ATEST Ochrona Pracy

23 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 721.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

optymista: Jednak chyba sprawa utworzenia samorządu zawodowego została już dawno przesądzona i może to zmartwić entuzjastów popierających tę idee. A jednak samorządu zawodowego nie będzie. KONIEC,KROPKA. (2018-09-21)

Yorguś: Po dyskusji i "wspaniałych wpisach", można stwierdzić jedno... czas zakończyć jałową dyskusję i należy zamknąć ten rozdział. Inaczej będzie wałkowanie tematu do "obrzydzenia" bez efektów. (2018-09-21)

Karol: Ja myślę powołać samorzad i zamknąć temat (2018-09-21)

Ktoś?: chyba jednak: Sam próbujesz wciskać kit ogółowi, kwestionując, poniektóre prawdziwie mądre wpisy. (2018-09-22)

JA: No i dobrze, bo po co i na co komu tworzyć i do czego jest potrzebny jakiś samorząd zawodowy na dodatek samorząd zawodowy pracowników służby bhp? Tego nazbyt wiele osób nie pojmuje. (2018-09-22)

Kowalski Jan: Samorząd zawodowy, po co? Moda na samorządy już dawno minęła a czas przyszły pokaże czy do utworzenia samorządu zawodu zaufania publicznego będzie w ogóle konieczna Konstytucja. (2018-09-22)

przedsiębiorca: Ja uważam,że utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp, jest to nierealne przedsięwzięcie. Lepiej by optymiści pomyśleli nad powołaniem izby samorządu gospodarczego bhp i ppoż, przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą. A są takie osoby, które zajmują się kompleksowo obsługą firm w zakresie bhp i ppoż. a to kontrolą warunków pracy i bhp i ppoż ,szkoleniem pracowników i osób zarobkujących nie będących pracownikami, pomiarami kontrolnymi hałasu i oświetlenia, eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznej wraz z pomiarami ochronnymi, dostarczaniem odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego oraz indywidualnych środków ochrony indywidualnej, przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego, dostarczaniem tablic informacyjnych bhp i ppoż. Na pewno by byli chętni do przystąpienia w takiej nowej organizacji. (2018-09-22)

Kasia: Nie ma żadnych argumentów popierających odstąpienie od polityki utworzenia samorzadu zawodowego pracowników słuzby bhp (2018-09-22)

pytający: Kasia: A o jakich argumentach ty myślisz, by twierdzić,że samorząd zawodowy pracowników służby bhp jest konieczny wszystkim a może tyko tym 2500 członkom OSPS BHP. No pytam o jakie argumenty ci chodzi? (2018-09-22)

laska nebeska: Ewka: Jak zwykle te swoje śmoje boje. Za a nawet i przeciw. (2018-09-22)

yeti: Żebyście sobie wypruli żyły to i tak samorząd zawodowy pracowników służby bhp nie zostanie utworzony przynajmniej w najbliższych 8 latach. A ci co tyko o tym piszą to nie mają zielonego pojęcia, dlaczego samorząd zawodowy nie powstanie, przez co niepotrzebnie robią nadzieje innym. Było dokładnie pisane dlaczego nie powstanie samorząd i jakie są tego przeszkody. (2018-09-22)

gość: Trzeba na samorząd zawodowy patrzeć realnie. A realność jest taka,że jest brak realu teraz i w przyszłości. (2018-09-22)

Mieszko: Najważniejsze abyśmy byli zdrowi, jak to pieszczotliwie powiedział ojcu pewien uczeń, który ósmy raz z rzędu nie zdał matury tylko jak się o tym dowiedział. (2018-09-22)

niezrzeszony: 19 września br. był dniem pracownika służby bhp, o czym wielu nie pamiętało lub nie wiedziało a szkoda. TO wy chcecie mieć samorząd zawodowy pracowników służby bhp? Wytłumaczcie to wszystkim po co. (2018-09-23)

zorientowany: W dalszym ciągu jestem przekonany, że zbyt osób biorących udział w tej dyskusji o samorządzie zawodowym nie wie po co, czyli w jakim celu jest tworzony samorząd zawodowy, a mimo tego zabiera głos w tak ważnej sprawie. (2018-09-23)

zainteresowany: Mieć samorząd zawodowy to duża sprawa dla jego członków. O samorząd trzeba dbać przede wszystkim płacić regularnie składki i opłacać ubezpieczenie OC, brać aktywny udział w życiu i pracach samorządu. (2018-09-23)

Ewka: Młody w dniu 2018-07-31 napisał "SAMORZĄD ZAWODOWY to zrzeszenie tworzone przez profesje bo wysokim znaczeniu społecznym reprezentujące osoby wykonujące ten sam zawód zaufania publicznego i podlegających tożsamym normom właściwym tylko dla tego zawodu. CELE SAMORZĄDU ZAWODOWEGO jest całokształt działań związanych z zawodem i działaniami osób wykonujących te usługi a w szczególności: 1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu; 2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem; 3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych 4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju; 5. integrowanie środowiska ; 6. obrona godności zawodowej; 7. reprezentowanie i ochrona zawodu; 8. zajmowanie stanowiska w sprawach polityki państwa oraz organizacji prazy osób wykonujących zawód; 9. edukacja promocja zawodowa. 10. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu; 11. prowadzenie rejestrów zawodowych 12. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodów; 13. opiniowanie warunków pracy i płacy ; 14. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego; 15. prowadzenie kształcenia podyplomowego i naukowego; 16. przewodniczenie i uczestnictwo jego przedstawicieli w komisjach konkursowych na kierownicze stanowiska 17. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zawodu i zajęć określonego charakteru 18. opiniowanie programów kształcenia zawodowego; 19. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej; 20. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej; 21. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych i społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu; 22. współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą; 23. współpracę z organami administracji publicznej, samorządami w kraju i za granicą oraz samorządem innych zawodów; 24. organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej; 25. zarządzanie majątkiem własnym; 26. prowadzenie działalności wydawniczej; 27. uznawanie kwalifikacji osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 28. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach. Skoro młody wiedział to i zoriętowany mógłby sie dowiedzieć. (2018-09-23)

podpowiadacz: Nie można tylko prowadzić dyskusji o samorządzie zawodowym, w której nie biorą udziału członkowie władz OSPS BHP, tylko osoby zainteresowane być może tym tematem. Jednak mam wrażenie,że wypowiada się wiele osób przypadkowych nie mających nic wspólnego z pracą w służbie bhp. Apeluję do wszystkich tych, którzy by mogli pomóc sprawie,ażeby ktoś kompetentny ze strony OSPSBHP zabrał głos i nareszcie rozwiał te wszystkie wątpliwości poruszane od kilku lat na łamach tego wątku forum. (2018-09-23)

co za "akcęt ": "Ewka: /.../ zoriętowany mógłby sie dowiedzieć. (2018-09-23)" = ję bułkę przęz bibiłkę (2018-09-23)

zorientowany: Zorientowany dobrze wie po co i dla kogo jest tworzony samorząd zawodowy, ponieważ należy już do samorządu zawodowego do jednego z zawodów zaufania publicznego, ale nie jest to samorząd zawodowy pracowników służby bhp,o który się domagają tak naiwnie niektórzy. Szanowna Ewko, każdy samorząd zawodowy ma swój określony cel np. w ustawie o zawodzie zawodowym i jego samorządzie, statucie, czy kodeksie etycznym. Nie można uogólniać i kierować się wyłącznie tym tylko co napisał młody. Dodam tylko, że wiele ważnych rzeczy młody opuścił np. które są zapisane w dokumentach mojego samorządu zawodowego, bo ich po prostu nie zna. (2018-09-23)

o qrde: "zorientowany: /.../ w ustawie o zawodzie zawodowym /.../ (2018-09-23)" - - - - najlepiej (?) zorientowany jest "zorientowany". (2018-09-23)

Ewka: Skoro młody wie co nieco. To zorientowany mógłby wiedzieć więcej. Ale nie wie. Wiedza zorientowanego przeraża mnie. Po prostu Tabula Raza. Moim zdaniem jesśli OSPSBHP nie podjeło tematu to należy podjąc działania bez OSPSBHP. Będzie trudniej ale to jest na razie jedyna droga do osiągnięcia celu (2018-09-23)

zorientowany: P.S. Sprostowanie: Przepraszam za błąd, powinno brzmieć w ustawie o zawodzie (tu wymienić należy konkretny zawód) i jego samorządzie zawodowym. To się stało przez szybkie pisanie. (2018-09-23)

zbulwersowany: Ewka: Przestań pisać bzdety,bo się tylko kompromitujesz i narażasz na śmieszność.Jak jesteś taka mocna to weź sprawy samorządu w swoje ręce na spółkę z W. Gudalewiczem,i utwórz ten twój wymarzony samorząd zawodowy pracowników służby bhp o którym niewiele wiesz, (2018-09-23)

członek OSPSBHP: Uważam,że Ewka popadła w zachwyt młodego i chce się zrzeszać z profesjonalnymi.Tylko,że nie wie jeszcze jak to zrobić ma. Taka jakaś dzika jej inicjatywa bez udziału OSPSBHP, może się zakończyć tylko fiaskiem. (2018-09-23)

o qrde: "zorientowany: /.../ powinno brzmieć w ustawie /.../ (2018-09-23)" - - - - a może w trzcinie w Szczebrzeszynie? (2018-09-23)

Ktoś?: Rzeczywiście wiele osób ten wątek nie traktuje poważnie co tylko może świadczyć,że nie są one zainteresowane dyskusją, lecz wyłącznie zakłócaniem dyskusji. Drwią i kpią sobie z innych wydając o sobie prostackie zachowanie, myślenie i podejście do sprawy. Proponuję takie osoby zignorować i nie odpisywać na ich zaczepki, a wtedy być może dojdą do wniosku,że trzeba uznać się za intruza w dodatku nieokrzesanego. Ale do tego trzeba mieć klasę i rozum a nie samo siano i plewy w głowie. (2018-09-24)

faktyczny: Hura optymiści tworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp nie przyjmują do wiadomości faktu,że to przedsięwzięcie wymaga poparcia i wsparcia w działaniu OSPSBHP ze strony innych stowarzyszeń o których jest cicho co o tym myślą. W tym przypadku milczenie jednak nie oznacza automatycznej zgody. Ponadto idea utworzenia samorządu zawodowego wymaga w pierwszym rzędzie poparcia minister rodziny pracy i spraw społecznych, następnie kierownictwa partii koalicji rządzącej i ich kubów parlamentarnych, chociażby po to, aby można było wprowadzić dyscyplinę partyjną w głosowaniu nad projektem ustawy, (której ciągle brak o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp), a w tym przypadku jakakolwiek dyskusja o samorządzie zawodowym jest bezprzedmiotowa i o tym większość dyskutujących wie, a mimo tego trwają manipulacje i dywagacje nad rozlanym mlekiem, gdy tymczasem autorzy tego pomysłu długo milczą jak zaklęci. Pytanie tyko dlaczego? (2018-09-25)

dlatego, że: "faktyczny: /.../ tymczasem autorzy tego pomysłu długo milczą jak zaklęci. Pytanie tyko dlaczego? (2018-09-25)" - - - - Dlatego, że ........... wymyślono to (jako "pic na wodę") na użytek wyborów władz naczelnych w 2015 roku. Gdyby "autorzy" wygrali najwyższe pozycje we władzach naczelnych, to i tak by się wypieli na ich naiwny elektorat. A ponieważ przerżnęli te wybory, to nie mają już nawet motywacji "sensownego" międlenia tego pomysłu, który to pomysł był i jest od początku bezsensowny. (2018-09-25)

członek OSPSBHP: Pomimo,że było to wyjaśniane wiele razy to się także wypowiem w tej sprawie. Każdy samorząd zawodowy jest tworzony na podstawie ustawy sejmowej a nie inaczej. W tej ustawie powinno być przede wszystkim dokładnie określone: 1.Prawo do wykonywania zawodu i niezbędne kwalifikacje. 2.Obowiązek rejestracji członka samorządu z uwzględnieniem dokonania opłat (wpisowe, składka członkowska,obowiązkowe ubezpieczenie OC), z wydawaniem zaświadczeń na żądanie członka samorządu zawodowego. 3.Sposób nadawania prawa wykonywania zawodu, np. poprzez dodatkowe uprawnienia, specjalizację zawodową, certyfikację kompetencji zawodowych. 4.Sposób pozbawiania prawa wykonywania zawodu. 5.Sposób tworzenia banku informacji członków samorządu posiadających kwalifikacje np. doradcy, rzeczoznawcy, eksperta. 6.Sposób i wysokość nakładanych kar. Oto niektóre najważniejsze wpisy proponowane do projektu ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp. (2018-09-25)

zrzeszony: Do dlatego,że: Nie jest całkowitą prawdą to,że pomysł utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp był tylko wymysłem na potrzeby kampanii wyborczej na prezesa. Władze poszczególnych Oddziałów OSPSBHP dobrze się orientują,że w niektórych państwach europy służba bhp ma swoje stowarzyszenia i samorządy i z niektórymi państwami chciały nawiązać współpracę,ale zdawały sobie sprawę z tego,że w tych państwach służby bhp działają na podstawie przepisów obowiązujących w ich krajach różniących się nieco z przepisami prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej. Żeby było to jasne. Lecz sprawa możliwości utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp okazała się o wiele trudniejszą niż zakładano, to dzisiaj widać,że sam optymizm to znacznie za mało. Potrzebna jest wielka determinacja i mobilizacja do działania ale mimo to,że jest to bardzo trudne to nie znaczy od razu,że niemożliwe. Trzeba naprawdę chcieć a nie tyko mówić,że nam się chce samorządu zawodowego. Bez odpowiednich działań nic z tego nie będzie. Trzeba to mieć na uwadze. (2018-09-25)

Kalasanty: Ewka: Zobacz przytoczyłaś aż 28 punktów, a członek OSPSBHP tyko 6, ale za to bardzo konkretnych. Jeżeliby ktoś opublikował projekt ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp, to zupełnie inaczej by wyglądała ta dyskusja niż obecnie prowadzona, bo znane były by konkrety, które by można poprzeć lub odrzucić. A tak to co? W koło Wojtek i bicie piany ciągle o tym samym a tak naprawdę to o niczym. Aż dziwne,że nada jest tyle wpisów? Czyli zainteresowanie jest, tyko faktów brak. (2018-09-25)

Zibi: faktyczny....nie martw się o inne stowarzyszenia - mają się one dobrze i pracują zgodnie ze swoimi statutami. Kiedyś wypowiadały się na temat samorządu, ale były prezes uważał, że tylko on ma monopol na wszystko i nie słuchał dobrych rad innych oraz nie wyrażał większej chęci na współpracę - mimo podpisywania kilku porozumień o współpracy z innymi Stowarzyszeniami. Jak do tej pory nikt nie widział (nie czytał) "wspaniałego dzieła" pod nazwą projekt ustawy o samorządzie zawodowym. To jest tak samo jak z mitycznymi stworami jak Yeti albo z potworem z Loch Ness - mówi się, że są ale nikt ich nie widział... (2018-09-25)

Ewka: Ależ konstanty. Członek OSPSBHP nie przytoczył celów. Tylko jakieś wyrwane szczątki. Ja nie podałam tych 28 punktów tylko zacytowałam wpis Młodego. To znaczy młody wiedział jakie sa cele i nikt tego nie podważył. Członek też tego nie podważa ale zamiast celów wylistował co wiedział. (2018-09-25)

Kalasanty: Ewka; Szanowna emerytko zajmij się swoim zdrowiem i swoimi sprawami, korzystaj z wolnego czasu i ciesz się życiem. Nie martw się o samorząd zawodowy pracowników służby bhp, bo jak sama przyznałaś pracownikiem już nie jesteś. Ty i niejaki W. Gudalewicz martwicie się o samorząd za innych, a inni o was martwić się jednak nie będą. Zostawcie tę sprawę młodym. To ich sprawa, ważna czy nie. To oni mają prawo decydować o tym co jest dla nich ważne. Czas się wyciszyć i wycofać z tego forum. Życzy Ci tego Kalasanty, a nie jakiś konstanty. Widzę po twoich wpisach że masz przede wszystkim kłopoty ze wzrokiem i robisz kardynalne błędy. Więc zadbaj o czy. Jest to dobra rada i za darmo. Tak na marginesie sprawy, Ty powołałaś się na 28 ogólnych punktów kompetencyjnych samorządu zawodowego w ogóle,jakie wymienił młody. Natomiast członek OSPSBHP wymienił tyko 6 najważniejszych punktów (a może ich być znacznie więcej) kompetencji samorządu zawodowego pracowników służby bhp,które powinny się znaleźć w przyszłej ustawie, o której pisałaś,że już została ona napisana i nawet opublikowana co nie jest wcale prawdą, dlatego jesteś osobą niewiarygodną i niemile widzianą na forum. Toś powinna zrozumieć. Ponadto czym inne są kompetencje, które powinny być także zapisane w projekcie ustawy i jej uzasadnieniu a czym innym są kompetencje każdego samorządu zawodowego, które powinny być dokładnie określone w ustawie. (2018-09-26)

Ktoś coś?: Kalasanty: Dobrze radzisz tym intruzom. Pozdrawiam. (2018-09-26)

Ktoś?: To nie przypadek,że Ewka i W.Gudalewicz stali się zwolennikami samorządu zawodowego pracowników służby bhp i pomimo,że są już na emeryturze,to agitują za nim i orędują również za nowym Europejskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bhp. (2018-09-26)

zrzeszony: Zibi: Skąd ty to wiesz co się dzieje w pozostałych stowarzyszeniach zajmującymi się sprawami bhp? Co należysz jednocześnie do wszystkich? przestań bredzić! Zejdź z obłoków na ziemię. (2018-09-26)

Zibi: Zrzeszony... nim coś napiszesz... zastanów się dwa razy nim palniesz głupotę. Jestem członkiem jednego ze Stowarzyszeń (nie OSPSBHP), które systematycznie i wiem jak funkcjonuje na co dzień. Istniej coś takiego jak wymiana doświadczeń i kontakty z innymi Stowarzyszeniami. Nie wiesz, to nie zabieraj głosu lub grzecznie zapytaj... bo sam jesteś na bakier z wiedzą o innych Stowarzyszeniach. Podpisywano już wielokrotnie porozumienia o współpracy Stowarzyszeń BHP, jednak władze jednego które uważa się za reprezentanta wszystkich systematycznie migała się od współpracy traktując innych per noga. Bo wg byłego Prezesa tylko te Stowarzyszenie jest uprawnione do reprezentowania całego środowiska BHP. Takie działanie do niczego dobrego to nie prowadziło i nie prowadzi - moim zdaniem należy współpracować na zasadach partnerskich i mówić jednym głosem, bo inaczej nic nie osiągniemy. Kończąc ten temat - albo współpraca i jeden głos środowiska - albo dalsza jałowa dyskusja bez przyszłości. (2018-09-26)

Kasia: Drigi Zibi: Zarząd OSPSBHP "chce" i "dąży" do powołania Samorządu Zawodowego Pracowników słuzby BHP metodą "leżing". I ta metoda upowaznia ich do przewodzenia temu przedsięwzięciu. Moim zdaniem Samorząd zostanie powołany bez OSPSBHP jako organizacji leniwych. (2018-09-26)

Jędrek: SAMORZĄD jest git. Rozbiorę.....wybiorą-git....będzie Wam dobrze/lepiej, ale nie wybierającym, a wybranemu - sam sobie rządzi....pozdro... (2018-09-26)

Dragon: Drigi Jędrku sam jesteś jak ten git ;) (2018-09-27)

Dragon: I juz nie bierzta tyc "drigi"ów narkiotyki sa zabroniane prepiesami. Potim w głowa same samorzady wam sia snia (2018-09-27)

zrzeszony: Zibi: To co napisałeś, to nic nowego w tej materii, o tym ja wiem i wiele osób także a nie będę podawał źródeł mojej wiedzy i to sprawdzonej. Fakt jest natomiast taki,że każde, a może inaczej większość stowarzyszeń ma swoje problemy głównie natury organizacyjnej. Nie będę wyjaśniał dokładnie o jakie tu chodzi. To,że współpraca OSPS BHP z innymi stowarzyszeniami jest iluzoryczna, ponieważ OSPS BHP uzurpowało sobie prawo do reprezentowania interesów wszystkich stowarzyszeń, dowód na to,że pani prezes OSPS BHP jest jedynym członkiem Rady Ochrony Pracy (ROP)(reprezentujące w tym przypadku wszystkie stowarzyszenia) i wiele spraw tam dot. służby bhp, nie jest konsultowana na bieżąco z pozostałymi stowarzyszeniami, stąd zgrzyty i nie smaczki i różnica zdań w stanowiskach dot. rożnych kwestii. Więc sprawa nie może dziwić,że te stowarzyszenia zachowują się sceptycznie w stosunku do pomysłu utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp. A co do porozumień zawartych na piśmie, to przysłowie mówi,że papier wszystko przyjmie. Pytani dlaczego pozostałe stowarzyszenia nie podjęły walki o członkostwo w ROP. Może chociaż to nam wyjaśnisz? (2018-09-27)

podpowiadacz: Dragon: Nie używaj drag, bo się to może skończyć dla ciebie źle a nawet tragicznie. (2018-09-27)

Kalasanty: Sprostowanie: Powinno być zapisane: Ponadto czym inne są cele anie kompetencje. Przepraszam za błąd w zdaniu, który zmienia znaczenie mojej wypowiedzi. (2018-09-27)

Dragon: Do podpowiadacz: Nie używam i nigdy nie używałem "drag"ów, ale nie chcę się wywyższać i zniżam się do poziomu poprawnego pisania postów na forum "drigi" podpowiadaczu. (2018-09-27)

Dragon: Np niejaki kalesanty przeprasza za błędy i zamieszcza (jego zdaniem) poprawne zdanie pisząc: "Ponadto czym inne są cele anie kompetencje." - - - "anie"??? a może "a nie" ??? Choć moim zdaniem, poprawnie powinno brzmieć: "Ponadto czym innym są cele a czym innym kompetencje." Nie jestem dobry z polskiego, ale to chyba są jakieś podstawy budowania i pisania prostych zdań ? PS. PS. Już widzę ten tekst ustawy o samorządzie. (2018-09-27)

Hirek: Szanowni dyskutanci: Jednak nie wszyscy pamiętają to przypominam,że pierwsze spotkania w sprawie samorządu - dotyczyło tylko omówienia możliwości utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp, to raz. A dwa to chyba nikt dokładnie z dyskutujących nie zna treści uchwały w sprawie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp, podjętej przez delegatów na zjazd OSPS BHP, która nie może wiązać Zarządu Głównego OSPS BHP, ponieważ ona nie dotyczy spraw stowarzyszenia a przyszłej oddzielnej i niezależnej organizacji, jakim jest samorząd zawodowy. Zatem tu tylko dobra wola nowego zarządu i on o tym może zadecydować co dalej z tym samorządem. Moim zdaniem ZG OSPS BHP doszedł do właściwych wniosków i uznał,że obecnie nie ma możliwości utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp, więc nie będzie się w tę sprawę angażował. To wydaje się być logiczne i zrozumiałe ale nie przez wszystkich, jak się okazuje,to pewna grupka osób tu na forum na siłę żąda samorządu jakby to od zarządu zależało wiele. Owszem zależy, ale tyko i aż tylko niewiele. Taka jest prawda. (2018-09-27)

Naga Prawda: To pewnie prawda że należy tworzenie samorządu realizować z pominięciem OSPSBHP jako że ta organizacja pracuje ciężko metoda leżing. (2018-09-27)

wiarygodny: Już było wcześniej napisane, ale ja powtórzę raz jeszcze. Nie wypruwajcie sobie żył, nie wydzierajcie sobie włosów, bo i tak to nic nie da. Samorządu zawodowego po prostu nie będzie. Nie obiecujcie czegoś czego nie da się zrealizować. (2018-09-27)

Natalia: Oczywiście że bez OSPSBHP Samorzad by już działał (2018-09-27)

kalasanty: Najprościej jest krytykować innych anie samego siebie. Krytyka jest potrzebna i konieczna, ale nie tylko dla samej krytyki, jak to nie którzy czynią w tej dyskusji. Najgorsze jest to w niej, że niektórzy po prostu piszą farmazony zamiast wyciągać wnioski na przyszłość. Jednak niewielu myśli o przyszłości służby bhp oraz o swojej także, a powinni. (2018-09-27)

bezkrytyczny?: "kalasanty: Najprościej jest krytykować innych anie samego siebie. /.../ niektórzy po prostu piszą farmazony /.../ (2018-09-27)" (2018-09-27)

członek OSPSBHP: Natalia: Nie nalegaj złudzeniom. Muszę ci przypomnieć,że to OSPS BHP jest inicjatorem powołania samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Inne stowarzyszenia jakoś się nie palą do tej inicjatywy. To niby jak może powstać samorząd zawodowy pracowników służby bhp bez zaangażowania się OSPSBHP. No niby jak? Chyba,że w cuda wierzysz.Nie którzy piszą, aby tyko pisać. (2018-09-29)

zrzeszony: Jak na razie to są bardzo małe szanse na utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp, ponieważ główną przeszkoda są tu przepisy ws. służby bhp,które najpierw należy szybko zmienić. Tylko,że tego nikt kompetentny nie chce uczynić. (2018-09-29)

oooooooo, qrde: "członek OSPSBHP: /.../ Nie nalegaj złudzeniom. /.../ Nie którzy piszą, aby tyko pisać. (2018-09-29)" (2018-09-29)

Julian: członek OSPSBHP... piszesz byle pisać - zero sensu i wiedzy o tym co piszesz. Zejdź na ziemię z obłoków. Pilnuj swojego stowarzyszenia i tego co tam się dzieje !!! (2018-09-29)

zrzeszony: Natalia: Nie ulegaj złudzeniom. Muszę ci przypomnieć,że to OSPS BHP jest inicjatorem powołania samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Inne stowarzyszenia jakoś się nie palą do tej inicjatywy. To niby jak może powstać samorząd zawodowy pracowników służby bhp bez zaangażowania się OSPSBHP. No niby jak? Chyba,że w cuda wierzysz. Niektórzy piszą, aby tyko pisać. (2018-09-30)

niezrzeszony: Problem w tym,że pewna część dyskutantów ulega złudzeniom i obietnicom, a jak na razie to z tego nic nie wychodzi. Najlepiej się ma dyskusja o samorządzie zawodowym. (2018-09-30)

Ktoś?: Niektórym przeszkadzają błędy w pisowni, ale głupota wpisów już nie koniecznie. Są i tacy, którzy czekają na wpisy, by je komentować, lecz nie zawsze te ich komentarze są trafnie dokonane. Bo jeżeli ktoś pisze byle co to niedobrze jak ktoś inny nie skomentuje tego. Trzeba jednak wyznawać zasadę, że miała być demokracja a tu każdy wypisuje co chce. (2018-09-30)

bo to jest: zwyczajne niechlujstwo. (2018-09-30)

lawęda: Szanowni dyskutanci: Tu należy dyskutować mądrze, lecz taka mądra i merytoryczna dyskusja na temat samorządu zawodowego nie wszystkim odpowiada. To widać,że są osoby, które tyko chcą wywołać awanturę, ponieważ sami nie mają nic do powiedzenia w sprawie, a uważają,że w tej dyskusji było już wszystko powiedziane na temat samorządu zawodowego. Niestety nie wszystko. To nie jest zwyczajne bicie piany, czy mowa trawa, wkoło Wojtek, jak się niektórym rozrabiakom wydaje. (2018-09-30)

a jednak: "lawęda: /.../ To /.../ jest zwyczajne bicie piany, /.../ mowa trawa, wkoło Wojtek /.../ (2018-09-30)" (2018-09-30)

Kalesony: Ja popieram powołanie samorządu zawodowego pracowników bhp ale trzeba wykluczyć OSPSBHP skoro oni tech nie chcą (2018-09-30)

Herod-Baba: bo to jest: Twoja złośliwość! (2018-10-01)

dyskutujący: Jak na razie to w tej dyskusji przeważa tzw, gadka, śmadka. Co to znaczy?A to,że jest to nowomowa o niczym i pisanie o niczym ważnym,czyli pisanie dla pisania i to byle jakiego, które niczego nowego przez dłuższy czas nie wnosi w dyskusji. To takie zwyczajne ble,ble, po prostu. (2018-10-01)

roztropny: Samorząd zawodowy zwłaszcza pracowników służby bhp, to ważna i skomplikowana sprawa, lecz bardzo trudna do zrealizowania niż się to wydaje niektórym, bo po pierwsze wymaga zgody i poparcia przede wszystkim - wszystkich stowarzyszeń pracowników służby bhp, ale nie tylko. Po drugie potrzebny jest dobry projekt ustawy o samorządzie zawodowym wraz z uzasadnieniem. Tu uwaga: Można było przez okres 4 lat taki projekt posiąść a nawet zebrać pod nim 100 tysięcy podpisów, by można było go skierować do sejmu ten projekt ustawy jako obywatelski. Lecz z tym nic nie zrobiono. Po drugie, w sprawie tego projektu należało stworzyć lobby wspierające i popierające, koniecznie przed pracami w komisjach sejmowych i przed głosowaniem nad tym wspomnianym projektem ustawy. Po czwarte należało nawiązać współprace z ministrem rodziny, pracy i spraw społecznych jako przyszłego partnera i instytucji nadzorującej ten samorząd zawodowy zwłaszcza po jego utworzeniu. Po piąte należało pomyśleć o przyszłych strukturach terenowych, ich siedzibach i lokalizacji wraz z wyposażeniem i obsługą administracyjno-biurową oraz kandydatów do władz samorządu. A jak na razie to w tej sprawie nie ma za wielu pomysłów a przede wszystkim chętnych do dyskusji. Mogę się tyko domyślać dla czego? (2018-10-01)

dlaczego: dla czego? (2018-10-01)

reaista 2018: dlaczego?: A dlatego choćby,że nikogo tak naprawdę z władz OSPS BHP i innych stowarzyszeń - idea utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp dawno przestał interesować. (2018-10-01)

reaista 2018: Zgadam się z roztropnym: Dodam tylko, że trzeba było też pomyśleć o budżecie i kosztach utrzymania samorządu,przynajmniej na początku działania i z jakich to źródeł będą te koszty pokrywane. To jest chyba ważny temat o ile nie najważniejszy. (2018-10-01)

Ktoś?: Sporo tych wpisów i co z nich? A nic!Jak było tak jest. Stoimy w tym samym miejscu. I w nim będziemy nadal trwać. . (2018-10-01)

Leon: Nie pomoże,ani święty Boże: Samorząd zawodowy to przebrzmiała już historia. I niech tak zostanie.Amen (2018-10-01)

Karol: Budżet i koszt utrzymania samorzadu jest znany. Mało!!! Wielokrotnie opisany. A śpiewka o tym to tylko rozmywanie tematu i zaśmiecanie forum. Kiedyś taki technik dokładnie to wylistował. Miał wiedze więc mógł to uczynić (2018-10-02)

reaktor: Szanowni dyskutanci: Trzeba otwarcie przyznać,że sprawa samorządu zawodowego pracowników służby bhp upadła. Nie ma tematu. Wróć ten temat przestał być omawiany przy okazji organizowanych różnych imprez ”behapowskich” takich jak kongresy, targi i wiele innych spotkań. Pytanie tylko dla czego? Odpowiedzi już wiele na tym forum było na ten temat. Ale, niektórzy z uporem maniaka powtarzają uparcie samorząd zawodowy ma być nawet bez udziału OSPSBHP. Kto tak twierdzi to naraża się nie tyko na śmieszność, ale na coś więcej. Tym osobą dedykuję oto inspirujący cytat słynnego człowieka: Wielkim problemem tego świata jest,że głupcy i fanatycy są tak pewni swych racji, a ludzie mądrzy pełni wątpliwości. (2018-10-02)

reaista 2018: Karol: Jeżeli twierdzisz,że budżet i koszt utrzymania samorządu zawodowego pracowników służby bhp jest wszystkim znany, pytanie tylko komu jest znany? Jak tylko tobie jest znany to podziel się tą wiedzą z innymi,którzy mam takie przekonanie,że większość tego nie zna. (2018-10-02)

w gimnazjach: "wieczorowych" są jeszcze wolne miejsca ......... (2018-10-02)

gimbaza?: "reaktor: /.../ dla czego? /.../ Tym osobą dedykuję /.../ (2018-10-02)" - - - - a sobie dedykuję przede wszystkim. (2018-10-02)

specjalista bhp: Jeżeli od tycznia 2019 r. wejdą w życie zmiany w przepisach o pracodawcach wykonujących zadania służby bhp w swoich zakładach pracy zatrudniających do 50 pracowników i o zniesieniu obowiązku szkoleniach pracowników administracyjno-biurowych w zakładach zaliczanych do trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, to zmiana dotychczasowych przepisów w sposób jednoznaczny wpłynie na obniżenie rangi zwłaszcza pracownika służby bhp, a tym samym sprawa samorządu zawodowego tej grupy pracowników oddali się jeszcze bardziej na wiele, wiele lat. (2018-10-02)

Bonifacy: I tu tyko można wyrazić ubolewanie,że przegapiono szansę o parę lat wcześniej według mnie to jakieś 20 lat. Jeżeli już to trzeba było działać maksymalnie 5 lat po utworzeniu OSPS BHP. Dzisiaj przy liberalizacji przepisów bhp sprawa samorządu zawodowego staje się bardzo trudna a wręcz niemożliwa i to trzeba brać pod uwagę, moi drodzy dyskutanci. Pozdrawiam wszystkich bez wyjątku. (2018-10-02)

Leon: Do w gimnazjach wieczorowych: Nie zamierzam z twojej rady skorzystać,a może to ty pomyśl o sobie. Nadmieniam,że posiadam odpowiednie wykształcenie wyższe niż gimnazjalne, a ponadto nie kończyłem żadnej ze szkół gimnazjalnych średnich i wyższych, wieczorowych i zaocznych, czyli (niestacjonarnych), bo tak się to teraz nazywa. Amen. (2018-10-02)

czyli jakie?: "Leon: /.../ posiadam odpowiednie wykształcenie wyższe niż gimnazjalne /.../ Amen. (2018-10-02)" (2018-10-02)

bajobongobaja: czyli jakie: Pierdu, pierdu będzie wiosna, będzie lepiej trawa rosła. Po co komu jakiś samorząd zawodowy. Ludzie wy się dobrze zastanówcie co chceta robić. Moim zdaniem róbta co chceta. A z samorządem tak nie będzie można. (2018-10-02)

Ewka: Oto jest poziom tych co nie chcą samorządu. Ogranicza ich brak wiedzy (2018-10-03)

obojętny: Temat samorządu zawodowego jest tematem trudnym do dyskusji zwłaszcza,jeżeli w tej dyskusji biorą udział szowiniści. Taka jest naga prawda. (2018-10-03)

Kajetan: Wiadomo już z dyskusji, komu potrzebny jest samorząd zawodowy. Nie chcę nikogo obrażać, ale za samorządem zawodowym pracowników służby bhp optują osoby początkujące, które sobie słabo radzą w wykonywaniu zadań służby bhp oraz młodzi stażem członkowie OSPS BHP. (2018-10-03)

przedsiębiorca: Szanowni dyskutanci: Nie ma się co spierać o samorząd zawodowy. Zacznie się od stycznia 2019 r. boom dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp we własnym zakładzie, będą oni mogli dokształcać się w policealnych szkołach zwłaszcza ci ze średnim wykształceniem bez matury. Natomiast pracodawcy posiadający wyższe wykształcenie, będą mogli podjąć naukę na studiach podyplomowych. I sprawa się rozwiąże na tyle,że będzie to ruch w interesie przede wszystkim pracodawcy i o to chodzi w dzisiejszej gospodarce. Powiększy się znacznie grono pracodawców wykonujących zadania służby bhp we własnym zakładzie, bo to stanie się dla nich ekonomicznie opłacalne.Dzisiaj przepisy już zezwalają na to,żeby pracodawca mógł wykonywać zadania służby bhp we własnym zakładzie po ukończeniu kursu 64/h. Ale to niektórym nie wystarczy Zatem sprawa utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp będzie teraz o wiele trudniejsza. Mam wrażenie,że to pracodawcy wykonujący zadania służby bhp w swoich zakładach pracy, będą mieli większą szansę na utworzenie swojego samorządu zawodowego, lub samorządu gospodarczego. Bez obaw. (2018-10-04)

gość: Powiem wprost zaglądam zbyt rzadko na forum z powodu braku czasu.Jestem tu tylko gościem,lecz co można zauważyć to bardzo niski poziom dyskusji na temat samorządu zawodowego,jak na środowisko” behapowskie” przystało to rzecz niebywała a powiem wprost da mnie jest to kompromitacja, bezsilność i kapitulacja. Bez przesady,po prostu katastrofa. (2018-10-04)

Przykre: Zauważyłem że niektórzy uważaja żeby samorząd był dla leśnych dziadków po dwusemestralnym kursie. (2018-10-04)

Karol: Dla kogo ten samorzad. Na pewno nie dla kilku (co najwyżej 10) oponentow tworzących hejt na tym forum. Ten samorzad byłby dla wszystkich posiadających techniczne wykształcenie p przygotowanie zawodowe. (2018-10-05)

zrzeszony: zrzeszony: Należy niektórym przypomnieć,że OSPS BHP liczy już ponad 2,5 tys. członków i to stowarzyszenie jako pierwsze podjęło temat utworzenia samorządu zawodowego,który jednak nie został zawieszony,ani też nie zakończony,jak się niektórym wydaje.Już niebawem przyjdzie odpowiedni czas na kontynuację rozpoczętych prac nad utworzeniem samorządu zawodowego pracowników służby bhp.(2018-10-07) (2018-10-07)

niezrzeszony: Jak zostanie utworzony samorząd zawodowy pracowników służby bhp, to doprowadzi on do zmiany w kształceniu i dokształcaniu pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby oraz wprowadzi obowiązek rejestracji wszystkich czynnych tzw. "behapowców" a także certyfikacji kompetencji zawodowej swych członków. Oto najważniejsze zadania da samorządu zawodowego,których dzisiaj niektórzy się bardzo obawiają i dlatego podnoszą larum. (2018-10-07)

zainteresowany: Może zacznie się wreszcie dobra zmiana w służbie bhp i od wielu lat oczekiwana. (2018-10-07)

popierający: Jestem przekonany,że utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp wniesie bardzo dużo pozytywnych zmian. Po pierwsze zahamuje tendencję zatrudnianie osób na podstawie tzw. umów śmieciowych. Po drugie wymusi zaangażowanie się w pracy osób już zatrudnionych i przyszłych zatrudnianych w służbie bhp. Po trzeci tzw. \"bank informacji zawodowych\" wpłynie na jakość wykonywanych zadań służby bhp i przywróci przede wszystkim obowiązek posiadania wiedzy na temat branży pracowników zatrudnionych w służbie bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Po czwarte doprowadzi do zmian w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności służby bhp. (2018-10-07)

JA: Każde środowisko zawodowe wcześniej czy później dąży do utworzenia samorządu zawodowego, lecz nie dla każdego środowiska jest to osiągalne ze względu na trudną przeszkodę do pokonania jakim jest przede wszystkim sejm i dane ministerstwo + rząd. W tym celu jest konieczny projekt ustawy o samorządzie zawodowym, którego niestety, ale wciąż nie ma. Łatwiej jest zatem o utworzenie samorządu gospodarczego, ale nie o to nam chodzi. Uważam,że dobry czas do utworzenia samorządu zawodowego już dawno minął, a obecny czas będzie na pewno znacznie niesprzyjający,(chodzi tu o układ polityczny, obecny a nawet przyszły). Pytanie co dalej robić? Odpowiedź jest prosta nie ustawać w działaniach a podjąć zdecydowaną walkę o ten samorząd. Kto to ma zrobić? Wszyscy zainteresowani,którym dobro służby bhp leży na sercu. Myślę,że to jest możliwe, ale wymaga to determinacji ludzi oddanych tej sprawie. Nie jest to aż taki wysiłek, którego by nie dało się zdobyć. (2018-10-07)

gorliwy: Do przedsiębiorca: Nikt nikomu nie zabrania się kształcić i dokształcać w zakresie bhp. Pracodawcy mogą to robić teraz. Nie muszą czekać aż do stycznia 2019 roku,bo i po co? Każdy moment jest dobry na naukę i w każdym wieku. Wystarczą tylko chęci i możliwości. (2018-10-07)

st. insp.bhp.: Samorząd zawodowy pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, bo tak powinna brzmieć pełna nazwa tego samorządu,jak najbardziej byłaby mile widziana przez całe środowisko tzw. „behapowców”. Ale inicjatorzy tego pomysłu, czyli utworzenia takiego samorządu powinni konkretnie informować co się dzieje wokół tej sprawy i przekonywać osoby zainteresowane do tego,że samorząd zawodowy jest koniecznie potrzebny pracownikom, pracodawcom a nade wszystko służbie bhp i poprawi znaczenie tej służby oraz jej prestiż zawodowy wśród pracowników tych zakładów pracy w szczególności o wysokim stopniu zagrożenia wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. (2018-10-07)

specjalista bhp: Jestem przekonany,że jeżeliby wadze OSPS BHP omówiły najważniejsze założenia ustawy o samorządzie zawodowym, to wiele osób, by mogło zmienić swój pogląd i zacząć popierać tę inicjatywę oraz wspierać osoby odpowiedzialne za konkretne działania w tej sprawie. A tak to można zauważyć przynajmniej tu na forum wiele osób nieprzekonanych do samorządu zawodowego, albo gorliwych przeciwników tej inicjatywy. (2018-10-07)

swojak: Czy wcześniej czy później,dziś wiele przeciwników samorządu zawodowego może zmienić pogląd w sprawie samorządu zawodowego.Poczekajmy z tym jeszcze trochę. (2018-10-08)

bąbel: Mam nadzieję,że obecne władze OSPS BHP jeszcze raz dogłębnie przeanalizują możliwości utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp i podejmą właściwe kroki w dobrym kierunku oczekiwanym przez własnych członków stowarzyszenia ,ale nie tylko w ważnym temacie. A cała sprawa odżyje na nowo i ruszy z kopyta. (2018-10-08)

optymista: Trzeba jednak pamiętać o tym,że to muszą być zdecydowane działania władz OSPS BHP. Ale jak tu działać, jeżeli się nie ma asa w rękawie. A tym „asem” jest tu brak projektu ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp. I jak w takim razie można ruszyć z kopyta do przodu? No jak? (2018-10-08)

  Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-721]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32475672