ATEST Ochrona Pracy

23 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Przyczyna wypadku?

Liczba wpisów: 42.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

permanentny: cierpiętnik? (2018-11-21)

behape: To ta słynna instrukcja, gdzie zaleca się używać aplikatora sprężonego powietrza do czyszczenia po zakończonej pracy a tym narażenia na zaprószenia oczów operatora podczas tej czynności bez zastosowania jakichkolwiek ochron osobistych oczu np. zwykłych gogli ;) (2018-11-21)

łłłłłyyyyyy: ??? (2018-11-21)

Tylko: Miało być "cenioną tylko przez siebie markę " oraz "znaną tylko sobie markę" widzi różnice nawet wtedy gdy "SWE DZIEŁO W POSTACI INSTRUKCJI" opublikowało na łamach branżowej prasy (2018-11-21)

no to jeszcze: poczekamy na wpisy tych, co nie wiedzą co piszą, ale .......... piszą. (2018-11-19)

Tylko: znane i cenione marki widzą różnicę. (2018-11-19)

ale pieprzysz: jak ten "góru" - "specjalista: Służba bhp nie opracowuje instrukcji bhp. /.../ (2018-11-19)" (2018-11-19)

Jak widać: instrukcje bhp ogólne i szczegółowe niby to samo, ale służba bhp nie opracowuje szczegółowych, a w opracowaniu drugich bierze udział. To takie subtelne różnice dla zwykłych forumowych ........ nie zauważalne. (2018-11-19)

specjalista: "aby opracować taką instrukcję bhp przy wycinaniu szyb z pojazdów w uzgodnieniu ze służbą bhp." Uzupełniam mój wpis dla zrozumienia techników - CHODZI O SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĘ BHP (2018-11-19)

technik bhp: "oczy nie ma" to i nic nie widzi. (2018-11-19)

otóż to: "Technik BHP: /.../ uważa sie za góru. /.../ (2018-11-19)" (2018-11-19)

Technik BHP: Co może opinować ktoś, co uważa sie za góru. Skoro nawet instrukcji nie potrafi sporzadzić. Chciałby wydać "opinię" o czymś oczy nie ma zielonego pojęcia (2018-11-19)

I: z tego samego rozporządzenia: pkt 10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, (2018-11-19)

a jednak: Z Rozporządzenia RM ws. służby bezpieczeństwa i higieny pracy -> § 2. ust. 1. Do zakresu działania służby bhp należy: pkt. 9) udział w opracowywaniu /…/ instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy /…/ (2018-11-19)

specjalista: Służba bhp nie opracowuje instrukcji bhp. Służba bhp w zakresie swoich obowiązków ma opiniowanie instrukcji bhp. To zasadnicza różnica, więc w poleceniach powypadkowych należałby wskazać, aby opracować taką instrukcję bhp przy wycinaniu szyb z pojazdów w uzgodnieniu ze służbą bhp. (2018-11-19)

bajabongobaja: Hmmm, a ja myślałem, że to zwykła omyłka pisarska - omsknięcie się palca na inny klawisz - tak kiedyś tłumaczyła się "znana i ceniona marka" (2018-11-19)

oto przykład: "myślenia" (a raczej wymyślania) -> "technik bhp: Co to jest za "specjalista bhp" co nie umie nasisać instrukcji bhp. /.../ (2018-11-18)" (2018-11-19)

Jan: "niczym małpy zwabione skórką banana" Wątpię, żeby małpa dała się złapać na skórkę od banana. Nawet nie ma takiego przysłowia. (2018-11-19)

konkluzja: -> żadna z osób z grona forumowych specjalistów/ekspertów nie posiada instrukcji bezpiecznego i skutecznego użytkowania linki stalowej do wycinania szyby w aucie i nawet nie wie gdzie taką instrukcję można nabyć, i nawet nie są w stanie czegokolwiek sensownego w tej kwestii napisać. (2018-11-18)

witam, hi hi: Daliście się podejść niczym małpy zwabione skórką banana. To właśnie dla was był przeznaczony ten wpis -> "witam: /.../ czy ktoś z forumowych specjalistów/ekspertów posiada instrukcję bezpiecznego i skutecznego użytkowania linki stalowej do wycinania szyby w aucie lub wie gdzie taką instrukcję można nabyć? /.../ (2018-11-15)" (2018-11-18)

Ewka: Tu widać potrzebę powołania SAMORZĄDU BHP aby odsiać osoby przypadkowe. Sprawami bezpieczeństwa powinny zajmować sie osoby , które posiadają co najmniej minimum wiedzy w tym zakresie (2018-11-18)

technik bhp: Co to jest za "specjalista bhp" co nie umie nasisać instrukcji bhp. Lepiej "taką wiedzą" sinie popisywać. Znany już był jeden taki co "opracował" instrukcje a nawet ja opublikował. Miał podobny zasób wiedzy. Lepiej zmienić rodzaj pracy a nie sie ośmieszać. (2018-11-18)

Wniosek: Jaki mistrz taki uczeń. (2018-11-18)

witam: i mam poważne pytanie: czy ktoś z forumowych specjalistów/ekspertów posiada instrukcję bezpiecznego i skutecznego użytkowania linki stalowej do wycinania szyby w aucie lub wie gdzie taką instrukcję można nabyć? - "Wiesław: /.../ pracownik podczas zwykłych czynności pracy wycinał szybę z auta linką stalową (taki przyrząd z rękojeściami) /.../ (2018-11-15)" (2018-11-17)

proste jak drut: ....... aczkolwiek nie dla każdego, niestety. (2018-11-17)

trzeba myśleć: (1) Przyczyną zewnętrzną może być każdy czynnik zewnętrzny, zdolny wywołać szkodliwe skutki. W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody lecz również czyn innego osobnika, a nawet praca i czynności samego poszkodowanego. Przy czym, źródłem wypadku może być zarówno przypadek przezeń zawiniony, jak i nie zawiniony np.: potknięcie się, odruch, nieostrożność. - - - - Przy kwalifikacji konkretnej okoliczności, jako przyczyny zewnętrznej ważne jest, aby stanowiła ona przyczynę sprawczą zdarzenia, natomiast nie musi być przyczyną wyłączną . - Wyrok SN z dnia 29 listopada 1990 r., II PR 52/90, PiZS 1991, nr 4, poz. 63. - - - - (2) Przy ocenie zewnętrzności można mówić wtedy, gdy wypadek pozostaje poza wolą i świadomością pracownika – w odróżnieniu od przyczyny wewnętrznej, tkwiącej w organizmie poszkodowanego, która również może spowodować uszczerbek na zdrowiu. - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 1978 r. III URN 36/78, PiZS 1980, nr 7, s. 70. - - - - (3) Przyczyną zewnętrzną może być nawet niefortunny odruch pracownika – jego nieskoordynowane poruszanie się, powodujące potknięcie się i upadek nawet na gładkiej powierzchni. - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 1980 r. – PR 33/80, Sł. Prac. 1980, nr 12, s. 29. - - - - (4) Naruszenie przepisów bhp, samo przez się nie decyduje o kwalifikacji prawnej wypadku. Kwestia ta jest bez znaczenia dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Może ona prowadzić jedynie do pozbawienia pracownika świadczeń. - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 1980 r. – III PRN 10/80 (2018-11-16)

Technik BHP: Przyczyna wypadku jest prosta jak drut. BRAK PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO. Gdayby pracownik umiał wykonać taka czynność zgodnie z instrukcja to by mu nic nie strzykało. Gdayby zespół powypadkowy posiadał wiedze jak sporzadzic protokół powypadkowy to by ustalił przyczyny bezpośrednie i przyczyny pośrednie z których mógłby wybrać przyczyny zewnetrzne (2018-11-16)

małpiszon: Ale jednak coś napiszę ;) Kluczowe znaczenie przy ocenie tego zdarzenia - czy można mówić o wystąpieniu przyczyny zewnętrznej ma określenie warunków pracy. Jeśli praca była wykonywana w warunkach typowych, takich, których pracownik się spodziewał – wtedy nie występuje przyczyna zewnętrzna. WAŻNE! - Dopiero zakłócenie warunków pracy, które naraziło pracownika na uraz, może stanowić przyczynę zewnętrzną. Czy tak było? To jest ocena zespołu powypadkowego. (2018-11-15)

małpiszon: Ja nie odpowiem, bo jestem takim bylejakim bhp-owcem po dwusemestralnym kursie - bez przygotowania ;) (2018-11-15)

małpiszon: Krytyków wielu. Odpowiedzi brak :( - "JAKA JEST PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA???? JAKIE SĄ PRZYCZYNY WYPADKU".... (2018-11-15)

Dobra rada: Zrob ocenę ryzyka metodą KIM i przyczyna wypadku sama Tobie wyjdzie (2018-11-15)

Wiesław: Pytanie kieruję do tego bezimiennego co tak mnie poucza. (2018-11-15)

Wiesław: Jeśli jesteś taki mądry w swoim "rozumKowaniu", to proszę słucham? JAKA JEST PRZYCZYNA ZEWNĘTRZNA???? JAKIE SĄ PRZYCZYNY WYPADKU???? Pokaż co potrafisz co wiesz??????? (2018-11-15)

Jan: Przyczyna zewnętrzna - wszystko spoza organizmu pracownika - interpretacja wielu sądów (2018-11-15)

niby przyczyna: "Wiesław: /.../ przyczyny: "nadmierna powtarzalność ruchów przy użyciu siły fizycznej w krótkim okresie czasu /.../ (2018-11-15)" - - - - Czym się różni NADMIERNA powtarzalność od NIENADMIERNEJ? Jak pojąć KRÓTKI okres czasu w odróżnieniu od okresu DŁUGIEGO/DŁUŻSZEGO? Gdzie w tym "rozumKowaniu" jest źródło zewnętrznej przyczyny sprawczej? (2018-11-15)

tego się: trzymaj - "Wiesław: /.../ Jedno zdanie jest warte do zacytowania - ustalanie okoliczności i przyczyn zostawmy dla specjalistów bhp. I tu się muszę zgodzić. (2018-11-15)" - - - - i nie podejmuj własnych decyzji, bo się uwikłasz. (2018-11-15)

Wiesław: Pogląd zusu - po przeczytaniu stwierdzam, że to masło maślane. Żadnych konkretów. Jakiś radca prawny się wypowiedział prawniczo. Jedno zdanie jest warte do zacytowania - ustalanie okoliczności i przyczyn zostawmy dla specjalistów bhp. I tu się muszę zgodzić. (2018-11-15)

Wiesław: to była 6 godzina pracy, ale ta konkretna czynność była wykonywana w tym dniu po raz pierwszy. Przyrząd był sprawny. Ci co nie wiedzą niech poszukają w sieci wycinanie szyby linką stalową, to zobaczą jak to wygląda. Po przemyśleniach skłaniam się do przyczyny: "nadmierna powtarzalność ruchów przy użyciu siły fizycznej w krótkim okresie czasu - mogło doprowadzić do przeciążenia barku i urazu??? Co Wy na to? (2018-11-15)

ghost: Wziąłbym pod uwagę 1. W której godzinie pracy doszło do urazu, być może pracownik był przeciążony pracą (wymieniał 10 szybę pod rząd)? 2. W jakim stanie technicznym było narzędzie pracy ? (2018-11-15)

pogląd ZUS-u: http://www.zus.pl/documents/10182/167794/Przemys%20aw+%20ohutko.pdf/f4e15a51-6c38-4fbf-909d-74b88b79a966 (2018-11-15)

Wiesław: Może macie jakiś pomysł. Może wpisać: " inne, nieustalone przyczyny" ??? (2018-11-15)

Wiesław: mam taki wypadek - pracownik podczas zwykłych czynności pracy wycinał szybę z auta linką stalową (taki przyrząd z rękojeściami) wykonując pewne ruchu standardowe, normalne przy tej czynności. Podczas wykonywania tej czynności w pewnym momencie "strzyknęło" mu coś w barku. lekarz w zaświadczeniu napisał: "uraz prawego stawu ramienia. Brakuje mi pomysłu na ustalenie przyczyn wypadku ??? Co mam wpisać? praca fizyczna?, jako przyczyna wypadku? To były typowe czynności pracy..... (2018-11-15)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32483993