ATEST Ochrona Pracy

4 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Instr. ogólny online - obowiązkowy przy zmianie stanowiska

Liczba wpisów: 7.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

oj, "Franek": coś, coś się pokićkało -> DOPUSZCZENIE to przecież możliwość. Nie bierz przykładu z "Jarka" (2020-04-24)

Franek: A rozumiesz jeden z drugim co znaczy: "DOPUSZCZA SIĘ przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej"??? (2020-04-24)

Zenek: No właśnie. A behapowiec siedzi za ścianą w swoim biurze a główna księgowa, która szkoli stanowiskowo nową księgową, która siedzi razem z nią w jednym biurze? (2020-04-24)

technik: Ciekawy przepis. Ciekawe jak wygląda instruktaż stanowiskowy online pracownika biurowego? Osoba prowadząca instruktaż stanowiskowy telefonem nagrywa swoim telefonem film i przesyła na telefon do osoby szkolonej heh. (2020-04-24)

oj, "jarek": coś coś się pokićkało -> Dopuszczenie to możliwość -> „dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych” (za wyjątkiem …) +++ „możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych online z wyłączeniem instruktażu stanowiskowego". (2020-04-21)

Jarek: "Ustawodawco" wprowadzasz wszystkich w błąd, źle interpretując wprowadzone przepisy. Przepis wprowadza możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych online z wyłączeniem instruktażu stanowiskowego (instruktażu stanowiskowego NIE MOŻNA PROWADZIĆ ONLINE) dla pracowników wymienionych w punktach 1) do 4) Dla pozostałych pracowników instruktaż OGÓLNY I STANOWISKOWY można prowadzić online. (2020-04-21)

Ustawodawca: Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano (str.36 tekstu): Art. 12e.: "1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, Z WYJĄTKIEM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO: 1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych; 3) PRACOWNIKA PRZENOSZONEGO NA STANOWISKO, o którym mowa w pkt 1 i 2; 4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką. (2020-04-19)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37192450