ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: RODO a obowiązki Służby BHP

Liczba wpisów: 3.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Hanka: Jeśli przetwarzają dane to wypadałoby zawrzeć stosowną umowę. (2018-09-27)

Alicja: Witam Szkolenia okresowe bhp przeprowadza firma zewnętrzna na podstawie zlecenia , czy należy zawrzeć umowę przetwarzania danych? Jeśli tak to jaki okres w niej wpisać? Mamy zawartą umowę z Medycyną Pracy na wykonywanie badań profilaktycznych, czy należy zawrzeć umowę na przetwarzanie danych? Pozdrawiam i proszę o pomoc/. (2018-09-27)

no właśnie: RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - - - - ROZPORZĄDZENIE "unioeuropejskie" jest aktem prawnym najwyższej rangi, obowiązuje literalnie wszystkie państwa członkowskie UE i "automatycznie" wchodzi do systemu (porządku) prawnego tych państw. (2018-09-19)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438627