ATEST Ochrona Pracy

7 maja 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Dzialalnosc gospodarcza BHP/ppoz- obsluga firm

Liczba wpisów: 11.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

też członek: Indywidualista może założyć i prowadzić działalność z bhp a oddziały terenowe zrzeszone w OSPSBHP też, ale jest różnica w rozliczeniach pomiędzy Izbą Skarbową a Zarządem Głównym. (2021-05-03)

ale: to se ne vrati (2021-04-13)

Sadełko: Różnie bywało! (2021-04-13)

tak było: ale mu się smutno skończyło (2021-04-12)

wysoko: się wspiął, to i z hukiem upadł. Praw fizyki nie da się zmienić. (2021-04-12)

o co chodzi: No i był taki jeden w 3mieście co profity czerpał (2021-04-12)

W. Gudalewicz: jest to interesujące - ja takie rozwiązanie indywidualisty znam i rozumiem, ale ja wówczas myślałem o stowarzyszeniu i chciałem, aby oddziały stowarzyszenia miały swoje ośrodki a Zarząd Główny był koordynatorem i ich kontrolował a także oddziały i Zarząd Główny miał z tego tytułu profity, które byłyby przeznaczone m.in. na działalność statutową itd. (2021-04-10)

przez: wiele lat i dla wielu kontrahentów wykonywałem czynności w roli specjalisty spoza zakładu pracy na podstawie umowy zlecenia. Prowadziłem również szkolenia okresowe bhp, gdy pracodawca przyjmował rolę ich organizatora i wynajmował mnie do ich realizacji - również na podstawie umowy zlecenia. Od umówionej zapłaty była tylko potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Podejmowałem również opracowania postępowań powypadkowych, ocen RZ itd. Nie ma potrzeby bycia przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą i wikłania się w różnego rodzaju rejestry i skomplikowane sposoby rozliczeń z fiskusem. I dalej to czynię. Ale zależy, co kto lubi ... i potrafi. (2021-04-10)

W Gudalewicz: W nawiązaniu do tematu n/w wywołanego przez piszącego pt. "Działalność gospodarcza BHP/ppoż - obsługa firm", to nie ma żadnych przeciwwskazań, aby istniejące odziały wchodzące w skład OSPSBHP prowadziły na swoim terenie działalność polegającą m.in. na zakładaniu ośrodków np. szkoleniowych w zakresie BHP/PPOŻ i obsługę firm w tym zakresie. Przy okazji wspomnę, że jak tworzyłem OSPSBHP, to niektóre osoby, które złożyli akces przynależności do OSPSBHP-pytały a co ja będę miał z tej przynależności do Stowarzyszenia?. Więc ja odpowiadałem że np. OSPSBHP będzie bronić służbę bhp, integrować i mogą odziały prowadzić działalność gospodarczą np. ośrodki szkolenia BHP/PPOŻ i będą mogą zatrudniać pracowników itp. A było to tak, gdy powstały terenowe oddziały i wystąpiły do mnie z wnioskiem o prowadzenie działalności gospodarczej i dania konta niezbędnego do urzędu skarbowego i do banku to akceptowałem podpisywałem. Jednocześnie oznajmiałem, aby w terminie nadsyłali odpowiednie sprawozdania ze składek i od Urzędu Skarbowego. Niektóre odziały nie wywiązywali się z tego obowiązku. W pewnym czasie Dyrektor Urzędu Skarbowgo wezwał mnie na dywanik i oznajmił, że nie daję sprawozdań wyznaczając termin uzupełnienia. Upłynął term i zostałem wezwany po raz drugi - odpowiedziałem, że oddziały nie nadsyłają odpowiednich sprawozdań i skarbnik nie jest w stanie zrobić zbiorówki. Wówczas oznajmił mi, że może minie i członkom Zarządu nadesłać komornika w celu zajęcia dóbr itd. Więc ja ze skarbnikiem podjęliśmy działanie, ale nie zabraliśmy tych kont, tylko zostały zawieszone. I od tego momentu podniosła się nagonka na mnie i pretensje. W wyniku tego zrezygnowałem z tej prezesury. Teraz oddziały mogą prowadzić działalność i zarabiać na tej działalności - proszę mnie zrozumieć i życzę pomyślności. (2021-04-10)

zorientowany: 70.22Z - wykonywanie zadań służby bhp w charakterze specjalisty spoza zakładu oraz wykonywanie wszystkich innych usług konsultingowych, opracowanie dokumentacji itd. etc. Stawka vat 23% od samego początku, bez względu na wysokość przychodu. 85.59B - szkolenia bhp, stawka "zw" - uwaga - dotyczy tylko szkoleń obowiązkowych wynikających bezpośrednio z przepisów. Szkolenia tzw. doskonalące, warsztaty itd. - jeżeli nie jesteśmy jednostką oświatową - 70.22Z Opodatkowanie ryczałtem jest wg najnowszych poglądów urzędów skarbowych niedopuszczalne przy pkd 70.22Z. Niektórzy stosują na siłę 8,5% ryczałtu ale nie ryzykowałbym. (2021-04-10)

Pkd: Jaki PKD? Czy rozliczacie sie ryczaltowo (PIT)? (2021-04-10)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 40827972