ATEST Ochrona Pracy

26 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: wykaz osób do udzielania pierwszej pomocy

Liczba wpisów: 25.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

Ula: Dzień dobry. Przy apteczkach pierwszej pomocy powinna być wywieszona lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Wcześniej mieliśmy wywieszone osoby z podanymi numerami telefonów. Jednak nie wszyscy mają telefony służbowe. Prywatnye numery nie każdy chce podać co w takim przypadku zrobić? Chodzi mi głównie o przepisy RODO. (2019-06-09)

Kodeks pracy: (pierwsza pomoc, obsługiwanie apteczki, wyznaczeni pracownicy) -> Art. 207(1) § 2. Informacja o pracownikach /…/ obejmuje: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) numer telefonu służbowego LUB - I N N E G O - ŚRODKA KOMUNIKACJI (2019-06-09)

Ula: Wiem jakie dane powinny byc podane tylko co z RODO bo pracownicy nie mają telefonó służbowych i emaili też nie mają a nie chcą teraz aby wywieszać ich numery bo zasłaniają się RODO. (2019-06-09)

po pierwsze: primo - podstawowym (głównym) elementem udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku jest NIEZWŁOCZNOŚĆ podjęcia działania - liczy się czas!. Stąd w pierwszej kolejności -> działanie spontaniczne każdej osoby, która dostrzeże wypadek, i niekoniecznie musi to być osoba (pracownik) do takiego działania formalnie wyznaczony (i uprzednio przygotowany). Zatem telefonowanie jako sposób skomunikowania powinno być traktowane jako opcja istotna, ale nie jedyna, wyłączna i pierwsza. Prywatne telefony komórkowe czy też (w szczególności) komunikacja e-mailowa to lipa i bzdura. Prosty sygnał głosowy, np. ratunku(!), pomocy(!), wypadek(!) powinien poprzedzać (wyprzedzać) inne formy komunikacji "technicznej". Metoda musi być prosta i skuteczna. To tyle. (2019-06-10)

po drugie: Art. 207(1) § 2. WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH DO UDZIELANIA POMOCY: 1) imię i nazwisko - Jan Kowalski, 2) miejsce wykonywania pracy - hala montażu podzespołów elektrycznych, 3) numer telefonu służbowego - nie udostępniono (RODO), inny środek komunikacji - okrzyk: Janku(!), ratunku(!), pomocy(!), wypadek(!) PS. Hihihihihihihi (2019-06-10)

expert: Chciałbym zauważyć, że art. 207(1). § 1. „Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy”. Więc skąd takie przesąd, stwierdzenie, że przy apteczkach pierwszej pomocy w zakładzie powinna być wywieszona lista osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy??? Wymóg prawny literalnie obliguje do przekazania pracownikom tej informacji np. podczas instruktażu stanowiskowego bhp - kto jest osobą wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy na jego stanowisku. Literalnie przepis nie stanowi, że mają być wywieszone jakieś „wykazy” przy apteczkach, jak wspomina Ula. Nie utrudniajmy sobie służby. (2019-06-10)

PS.: Wydaje się logiczne, i zasadne (sic!), aby przy lub na apteczce zawierające środki do udzielania pierwszej pomocy były ujawnione informacje o pracownikach wyznaczonych do jej udzielania (obsługiwania apteczki). Można rozważyć inne miejsce (np. ogólnie dostępną tablicę informacyjną) na umieszczenie takiej informacji. To już kwestia ustaleń wewnątrzzakładowych, jakie sposoby organizacyjne przyjąć. Warto jednak pamiętać (i rozumieć), że sama informacja chociaż jest konieczna (wymagalna), to nie jest ........ wystarczająca. Pozostaje kwestia ciągłego jej utrzymywania w stanie funkcjonalnym, czyli praktycznie skutecznym. (2019-06-10)

expert: A dla mnie nie wydaje się logiczne, i zasadne (sic!), aby przy lub na apteczce zawierające środki do udzielania pierwszej pomocy były ujawnione informacje o pracownikach wyznaczonych do jej udzielania wraz z innymi danymi. Co na to RODO? Pracodawca powinien chronić dane osobowe pracowników. A co z osobami postronnymi? Np zwiedzającymi zakład? Mają dostęp do danych tych pracowników. Ale może rzeczywiście to logiczne i zasadne... (2019-06-10)

marko: Porównanie przepisów art.207 z indeksem 1 Kodeksu pracy oraz ramowych programów szkolenia w rozporządzeniu MGiP w spr. szkolenia w dziedzinie BHP budzi wątpliwości natury logicznej. W Kodeksie pracy zawarto obowiązek pracodawcy przekazywania informacji o PRACOWNIKACH WYZNACZONYCH do udzielania pierwszej pomocy z danymi obejmującymi ich identyfikację w miejscu pracy. Natomiast programy szkolenia zawierają temat zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W RAZIE WYPADKU. Może to stwarzać wrażenie błędnego rozumienia kodeksowego przepisu. Wyznaczenie pracowników, jako kompetentnych do działań ratowniczych nie może stwarzać pretekstu lub wymówki do zaniechania własnego działania udzielenia pierwszej pomocy. Będzie to zatem KAŻDA osoba będąca świadkiem wypadku a nie tylko WYZNACZONA do niezwłocznego podjęcia działania udzielenia pierwszej pomocy. Poza obowiązkiem prawnym obligują nas do tego względy moralne i etyczne. Dodatkowym argumentem jest sankcja za nieudzielenie pierwszej pomocy przewidziana w art. 162 KK. (2019-06-12)

chce zrozumieć: Więc przy punktach pierwszej pomocy trzeba zamieścić informację, że wszyscy pracownicy są wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy i podać ich imiona i nazwiska, stanowiska i telefony służbowe lub inne (...) (jeśli posiadają) (2019-06-12)

chce zrozumieć: Czym się różni pracownik wyznaczony do udzielania od innego pracownika? każdy pracownik (osoba) ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy. (2019-06-12)

powtarzacie się: niepotrzebnie, bo nie czytacie wpisów poprzedzających (wcześniejszych) -> "po pierwsze: /.../ w pierwszej kolejności -> działanie spontaniczne każdej osoby, która dostrzeże wypadek, i niekoniecznie musi to być osoba (pracownik) do takiego działania formalnie wyznaczony (i uprzednio przygotowany). /.../ (2019-06-10)" (2019-06-12)

Czym się różni: "chce zrozumieć" od "chcę zrozumieć". Chce - to on, chcę - to ja. (2019-06-12)

Czyli: każda osoba (pracownik) musi udzielić pierwszej pomocy, więc po co formalnie ich wyznaczać i przekazywać informację dla innych pracowników też zobowiązanych do udzielenia pierwszej pomocy...??? (2019-06-12)

filozof: Czym się różni: "chce zrozumieć" od "chcę zrozumieć" - - - - Tym, że i ten i on chcą zrozumieć hihi (2019-06-12)

przepis: Z roz. ws. ogólnych przep. Bhp -> § 44. 3. Obsługa /…/ apteczek /…/ na każdej zmianie powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom - - - - § 44. 4. W punktach pierwszej pomocy i PRZY APTECZKACH, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone INSTRUKCJE o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, oraz WYKAZY PRACOWNIKÓW (2019-06-12)

Pomoc: Tyle jest już tych wpisów o udzieleniu pierwszej pomocy i o apteczkach pierwszej pomocy a nikt nie pokusił się i nie napisał co ma być w apteczce pierwszej pomocy. Więc proszę o podanie przepisu co ma być w tej apteczce pierwszej pomocy? (2019-06-12)

przepis: Z roz. ws. ogólnych przep. Bhp -> § 44. 2. Ilość, usytuowanie i WYPOSAŻENIE punktów pierwszej pomocy i APTECZEK powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. (2019-06-12)

Przepis: A z jakiego przepisu lekarz czerpie informację co ma być w apteczce pierwszej pomocy? Gdzie jest to opublikowane? (2019-06-12)

lekarz: czerpie z przepisów w głowie i z tego co się nauczył podczas studiów medycznych i specjalizacji z medycyny pracy! (2019-06-13)

A także: lekarz powinien znać zakład przede wszystkim zagrożenia i związane z nimi ewentualne urazy i środku do zabezpieczenia tych urazów do czasu kontaktu ze służbami medycznyhmi (2019-06-13)

Apteczka: Apteczki,apteczkami ale co ma być w tych apteczkach więc proszę tylko o podanie przepisu lub właściwej normy, czy to nie jest zrozumiałe? (2019-06-14)

marko: Można skorzystać z podpowiedzi specjalistów medycyny ratunkowej. Link: http://www.pierwszapomoc.net.pl/apteczka-zakladowa.php Następnie skonsultuj z lekarzem medycyny pracy zestaw standardowego wyposażenia. (2019-06-14)

DIN 13164: 1 szt. Opatrunek indywidualny G 2 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 kpl. Zestaw plastrów (14szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 3 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60cm 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 3 szt. Kompres 10x10cm (pak po 2szt.) 2 szt. Chusta trójkątna 1 szt. Nożyczki 14,5cm 4 szt. Rękawice winylowe 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210cm 2 szt. Chusteczka nasączona 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy z wykazem telefonów alarmowych. (2019-06-14) (2019-06-14)

DIN 13164: Apteczka samochodowa zawiera wyposażenie wymagane w: NIEMCZECH, AUSTRII, FRANCJI, HOLANDII, CZECHACH oraz na LITWIE. (2019-06-14)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33267477