbyt wiele osób nie pojmuje. (2018-09-22)

Ktoś?: chyba jednak: Sam próbujesz wciskać kit ogółowi, kwestionując, poniektóre prawdziwie mądre wpisy. (2018-09-22)

Karol: Ja myślę powołać samorzad i zamknąć temat (2018-09-21)

Yorguś: Po dyskusji i "wspaniałych wpisach", można stwierdzić jedno... czas zakończyć jałową dyskusję i należy zamknąć ten rozdział. Inaczej będzie wałkowanie tematu do "obrzydzenia" bez efektów. (2018-09-21)

optymista: Jednak chyba sprawa utworzenia samorządu zawodowego została już dawno przesądzona i może to zmartwić entuzjastów popierających tę idee. A jednak samorządu zawodowego nie będzie. KONIEC,KROPKA. (2018-09-21)

<< Back  


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-721]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32475674