ATEST Ochrona Pracy

21 września 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Kilka pytań

Liczba wpisów: 23.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

a kim ty: Ewa w ogóle jesteś w tej "twojej" firmie? (2020-09-02)

Adam: Wykonywać 22 zadania służby bhp, jako specjalista spoza zakładu w zakładzie nie da się tylko telefonicznie. (2020-09-02)

Adam: Ewa: "chodzilo mniej więcej o stawki w podanej firmie i zapis w umowie czy tylko kontakt pod telefonem czy określenie też minimum godzin pobytu w firmie" Ewa, chyba powinnaś sama wiedzieć czego firma oczekuje od behapowca czy tylko kontakt pod telefonem i ile godzin w tygodniu / miesiącu. Jak ktoś Ci może napisać stawkę jak nie wie co i ile godzin ma poświęcać dla Waszej firmy? Pomyśl.., potem zadawaj pytania. (2020-09-02)

Arek: Zadajesz pytania bez konkretów, więc tak Ci odpisują. Trzeba najpierw wiedzieć co się chce od takiego specjalisty spoza zakładu. Potem można mówić o wynagrodzeniu. (2020-09-01)

Młody: Ewka irytujesz się działaniami trolli. Im o to chodzi (2020-09-01)

Ewa: O właśnie to są te wasze odpowiedzi w stylu brak kropki nad i. Rozporządzenie i kodeks pracy. Koniec dyskusji. (2020-08-31)

ustawa: o służbie bhp utraciła moc prawną w 1965 roku. (2020-08-31)

Ewa: Tak naprawdę poza cytowaniem ustawy niewiele pomogliście. Ja wiem ze może być specjalista z zewnątrz na umowe cywilna, ale chodzilo mniej więcej o stawki w podanej firmie i zapis w umowie czy tylko kontakt pod telefonem czy określenie też minimum godzin pobytu w firmie. Ja nam ustawę o służbie bhp. (2020-08-31)

jednak: nie wiele zrozumiałaś, Ewo, z niektórych, konkretnych, wpisów. Może warto byłoby zasięgnąć bezpośredniej (odpłatnej) konsultacji fachowca - specjalisty ds. bhp lub PIP? (2020-08-31)

Ewa: Ile razy w m Cu powinien taki specjalista być w firmie. Jak określić w umowie (2020-08-31)

spoza zakładu: Żadnych spółek samorządowych, państwowych. Mam złe doświadczenia. Płacą marne pieniądze, a wymagania i obowiązki na 3 etaty. Wytrzymałem w podobnej spółce pół roku. I musiałem w niej być po 2-3 h dziennie i jeszcze w domu papiery. Jako specjalista spoza nie da rady. Tylko zatrudnienie na etat i za dobre pieniądze. I jeszcze te ciągłe aluzje typu. "Ma pan umowę na usługę, to ile pan spędza czasu nas nie interesuje..." Nie polecam pracować tam jako "specjalista spoza zakładu" (2020-08-31)

Ewa: Jest to spółka komunalna :gospodarka odpadami. Wszystkie zadania bhp i p. poz wykonywał pracownik przy innej pracy. Zajmował też się wystawianiem skierowań i gospodarka odzieza całość. Odszedł na emeryturę i musimy zatrudnić specjalistę z zewnątrz, a część prac podzielic. Nie mamy odpowiedniego pracownika do spraw bhp. (2020-08-31)

nie cytuj: zbędnie i bezmyślnie Kodeksu pracy, patrz na pytania Ewy. (2020-08-31)

ad rem: Pyt. 1. - Ewa: /…/ Kto w firmach, w których pracujecie prowadzi: ewidencję odziezy roboczej,wykazy substancji niebezpiecznych oraz kto wystawia skierowania na badania lekarskie. /…/ (2020-08-30) +++ Pyt. 2. - Ewa: Firma w której pracuję zatrudnia 60 osób. Ile w takiej firmie kosztuje kompleksowa obsługa BHP z zewnątrz? (2020-08-31) (2020-08-31)

Vide Kp: Art. 237 "11". § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli: 1) zatrudnia do 10 pracowników albo 2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. § 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby. § 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp. § 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi. § 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp; 2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp. (2020-08-31)

wykazy: substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie pracy muszą być dostępne dla służby bhp = spec. spoza zakładu pracy. Wraz z kartami charakterystyki tych substancji stanowią podstawę podejmowania określonych działań prewencyjnych przez służbę bhp = spec. spoza zakładu pracy (oznakowanie opakowań, zasady przechowywania/składowania, zasady bezpiecznego stosowania, itp.) Kodeks pracy – Art. 229 § 4a - /…/ badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania WYDANEGO PRZEZ PRACODAWCĘ. - - - - W praktyce skierowanie wydaje dział/sekcja kadr lub tzw. „pani kadrowa”. Służba bhp = spec. spoza zakładu pracy ma swój udział w opracowaniu treści skierowania w zakresie opisu warunków pracy uwzględniającym informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku/stanowiskach. (2020-08-31)

Arek: U mnie 300 zł opłata stała + 20 zł od pracownika (2020-08-31)

koordynator: Jeśli normalny specjalista na etacie ma ca 6000,- PLN dobry 9000,- PLN słaby 2500 góra 3000,0 PLN. Na cały etat potrzebne jest 600 pracowników na 60 przypada 0.1 etatu. A więc na 60 księgowych dla słabego bhp-owca to wynagrodzenie wynosi 50,- PLN miesięcznie albo 1500,- PLN gdy są to płetwonurkowie. I odpowiednio 1000,- i 6000,- PLN gdy jest to wybitny bhp-owiec (2020-08-31)

vide Kp.: Art. 237(11) § 2 – Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp SPECJALISTOM spoza zakładu pracy. - - - - Powyższe realizuje się na podstawie umowy zlecenia. W umowie należy zawrzeć ilość dni i godzin działania takiego specjalisty i określić (wynegocjowane) wynagrodzenie. UWAGI: (1) taki specjalista, to osoba fizyczna a nie firma (sic!) zewnętrzna; (2) Zadania (per analogiam) – na podstawie rozporządzenia ws. służby bhp; (3) „liczenie gaci roboczych” nie należy do zakresu działania służby bhp ani spec. spoza zakładu pracy. (2020-08-31)

półekspert: A czy to są księgowe czy górnicy a mo że stoczniowcy albo płetwonurkowie (2020-08-31)

Ewa: Firma w której pracuję zatrudnia 60 osób. Ile w takiej firmie kosztuje kompleksowa obsługa BHP z zewnątrz? (2020-08-31)

Arek: Ja prowadzę. (2020-08-30)

Ewa: Witam Kto w firmach, w których pracujecie prowadzi:ewidencję odziezy roboczej,wykazy substancji niebezpiecznych oraz kto wystawia skierowania na badania lekarskie. Proszę o bardzo o odpowiedz. (2020-08-30)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37753517