ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Wypadek w pracy

Liczba wpisów: 6.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

technik bhp: Błąd jaki popełniłeś, to że nie poinformowałeś kadr i księgowości o tym, że 4 dniowe zwolnienie lekarskie było zwolnieniem wypadkowym. Co teraz? wszystko zależy od poszkodowanego, który też nie dopilnował i nie zgłosił, że chyba nie zapłacono mu świadczenia w wysokości 100%. Jeśli zechce może zwrócić się do pracodawcy o wyrównanie zaległego świadczenia. Poczytaj trochę przepisy. Pracodawca sam nie wysyła dokumentacji do ZUS. Robi to tylko na wniosek poszkodowanego pracownika. Ewentualne odszkodowanie z ZUS nie zależy od winy pracownika, chyba że jak ktoś tu napisał będzie rażące niedbalstwo, ale z opisu wynika, że była to zwykła nieostrożność poszkodowanego. ZUS nie będzie wzywać pracodawcy do dostarczenia dokumentacji powypadkowej. Można mieć 10 wypadków przy pracy w roku, o których ZUS nie będzie wiedzieć dopóki go pracodawca nie poinformuje w druku IWA w pkt 2 (2019-01-22)

Darek: Teraz ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie jak to się stało. Po prostu nie pamiętam czy kadry zostały poinformowane. Chodzi o to co teraz zrobić w tej sytuacji? (2019-01-22)

Marek: jak, to się stało, że wypadek był uznany za wypadek przy pracy a kadry i księgowość nic o tym nie wiedziały? (2019-01-22)

Darek: Chodzi mi o to ze jeżeli to był wypadek w pracy a zwolnienie było płacone 80% bo kadry nie dostały informacji o tym ze to był wypadek. Czy można go podać w sprawizdaniu ZUS? Czy można teraz jakos uznać to zwolnienie i zapłacić pracownikowi wyrównanie ? (2019-01-22)

!!!: Strasznie nagmatwałeś w opisie całej sytuacji. - - - - (1) Jeśli zdarzenie zostało uznane w protokole przez zespół powypadkowy w kategorii wypadku przy pracy i pracodawca ten protokół zatwierdził, to poszkodowany pracownik nabywa prawo do świadczeń powypadkowych – zasiłku chorobowego (100%) z ZUS za orzeczoną niezdolność do pracy z tego tytułu; (2) ZUS może jednak odmówić tego świadczenia jeżeli uzna, że pracownik przyczynił się do jego zaistnienia tego zdarzenia wskutek rażącego niedbalstwa (co trzeba bezspornie uzasadnić); (3) błąd pracownika, ani też przypisana mu wina (przez kogo?) nie ma tu żadnego znaczenia (chyba że -> vide pkt 2); (4) skierowanie sprawy do ZUS w celu ustalenia ewentualnego uszczerbku na zdrowiu przez lekarza orzecznika ZUS następuje wyłącznie z woli (na pisemny wniosek) pracownika. - - - - Wszystko zatem da się załatwić. (2019-01-22)

Darek: Proszę o pomoc. Pracownik uległ wypadkowi w pracy w czerwcu 2018. Wypadek został uznany jako wypadek przy pracy wynikający z nieuwagi pracownika ( przy cięciu żywopłotu wysluzgnela się Piła). Pracownik miał założone 6 szwów i otrzymał 4 dniowe zwolnienie lekarskie. W dniu wczorajszym Bhp zostało poproszone o podanie liczby wypadków chodzi o sprawozdanie do ZUS. Kadrowy się bardzo zdziwił i stwierdził ze nie dostał informacji aby zwolnienie lekarskie byli zwolnieniem z tytułu wypadku przy pracy. Pracownik nie został skierowany do ZUS na komisje ponieważ wypadek był z jego winy. Co teraz zrobić? Zgłaszać w Zusie wypadek w sorawizdaniu.? (2019-01-22)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444765