ATEST Ochrona Pracy

4 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Skład zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego

Liczba wpisów: 14.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

samochód: w garażu stoi, ale jest gotowy do stałego korzystania (czyli jazdy po drodze) w razie potrzeby. (2020-02-20)

robol: ja tam stale korzystam z instrukcji i przez to nie mam czasu na robotę (2020-02-20)

Zenek: No właśnie... Instrukcja ma być DOSTĘPNA. nie ważne gdzie się znajduje. (2020-02-20)

I jeszcze: ty też nie przeczytałeś przepisów i ich nie rozumiesz >>> Pracodawca jest obowiązany opracować i UDOSTĘPNIĆ pracownikom, do STAŁEGO KORZYSTANIA instrukcje. Tak sobie myślę - jeśli na robocie pracownik zapragnie STALE skorzystać z instrukcji, to będzie musiał jechać do siedziby pracodawcy żeby sprawdzić co mówi instrukcja ;) Więc jak to jest? Tzn jak powinno być... (2020-02-20)

widać, że: ("I jeszcze") nawet nie przeczytałeś przepisów (nie mówiąc już o zrozumieniu ich treści) -> instrukcja "bhp" ma być DOSTĘPNA, co nie znaczy, że ma być umieszczona na stanowisku pracy (np. nurek, kominiarz itp.) (2020-02-20)

I jeszcze: musisz wozić ze sobą instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, BO PRZEPISY STANOWIĄ, ŻE MAJĄ SIĘ ZNAJDOWAĆ NA STANOWISKU - patrz definicja stanowiska pracy. :):):) (2020-02-20)

mały pracodawca: Mi jak behapowiec mówił o takich rzeczach, to go pogoniłem. Kto w 5 osobowej firmie myśli o ewakuacji i zwalczaniu pożarów. Papier wszystko przyjmie, także durne przepisy. Wykańczamy domy u klientów i co ? apteczkę z wykazem pracowników do udzielania pierwszej pomocy mam zawieszać w każdym domu który wykańczamy? No przecież przepis jest... Te bhp powinni dawno zlikwidować i behapowców, którzy wyciągają kasę za dokumenty wydrukowane z internetu (2020-02-20)

analogicznie: jak wyznaczenie pracownika (z wykształceniem podstawowym zdobytym sprzed 25 latami) do udzielanie pierwszej pomocy czy też do kierowania ewakuacją podczas pożaru. (2020-02-19)

Konsultant: Hmm.., jak powołać "zespół konsultacyjny ds. bhp" jeśli pracodawca zatrudnia tylko 2 pracowników, czy wtedy automatycznie pracownicy są konsultantami pracodawcy? (2020-02-19)

EKSPERT: U pracodawcy, gdzie nie działa organizacja związkowa należy wybrać co najmniej jednego przedstawiciela załogi, który (nie tylko może), ale powinien wchodzić w skład zespołu ds. oceny ryzyka zawodowego, ale także do zespołu powypadkowego,czy zespołu konsultacyjnego w zakresie bhp, itp. itd. Ale o tym decyduje pracodawca. (2020-02-19)

Odp.: Pytanie Janiny: "Czy istnieje wymóg" Moja odp. jest prawidłowa. "WYMOGU" nie ma! (2020-02-18)

vide: – Rozporządzenie ws. służby bhp - § 2 (zadania służby bhp) ppkt. 14 „UDZIAŁ (sic!) w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego …”. Z powyższego wynika, że służba bhp nie jest jedynym i wyłącznym (wskazanym funkcyjnie i lub personalnie) podmiotem do samodzielnego dokonywania oceny RZ, a wchodzi w skład zespołu. Szczegóły w tej materii (wskazania) zawiera Polska Norma – PNN 18001, chociaż nie jest ona (ta PN) przepisem powszechnie obowiązującego prawa. PS. Taki zespół powinien być powoływany przez pracodawcę, a jego skład personalny powinien być przygotowany merytorycznie do realizacji takiego zadania. (2020-02-18)

Odp.: Nie, nie ma takiego wymogu prawnego. (2020-02-18)

Janina: Czy istnieje wymóg aby w zespole ds. oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy uczestniczył przedstawiciel załogi. Nadmieniam, że brak w zakładzie związków zawodowych? (2020-02-17)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37192257