ATEST Ochrona Pracy

18 lutego 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Forum dyskusyjne

Temat: Samorząd zawodowy

Liczba wpisów: 841.

Lista wątków
Dodaj nowy wpis do tego wątku


Sortowanie:

L. Jerzy Kern: "Bo między Bugiem, Odrą i Nysą, to najważniejsze ze wszystkich my są" - Cytat z cyklu wierszy "Gry i zabawy ludu polskiego" (2018-10-23)

Justyna: Izba inżynierów bhp to jest właściwa nazwa dla samorzadu zawodowego bhp (2018-10-22)

nie inż.: Jestem za utworzeniem samorządu pod nazwą, jak wskazał Zenek: "Samorząd zawodowy pracowników służby bhp oraz innych nieetatowych pracowników służby bhp a także innych osób prowadzących sprawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii" (2018-10-22)

nie inż.: Jednak widać, że pytanie nie jest proste. (2018-10-22)

tylu, że: zmieszczą się w ......... izbie. Tłoku raczej nie będzie. (2018-10-22)

nie inż.: A ja mam takie proste pytanie. Czy ktoś wie ile w Polsce jest inż. bhp??? (2018-10-22)

piwniczna izba: w której "Jaś nie doczekał". (2018-10-22)

Lucyna: Ja tek tak uważam (2018-10-22)

tylko potrzeba: do niej inżynierów bhp. To warunek konieczny, bo bez nich "izba" będzie pustostanem. Forumowi "znawcy", "experci", "radcy prawni", "specjaliści (z bożej łaski)" i im podobni nie będą tam mieli dostępu. Pięknie, qrde, pięknie. (2018-10-22)

Kasia: Izba inżynierów bhp brzmi pieknie i b edzie bardzo dobra jak na samorząd zawodowy bhp (2018-10-22)

absolut: "doświadczony II: /.../ Nie masz absolutnie racji. /.../ (2018-10-20)" ............ i już. (2018-10-20)

dałeś się już: poznać ......... jako "znawca" na tym forum. (2018-10-20)

znawca: Niektórzy nieudacznicy zwani pseudo-specjalistami bhp próbują zabłysnąć wiedzą ogólną często zapominając o tym,że mogą być skrytykowani przez specjalistów z danej branży i to bardzo ostro. I słusznie! (2018-10-20)

budowlaniec: Post scriptum:Jak się nie znasz na odbiorach inwestycyjnych,to nie zabieraj lepiej głosu: Poczytaj sobie dokładnie prawo budowlane i zapoznaj się z odbiorami sanitarnymi obiektów budowlanych,albo ich części. A nie mędrkuj, ponieważ twoje mędrkowania nie mają nic wspólnego z wiedzą fachową. (2018-10-20)

przypadkowy: Kilka osób tu na forum wciąż uważa,że utworzenie samorządu zawodowego bhp,to mały pikuś,lecz utworzenie samorządu zawodowego pracowników służby bhp, to jest naprawdę bardzo trudne, jak się okazuje. No to niech się dalej łudzą, bo tylko widocznie ich stać na takie tylko myślenie, Na nic więcej. (2018-10-20)

doświadczony II: poprawną: Nie masz absolutnie racji. Bo bezpośredniego zwrotu proszę pani,proszę pana na ogół używa się w prywatnych kontaktach a nie w kontaktach służbowych. Np.Jeżeli jest kontakt służbowy z przedstawicielem NIK, UDT, PUNB, WIOŚ,PIP,czy Sanepidu,to formą poprawną zawsze jest użycie zwrotu panie/ pani inspektorze/inspektor a nigdy proszę pana/pani,czy pani magister, czy też magister inżynier, czy pan,pani inżynier. Owszem można a nawet trzeba mówić pani inspektor,czy panie inspektorze.Nie będę tego rozwijał dlaczego tak jest.Widać u ciebie,że trzymasz się pewnych zasad, które nie zawsze muszą być przestrzegane w praktyce dnia codziennego. (2018-10-20)

budowlaniec: Do Kasia Mirella i pozostałych optymistów:Mirella: Nie można w żaden sposób porównywać zawód inżyniera bhp z zawodem inżyniera budownictwa,który ten drugi od wielu lat zaliczany jest do zawodów zaufania publicznego. Nie ma czegoś takiego jak samorząd budownictwa tak samo nie morze powstać samorząd bhp. Czego WY bredzicie: Może to WAM pomoże zrozumieć to wyjaśnienie:PIIB to największa i jedyna organizacja samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Do zadań PIIB należy przede wszystkim nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków izby oraz reprezentowanie i ochrona ich interesów zawodowych.To Polska Izba Inżynierów Budownictwa ustala zasady etyki zawodowej i pilnuje ich przestrzegania.PIIB ponadto nadaje i pozbawia uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Prawo wykonywania zawodu potwierdzonego uprawnieniami przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków Izby Inżynierów. (2018-10-20)

to prawie: samozaoranie "specjalistów forumowych", gdyby miała to by być organizacja TYLKO (sic!) dla inżynierów bhp. - - - - "Kasia: Moim zdaniem Samorząd bhp mógłby miec nazwę Izba Inżynierów bhp albo Polska Izba inżynierów bhp (2018-10-19)" (2018-10-19)

Ewka: Ja taką inicjatywe popieram. (2018-10-19)

Kasia: Moim zdaniem Samorząd bhp mógłby miec nazwę Izba Inżynierów bhp albo Polska Izba inżynierów bhp (2018-10-19)

Mirella: Samorząd zawodowy bhp a mógłby przyjąć nazwę IZBA INŻYNIERÓW BHP jak dla porównania POLSKA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA (2018-10-19)

Ewka: Do zamulaczy - tu jest temat Samorząd zawodowy (2018-10-19)

post scriptum: "znawca: Do prostowacz /.../ Ale jak przyjdzie na kontrolę lub odbiór inwestycji przedstawiciel Sanepidu /.../ nie ośmieszaj się. /.../ (2018-10-19)" - - - - Na kontrolę przychodzi upoważniony przedstawiciel (Wojewódzkiego lub Powiatowego) Inspektora PIS. Nigdy nie jest to "przedstawiciel Sanepidu" ........... "znawco". (2018-10-19)

poprawną: formą zwracania się do obcej osoby (w języku polskim) jest zwrot "proszę pani", "proszę pana". W żadnym jednak razie nie mówimy (nie piszemy) "proszę paniĄ". Grzecznościowo można też podłechtać ego takiej osoby zwrotem "pan/i inżynier" (lub "magister"), o ile wynika to bezspornie z zapisu na upoważnieniu tej osoby wydanym przez (Wojewódzkiego, bądź Powiatowego) Państwowego Inspektora Sanitarnego. (2018-10-19)

pesymista: Mówienie o zawodzie bhp to marka czystej głupoty. Nawet,żeby przyjąć,że użyto skrótu myślowego, to tym bardziej brzmi to niewiarygodnie,Przypomnę,że nie ma takiego zawodu bhp, tak samo jak nie ma zawodu p.poż. Są zawody technik i inżynier bhp oraz technik i inżynier pożarnictwa.Jeżeli czytam, niektóre wpisy to mam wrażenie,że to wypisują niefachowcy-nieprofesjonaliści, lecz jacyś niedouczeni amatorzy. (2018-10-19)

znawca: Do prostowacz i Gangster: Macie tylko częściowo rację. Ale jak przyjdzie na kontrolę lub odbiór inwestycji przedstawiciel Sanepidu,to jak się będziesz wtedy zwracać do niego panie/pani instruktorze higieny, młodszy lub starszy asystencie higieny pracy,itd. jak wymieniłeś w swoim wpisie. A może panie/pani inspektorze, ponieważ wykonują te osoby swoje czynności zlecone np.przez Powiatowego/Miejskiego Inspektora Sanitarnego? No zastanów się i zdecyduj się, lecz nie ośmieszaj się. Pomyśl dobrze nim odpiszesz na moje pytanie. (2018-10-19)

marynista: "przypadkowy: /.../ morze wreszcie dotrze do niektórych /.../ (2018-10-19)" i ich zaleje ????????? To nie jest przypadek, to "przypadkowy" standard. (2018-10-19)

przypadkowy: Grześ o jakim ty samorządzie bhp marzysz To jakieś nieporozumienie. Jeżeli tworzyć samorząd zawodowy to tylko "inspektorów i specjalistów ds. bhp". Nie ma innej opcji.Popatrzcie dobrze na przepisy o służbie bhp, a morze wreszcie dotrze do niektórych o co chodzi. (2018-10-19)

szedł grześ: przez wieś, myślał i wymyślił. (2018-10-19)

Grześ: Tu mowa o samorządzie zawodowym bhp a nie o samorzadzie zawodowym inspekcji samitarnej. (2018-10-19)

prostowacz: Z ustawy o PIS (tekst jednolity i zmiany: Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, 2111, z 2018 r. poz. 138, 650, 1490) – „Art. 15. 1. Państwowy inspektor sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. - - - - - 3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.” - - - - PS. W „sanepidzie” nie ma inspektorów, nawet na „samym wierchu”. (2018-10-17)

Gangster: Jeżeli prostujemy nazwy - to róbmy to fachowo. Inspektorem "Sanepidu" jest tylko i wyłącznie Dyrektor "Sanepidu". Pracownicy nadzoru wykonujące czynności kontrolne zatrudniane są na stanowiskach: Instruktor Higieny (Młodszy, Starszy), Asystent (Młodszy, Starszy) np. Higieny Pracy, Kierownik Działu (Sekcji). Osoby wykonujące czynności kontrolne nie są Inspektorami, jedynie Dyrektor Czyli Państwowy Powiatowy/Wojewódzki/ Inspektor Sanitarny. (2018-10-17)

Mirella: https://www.wykop.pl/link/3934095/koszmar-bhp-owca-absolutni-idioci-przy-pracy-4/strona/2/ dobra zmiana (2018-10-17)

BEHAPOWIEC: A od kiedy to ja odpowiadam za złe warunki pracy w zakładzie??? Liberum veto (2018-10-17)

Gibella: Mirella: "To że złe warunki pracy "stanowia" koszt 10-18% PKB stanowi o tym że zawód bhp może być zawodem zaufania publicznego..." Pamiętaj, że za warunki pracy odpowiada PRACODAWCA potem osoby kierujące!!! Nie żaden pracownik służby bhp. Rozumiesz to? Teraz pytanie - co ma piernik do wiatraka? (2018-10-17)

Mirella: Do członka OSPSBHP: Skoro jakieś tam stowarzyszenie chciało a nie podjęło działań w kierunku utworzenia samorzadu to powinno byc pominięte. Jest niezdolne do pracy twórczej lub osiadło miekko na piórkach. To że istnieja jakieś inne stowarzyszenia to takie ich prawo. Nie stanowi to jednak prawa samego w sobie. To że złe warunki pracy stanowia koszt 10-18% PKB stanowi o tym że zawód bhp może być zawodem zaufania publicznego gdyż może oddziaływać w tak znaczy sposób. Dlatego powołanie samorządu zawodowego dla zawodu zaufania publicznego powinno byc piorytetem państwa i może przyczynic sie do ogólnego dobrobytu. Zamydlanie że istnieją tam jakieś stowarzyszenia, które uprawiaja lezing, nie jest przeszkoda tak samo jak zmiana obecnego stanu prawnego w kwestii zakresu działań słuzby bhp (2018-10-17)

członek OSPSBHP: Do Mirella: I ty także przestań pisać głupoty, mieszać w głowach podobnie jak Zenek, który poplątał pojęcia i nie wie jak z tego wyjść z twarzą przy tym mędrkując. Służba bhp działa na podstawie ustawy - Kodeks Pracy art.237(11)oraz stosownego rozporządzenia,w którym zostały określone do wykonania 22 zadania a także prawa i obowiązki pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, oraz ich kwalifikacje. Ponadto pracownicy służby bhp są zrzeszeni w czterech odrębnych stowarzyszeniach:a mianowicie:1.Polskie Stowarzyszenie Pracowników służb BHP w Łodzi.2.Polskie Stowarzyszenie służby BHP.3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP. 4.Krajowe Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Sądów i Prokuratur. Natomiast Higieniści,Ergonomiści, Rzeczoznawcy ds. BHP i Ergonomii - mają swoje odrębne stowarzyszenia, podobnie jak inspektorzy pracy. Zatem rada jest taka, trzeba mieć uporządkowaną wiedzę do dyskusji nad tematem a nie popisywać się pisząc na pałę, bo można „pałkę przegnąć”. (2018-10-16)

Mirella: Dla pojaśnienia co to jest służba bhp. A Mianowicie do służby bhp zalicza się osoby wykonujące zadania tej służby (a wiec te 22 punkty w rozporządzeniu) a ponadto 1. Higienistów pracy –oceniających wpływ warunków środowiska pracy na stan zdrowia pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na (pasożyty, substancje chemiczne i preparaty chemiczne oraz ich mieszaniny łącznie z pyłami , herbicydy, i inne czynne substancje a także rośliny i wydzieliny roślinne, zwierzęce oraz ludzkie. Uwzględniające również przenoszenie chorób zakaźnych i zakażeń) 2. Ergonomistów – oceniających wpływ materialnego środowiska pracy na człowieka z uwzględnieniem jego wymagań antropologicznych. 3. Fizjologów pracy – oceniających wpływ materialnego środowiska na człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi na oddziaływanie hałasu, stresu warunków ekstremalnych, obciążenia fizycznego, psychofizycznego i psychicznego a także prądów wymagań środowiskowych i oczekiwań społecznych Warto jest określić kto to jest bhp-owiec - bo mi się wydaje że większość osób czytających to forum ma za bardzo rozbiegane pojęcie w tej sprawie. (2018-10-16)

Ewka: Można znaleźć argumenty. MOŻNA (2018-10-16)

Zenek: Zamydlanie tematu. niby radca ale nie wiadomo czego. Co innego jest samorzad gospodarczy a co innego jest samorzad zawodowy. Trzeba mieć wglad w postać rzeczy. Albowiem powstanie samorządów zawodowych zgodne jest z art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej który stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jeśli koszt niewłaściwych warunków pracy stanowi o 10-18 % PKB to należyte wykonanie zawodu może ograniczyc te koszty co jest interesem publicznym. Koszt niewłaściwych warunków pracy jest wyższy od budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa razem wzietych. Utworzenie samorządu zawodowego bhp jest w interesie Państwa Polskiego nawet gdyby trzeba było na niego łozyć z budżetu (2018-10-16)

radca prawny: Do Zenek i innych osób mylących pojęcia o samorządach: Proponuję zapoznać się z materiałem dostępnym w internecie pod tytułem „Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2017”. Może to te opracowanie wyjaśni Wam w czym tkwi problem. (2018-10-16)

już emeryt: Powiem krótko jestem zawiedziony, ponieważ były obiecanki cacanki i gruszki na wierzbie. I na tym stanęło. Myślę, że wielu prędzej doczeka się emerytury niż samorządu zawodowego. Ale toteż jest dobra wiadomość. (2018-10-16)

nowy w branży: Do Zenek: Czym innym jest izba BHP, a czym innym jest samorząd zawodowy pracowników służby bhp. Było to już wielokrotnie wyjaśniane.Ale ty ciągle piszesz głupoty, dlatego,że nie rozumiesz tego, albo,że jesteś nie rozgarnięty i do ciebie żaden argument nie dociera. Chłopie mylisz pojęcia.Zapamiętaj to sobie,że izby gospodarcze tworzy się bez konieczności ustawy sejmowej i o tym decydują sami zainteresowani, natomiast każdy samorząd zawodowy,zwłaszcza samorząd zawodów zaufania publicznego tworzy się na podstawie ustawy sejmowej. Innej drogi nie ma. Weź człowieku i poczytaj o tym w internecie, bo warto się zapoznać dokładnie z tą tematyką nim zaczniesz dyskusję. NO WŁAŚNIE. (2018-10-16)

st. insp.bhp.: BEHAPOWIEC: A KTO CI KAŻE TO CZYTAĆ. DO WIDZENIA NA INNYM FORUM, JAK CIĘ TO TAK NUDZI. (2018-10-16)

st. insp.bhp.: Do Zenek i jemu podobni: Trzeba mieć tego świadomość,że osoby nieświadome potocznie nazywają"behapowcami"wszystkich tych co mają do czynienia z bhp a mianowicie: biegłych sądowych w zakresie bhp, rzeczoznawców ds. bhp i ergonomii "inspektorów i specjalistów ds. bhp", zaopatrzeniowców,którzy w firmie dokonują zakupów odzieży roboczej,ochronnej i obuwia oraz środków ochrony indywidualnej,środków czystości,środków art. medycznych do udzielania p.pomocy,a nawet inspektorów pracy i inspektorów Sanepidu.Myślę,że pracownicy służby bhp i osoby wykonujące zadania tej służby(bo oryginalnie obowiązuje taka nazwa, a nie partacze powinni o tym wiedzieć, mało tego i pamiętać.Bo najczęściej nazwa potoczna "behapowiec" jednak się kojarzy ze służbą bhp. (2018-10-16)

Zenek: Cóż zrobić że dla miektórych IZBA BHP jako samorząd zawodowy jest zbyt skomplikowane i przerasta ich zdolności intelektualne (2018-10-15)

Zenek: No właśnie. (2018-10-15)

forumowicz: Jestem za utworzeniem samorządu pod nazwą, jak wskazał Zenek: "Samorzą zawodowy pracowników służby bhp oraz innych nieetatowych pracowników służby bhp a także innych osób prowadzących sprawby bezpieczeństwa pracy i ergonomi" Ps. Boże !!! widzisz i nie grzmisz, żeby taki wstyd !!! robić dla służby bhp i wypisywać takie bzdury. (2018-10-15)

BEHAPOWIEC: Nie można już tego czytać. ILE MOŻNA PISAĆ TO SAMO OD KILKU LAT ?????????????? (2018-10-15)

Kalina: Ja proponuje utworzyć odzielna organizację Nieetatowych osób wykonujacych zadania bezpieczeństwa pracy i ergonomi, która byłaby przewidziana dla specjalistów, biegłych i rzeczoznawców ds bhp. A zwykłych bhp-wców zrównac z robotnikami a robotników z chopami a chłopów z ziemią (2018-10-15)

Zenek: To samorząd powinien mieć nazwę. Samorzą zawodowy pracowników służby bhp oraz innych nieetatowych pracowników służby bhp a także innych osób prowadzących sprawby bezpieczeństwa pracy i ergonomi (2018-10-15)

no właśnie: Jednak nie zrozumiałeś tego zapisu - "specjalista: Zenek: Całkowicie przegnął pałkę. Rzeczoznawca w zakresie bhp nie jest pracownikiem służby bhp. /.../ (2018-10-14)" (2018-10-15)

Śmiechu warte: Może nalezałoby utworzyć samorząd zawodowy biegłych bhp a reszte bhpowców zrównać z nieetatowymi pracownikami słuzby bhp. Będzie to na pewno DOBRA ZMIANA (2018-10-15)

Zenek: Ależ mi nowina. Ani biegły z zakresu bhp ani rzeczoznawca ds bhp nie sa bhp-owcami. To pewnie jakieś stwory z zaświatów. Nie wolno pod żadnym pozorem dzielić bhp-owców. Wprawdzie jest drabina umiejetności i uprawnień co nie upoważnia do uznawania że biegły z zakresu bhp nie jest bhpowcem. Chyba musiałeś cos brać albo poziom wiedzy merytorycznej przerasta Twoje mozliwości poznawcze (2018-10-15)

pracodawca "x": Do robotnik "X": Zgadzam się z Tobą, nie specjalnie niektórzy behapowcy się przemęczają w pracy.Większość goni za kasą a nie za robotą. Takie mamy czasy,które zależą wyłącznie od kasy. (2018-10-14)

Artur A.: Wikipedia: A może nastał czas,żeby pomyśleć o otworzenia korporacji zamiast samorządu,skoro jest tak trudno o uzyskanie statusu zawodu zaufania publicznego? Może to jest lepsze rozwiązanie. (2018-10-14)

specjalista: Zenek: Całkowicie przegnął pałkę. Rzeczoznawca w zakresie bhp nie jest pracownikiem służby bhp. Aby zostać takim rzeczoznawcą bhp, to wymagania określają stosowne przepisy. A mianowicie trzeba mieć wyższe wykształcenie techniczne najlepiej budowlane lub pokrewne,w niektórych przypadkach uprawnienia budowlane i staż w projektowaniu, ukończony kurs rzeczoznawcy w Ośrodku PIP we Wrocławiu i zdany egzamin państwowy. Przypomnę,że taki rzeczoznawca opiniuje projekty w zakresie bhp i ergonomii. Zgadzam się z Jośko! A więc człowieku nie błaznuj. Niby coś wiesz,ale nie do końca. (2018-10-14)

Jośko !: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ws. służby bhp Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. To raz ,czyli to nie ma nic wspólnego z konkretnym zawodem. Konkretny zawód to technik bhp i inżynier bhp. Natomiast ty powołujesz się na kody zawodów i specjalności stosowane dla potrzeb rynku pracy, określone w stosownym rozporządzeniu a to jest odrębna sprawa i nie można mieszać tych spraw ani je ze sobą łączyć w żaden sposób. Dalej piszesz głupoty, ponieważ nie obowiązuje żaden cennik na usługi w zakresie szkolenia bhp. Jest to kwestia wolnego rynku, gdzie decyduje podaż i popyt na te usługi. Tu nic nie potrafi zmienić samorząd zawodowy, bo to on nie jest pracodawcą ani zleceniodawcą i nie może mieć wpływu na wynagrodzenia i godne płace służby bhp o tym decyduje pracodawca (zleceniodawca),które oczekujesz od samorządu zawodowego.Ponadto kiedyś bardzo dawno,bo przed rokiem 1939 mówiono o szkolnictwie powszechnym, dzisiaj używa się terminu ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej, czyli średniej ogólnej i technicznej. Po zmianie reformy mamy powrót do wykształcenia podstawowego i ponad podstawowego.Zatem raz jeszcze powtórzę, że wszystko zależy od ministra rodziny, pracy i spraw socjalnych, czy pracownikom służby bhp należy przyznać status zawodu zaufania publicznego, czy też nie. Z tego co uzyskałem informacje pani minister nie jest o tym przekonana i zdecydowana na krok w kierunku utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp.Podobnie jak minister zdrowia, który nie wykazuje większego zainteresowania w sprawie możliwości utworzenia samorządu zawodowego pracowników socjalnych. Tyle z mojej strony.Uważam ten temat za zakończony i zamknięty. (2018-10-14)

robotnik "x": pracodawca "x": ktoś: I Bardzo słusznie popieram twoje stanowisko. Skąd masz płacić komuś za nieróbstwo? (2018-10-12)Jaka płaca, taka praca ! (2018-10-14)

Zenek: Jaśko!!! Więc Ciebie pojaśniam. 1. Specjalista ds. bhp - kod zawodu 229103. 2. Inspektor ds. bhp – kod zawodu 325502 3. Rzeczoznawca ds. bhp – kod zawodu 229106. Skoro piszesz że takowych zawodów nie ma to widocznie minąłeś się z wiedzą. Wiedza przemieszczała się autostrada w przeciwnym kierunku. Prawdą jest że nie ma gwarancji że nawet samorząd uporządkuje patologię w bhp ale jest wielce prawdopodobne że takowy stan wystąpi. Jeśli spotkałem się z szkoleniami bhp za 5,- PLN od głowy realizowane przez bhp-owca realizowane dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami to ogarnęło mnie przerażenie. Szkolenie to realizowało poziom przekazanej wiedzy. Poziom za 5 złotych. Następnie sprawdziłem. Jest wiele podobnych przypadków. Sprawdź wyniki przetargów np. realizowanych dla potrzeb wojska. Jest niemożliwe przeprowadzenie 16 godzin zajęć za 5,- PLN od łebka. To nie są szumowiny. Ja nie znam określenia na takie postępowanie. Po prostu w języku Polskim nie ma tak obelżywych słów aby taki stan opisać. Jeśli nie wiesz co to jest wykształcenie powszechne to udzielę tobie pojaśnienia. Kończąc szkołę podstawowa uzyskuje się wykształcenie powszechne. TJ 6 klas a potem gimnazjum. Samorząd spowoduje nadzór nad usługami aby prowadzone były zgodnie ze sztuką. Dla mnie jeśli mgr musztry po dwusemestralnym kursie jest tak wielkim omnibusem że jest ekspertem od prawa, ochrony p.poż pomocy przedmedycznej z uwalnianiem spod napięcia i wydobywania z zbiorników i ściągania poszkodowanych wież i innych konstrukcji a nadto zna zagrożenia i metody ich ograniczania a nawet likwidacji. To samorząd mógłby zweryfikować takiego omnibusa i ustawić go we właściwym szeregu. Jest to satan tak prosty jak napisałem wcześniej (2018-10-13)

Jośko !: Szanowny Zenku nie wiem w jakim jesteś wieku, i jakie masz wykształcenie i jakie zajmujesz stanowisko,to jest najmniej ważne. Ważne to jest to co piszesz.A piszesz rzeczy nieprawdziwe, na które postanowiłem ci odpowiedzieć. Po pierwsze wielu jest w naszym kraju inżynierów różnych specjalności a wykształconych inżynierów bhp jest stosunkowo do tej grupy niewielu. Po drugie zawód pracownika służby bhp po prostu nie istnieje w ogóle, to jak taki zawód nie może być zaliczany do zawodów zaufania publicznego, a nie społecznego jak ty to promujesz swoją wypowiedzią. Po trzecie tylko samorząd zawodowy jest w stanie ukrócić patologię w służbie bhp(tu cię poprawiłem),nie ma na to żadnej gwarancji,istnieje wiele przykładów na to, że zawody zaufania publicznego mające swoje samorządy, - że wśród zawodów medycznych popełniane są tzw. błędy np. w sztuce lekarskiej. Ponadto piszesz wielką głupotę,ponieważ obrażasz wielu dobrych i uczciwych fachowców-„ behapowców” nazywając ich szumowinami,a liczysz tylko na to,że samorząd to zrobi za miast pracodawców, lub zleceniodawców. Po czwarte piszesz największą głupotę, cytat:”Że tylko samorząd spowoduje,że tzw.„behapowcy” będą mieli godne wg ciebie wynagrodzenie. Pytam w jakiej to wysokości są te godne zarobki według ciebie i w jaki sposób samorząd to zrobi. Następny cytat:„W którym stwierdzasz,że nawet osoba o mniej niż powszechnym wykształceniu może sobie uzmysłowić taki stan”. Koniec cytatu. O jaki stan tu chodzi? Według ciebie to co to jest wykształcenie powszechne. A na koniec podsumowanie. To wszystko co napisałeś to kompromitacja i dyskredytacja. (2018-10-13)

Herod-Baba: Do Tadeusz8: To co ty w życiu słyszałeś? Mimo, że tak długo żyjesz; ho,ho,ho a może i dużej? (2018-10-13)

przewidujący: Nie wszyscy są przeciwni utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Lecz wiele osób orientuje się dobrze o tym,że sprawa ta jest po prostu niemożliwa do zrealizowania. I Tu były omówione przykłady niezrealizowania swoich zamierzeń i sukcesywnych starań dwóch grup zawodowych o samorząd, których próby zakończyły się fiaskiem. A to są ratownicy medyczni i pracownicy socjalni,którym odmówiono przyznania statusu zawodu zaufania publicznego a tym samym utworzenia samorządu zawodowego.Mimo tego są na tym forum osoby nie przekonane i co najgorsze,że żyją nadzieją,że tzw. „behapowcy” to inna sprawa i im się samorząd zawodowy należy jak psu buda z miską pełną żarcia. Te osoby,się wyraźnie mylą w swoich żądaniach a nawet roszczeniach, z którymi to nikt się na poważnie nie liczy i nie bierze pod uwagę. Piszcie sobie do woli tu na forum a z tego i tak nic nie będzie na sto procent. (2018-10-13)

logiczny: Przez wiele lat tak naprawdę ta dyskusja toczy się tylko dla samej dyskusji. Przypomnę więc że każdy samorząd zawodowy ma swój określony cel działania, kompetencje, struktury i kodeks etyczny członka samorządu (izby). Zatem nie można się upierać przy czymś co nie ma podstaw do oceny, ponieważ nie ma projektu ustawy sejmowej w sprawie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp. Więc o czym tu można dyskutować? Chyba o tym,że samorząd zawodowy to obiecanki cacanki a głupiemu radość, które mogą być spełnione tylko przez dziadka Mroza. (2018-10-13)

Maryla: Pracodawca ma rację. Jest za wiele patologii w zawodzie (2018-10-12)

przedsiębiorca: Znam wielu takich pseudo specjalistów bhp, którzy nie znają branży a doradzają rozwiązanie problemu firmom specjalistycznym z zewnątrz z którymi nie nie potrafią nawiązać kontaktu w sprawie przez nich zalecanej. Z takimi specjalistami od siedmiu boleści się dawno pożegnałem. A od przyszłego roku o ile wejdą w życie nowe przepisy zajmę się osobiście sprawami pracodawcy wykonującego zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy,ponieważ ukończyłem studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej,której jestem absolwentem. (2018-10-12)

pracodawca "x": ktoś: I Bardzo słusznie popieram twoje stanowisko. Skąd masz płacić komuś za nieróbstwo? (2018-10-12)

Ewka: Mówienie że bhpowcy nie mogą mieć samorządu jest zamulaniem tematu. Widać to jasno i szczegółowo pomimo tak wielkiego hejtu na zaciemnianie, (2018-10-11)

Wikipedia: Zawód zaufania publicznego – każdy zawód lub grupa zawodów, dla którego(ej) w drodze ustawy utworzono samorządy zawodowe. Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje polegające na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego. Roboczo przyjmuje się, że zawody te są bliskie, choć nie tożsame, z wolnymi zawodami. Nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów zrzeszeni są w samorządach zawodowych, a więc nie są oni przedstawicielami zawodu zaufania publicznego. Istnieją również zawody niebędące zawodami zaufania publicznego, a które są zorganizowane w korporacje (2018-10-11)

Zenek: Pracownik służby bhp jest zawodem zaufania społecznego. Do tego nikt nie ma wątpliwości. Inżynierowie bhp zawsze mieli wielką powagę i posłuch. Nic nie stoi na przeszkodzie żę pracownik służby bhp będzie ubiegał się o utworzenie samorządu zawodowego dla zawodu zaufania społecznego. Tylko samorząd jest w stanie ukrócić patologię w tym zawodzie. Tylko samorząd spowoduje że bhp-owcy będą mieli godne wynagrodzenie. Tylko samorząd spowoduje odsianie szumowin które przyległy do tego zawodu zaufania społecznego. Nawet osoba o mniej niż powszechnym wykształceniu może sobie uzmysłowić taki stan. (2018-10-11)

Rebeka: Ja wiem tylko to, że to się dzieje z powodu łatwowierności do przekonania o słusznej racji. A rzeczywistość mówi nam co innego. (2018-10-11)

Aldona: Mówienie i pisanie o tym,że samorząd zawodowy pracowników służby bhp wnet powstanie,to wciskanie kitu, ponieważ najprawdopodobniej nigdy nie powstanie. Ale niektórzy nie chcą przyjąć tego do wiadomości i żadne przeciwne argumenty ich nie przekonują i chyba nie przekonają. Ale wolno im tkwić w tym nieprzekonanym błędzie. No cóż mają do tego pełne prawo. Pytanie tylko po co i dlaczego tak myślą. (2018-10-11)

Agata: A ja napiszę to wprost. Niektórzy autorzy wpisów uważają,że pracownik służby bhp,to niepodważalnie jest zawodem zaufania publicznego,lecz nie wiedzą,że się mylą wraz z byłym prezesem OSPS BHP,a obecnie vi-ce prezesem tego stowarzyszenia.Otóż to ministerstwo rodziny, pracy i spraw socjalnych o tym decyduje a nie ktoś inny.I, dlatego sprawa tego samorządu staje się bezprzedmiotowa, czyli sprawą po za dyskusyjną. (2018-10-11)

reaista 2018: Szanowni dyskutanci!: Na pewno jest potrzebny samorząd zawodowy służbie bhp a nie pracownikom służby bhp,których z tego co wiem liczba spada z roku na rok, ponieważ niektórzy pracodawcy zmuszają tych pracowników do samozatrudnienia, albo zaczynają zlecać tę robotę specjalistycznym firmom,(bo dochodzą,do niewłaściwych wniosków), szukając w ten sposób redukcję kosztów. To jest na razie ciche przyzwolenie w tej sprawie. Lecz w przyszłości niedalekiej ma się to stać regułą obowiązującą, bo zgodną z prawem, które ma być także zmieniane. Zatem czarno widzę samorząd zawodowy pracowników służby, ponieważ nie otrzymają ci pracownicy statusu zawodu zaufania publicznego podobnie jak pracownicy socjalni, którzy już od ponad 10 lat zabiegają o swój samorząd zawodowy i jak na razie to bezskutecznie. Tak, tak pomarzyć czasem można a nawet trzeba, bo marzenia jak na razie są bezpłatne. (2018-10-11)

ktoś: też pracodawca: "Nie bede płacić po 300 zł za to, że behapowiec przywiezie mi raz w miesiącu fakturę za swoje usługi tzn. przyjazd do zakładu i wypicie kawy.Macie straszne stawki za dosjazd. Mój telefon, że proszę przyjechac on mówi przyjadę na poczatku miesiąca to może pogadamy. to ja dziekuje za takie bhp" (2018-10-10)- - - - - - samorząd napewno to zmieni i będzie miała profesjonalną usługę i zapłacisz 1000zł po njormalnej stawce (2018-10-10)

dla czego: .... morze? Ano ......... dla tego. (2018-10-10)

emeryt: FSZ: Człowieku piszesz śmiesznie czy bez sensu, to dla mnie jest nieważne w tej chwili. Zadam ci pytanie po co emerytom zwłaszcza w wieku od 70 do 75 lat jakiś samorząd zawodowy byłych pracowników służby bhp? Chyba po to,żeby płacić ci składki. Masz dobrze w głowie? Dobrze się zastanów. Czy stać cię wyłącznie na kpinę? Pomyśl! (2018-10-10)

reaista 2018: Urzędnik państwowy: Zgadzam się z twoim wpisem, że pracownik służby bhp w żadnym razie nie kwalifikuje się do zawodów zaufania publicznego i dla tego nie będzie takiego samorządu zawodowego i basta!. Choć by było napisane nawet 1000000 wpisów - wypowiedzi, to niczego to nie zmieni.To są jakieś czyjeś dziwne marzenia, tanio kupione przez niektórych, ale domagających się utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp i nie dopuszczają myśli,że jest to nie realne do wykonania. Dzisiaj już działa kilka (trzy) stowarzyszeń pracowników służby bhp i Związek Zawodowy Techników i Inżynierów BHP i niech te organizacje lepiej zadbają o sprawy służby bhp, a na pewno wtedy ich szeregi znacznie wzrosną.To te organizacje mogą spowodować zmianę niektórych przepisów bhp, w tym o służbie bhp; zwłaszcza w nowej perspektywie gospodarczej zawartej w tzw. Konstytucji dla Biznesu. (2018-10-10)

zarząd FSZ: Jak widać nie tylko ja się wystawiam na śmieszność.... Piszę w tonacji innych wpisów, czyli moim zdaniem "na pałę" bez przemyślenia. (2018-10-10)

Jędrula: zarząd FST: Przyznam,że większych bzdetów jak żyję nie czytałem. Człowieku zastanów się nad tym co masz napisać. Nie pisz tak po prostu na pałę, bo się wystawiasz na śmieszność. (2018-10-10)

myślący: Do delegat: Bądź poważną osobą i pomyśl logicznie. Na tym forum większość nie zna treści tej uchwały delegatów na zjazd OSPS BHP w sprawie utworzenia samorządu zawodowego pracowników służby bhp, a zabiera głos. Lecz to nie jest żaden wytyk tylko przypomnienie dyskutantom i tyle, a może aż tyle. Zgadzam się z tymi, którzy są zdania,że ta uchwała w żaden sposób nie może wiązać zarządu OSPS BHP i nie ma tym samym mocy prawnej. Dlatego,że nie jest zadaniem statutowym OSPS BHP powoływanie samorządu zawodowego, który jest odrębną organizacją zawodową,żeby było jasne. (2018-10-10)

myślący: Veritas: Przypomnę,że nie ma czegoś takiego,jak zawód zaufania społecznego. Natomiast są zawody zaufania publicznego,żeby była jasna sprawa. (2018-10-10)

forumowicz: No i to jest konkret. W końcu ktoś wziął się do pracy. Niech władze OSPSBHP wezmą przykład jak się powołuje samorząd. Jestem za powołaniem FSZ ;) (2018-10-10)

FSZ: USTAWA z dnia 1 stycznia 2019 r. o forumowym samorządzie zawodowym byłych pracowników służby bhp. Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania forumowego samorządu zawodowego byłych pracowników służby bhp oraz prawa i obowiązki jego członków. Art. 2. Forumowy samorząd zawodowy byłych pracowników służby bhp, zwany dalej samorządem”, reprezentuje osoby, które w przeszłości wykonywały zadania służby bhp oraz sprawuje pieczę nad należytym i godnym życiem emerytowanych pracowników tych zawodów w granicach interesu forum publicznego i dla jego ochrony. CIĄG DALSZY NASTĄPI... (2018-10-10)

FSZ: Zabieram się za pisanie Ustawy w sprawie powołania Forumowego Samorządu Zawodowego. W niedługim czasie opublikuję jego tekst i będziemy próbować poddać go legislacji. (2018-10-10)

veritas: to faktycznie ..... nuda, razem z kasią. PS. Zdecydujcie się może, czy chodzi wam o zawód zaufania publicznego czy społecznego. Chociaż, jak zwał tak zwał, bo to i tak bez znaczenia. (2018-10-09)

Nuda Veritas: Procownik słuzby bhp jest zawodem zaufania społecznego. To jest fakt niepodważalny. I jak każdy zawód zaufania społecznego powinien mieć swój samorzad. Ma nie tylko do tego prawo ale i obowiązek (2018-10-09)

realista: brawo urzednik państwowy ten wpis jest całą prawdą prestańcie cudowac weżcie się za porządną prace (2018-10-09)

członek FSZ: Ja proponuję zmianę nazwy "FSZ" na: "Forumowy Samorząd Emerytowanych Pracowników Służby BHP" w skrócie: FSEPS BHP - - - hihihi. A tak poważnie: Sami widzicie, "beke" se robią z was. (2018-10-09)

zarząd FSZ: Ja bym jeszcze nagłośnił w mediach, że na internetowym forum zawiązała się formalna grupa zwolenników i przeciwników powołania samorządu behapowców i zapadły decyzje w sprawie powołania. Będą zbierane podpisy i będzie opracowywany projekt ustawy. Winnych zaniechania wpisów ukarany za niewykonanie uchwały forumowej, która mówi, że musicie powołać internetowy samorząd behapowców. Kto nie wpoisuje się w watku " smaorząd zawodowy" jest zdrajcą wśród behapowców, hmm a może emerytów behapowców? PS. "FSZ" - Forumowy Samorząd Zawodowy. (2018-10-09)

estetyzerka: Przepraszam nie Zrzeszenie tylko "Stowarzyszenie" Nasz zawód jest wysoko postawiony społecznie i ważny. (2018-10-09)

estetyzerka: My też powoli się zrzeszamy w Ogólnopolskie Zrzeszenie Pracowników Służby Utrzymania Czystości w Zakładach w skrócie OZPSUCZ i będziemy dążyć do powołania samorządu zawodowego. (2018-10-09)

bezstronny.: Niektórzy na tym forum uwierzyli w powiedzenie: Huzia na Józia. Co to ma być? Samorząd zawodowy pracowników służby bhp jest potrzebny i basta. Ale czy on powstanie i kiedy to może nastąpić? To jest naprawdę poważna zagadka. (2018-10-09)

Mieszko: Ja mam takie nieodparte wrażenie,że wszystko zależy od rządu czy powstanie rychło samorząd zawodowy lub czy nie powstanie w ogóle. Wszystko będzie zależeć od przebiegu rozmów władz OSPS BHP z rządem RP. (2018-10-09)

wyjaśniacz: Niektórzy mogą się mocno zawieść wiadomością, jak zostanie uchwalona ustawa o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp i ten samorząd będzie tworzyć nowa elita tzw.”behapowców”, Czy się to komuś podoba czy nie. Z tego co wiem to obecny rząd i jego partia wcale nie są przeciwne tej inicjatywie. Tylko program tej partii ma swoje priorytety i do uchwalenia jeszcze wiele ustaw pozostało. Więc trzeba będzie jeszcze cierpliwie poczekać. Mam nadzieję,że już niedługo. (2018-10-09)

Wiercipała: Jeżeli by powstał samorząd zawodowy pracowników służby bhp, to niektórym, by się skończył raj na chałturę i te osoby się tego bardzo obawiają i próbują stawiać opór a nawet walczyć przynajmniej tu na forum, bo ich na nic więcej nie stać i to ich bardzo martwi. (2018-10-09)

wiarygodny: Widać to po wpisach, jak niektórym ciężko leży na wątrobie samorząd zawodowy i tak bardzo ich uciska niczym kamień w woreczku żółciowym. Może to niezręczne porównanie. Ale tak to jest jak komuś gwóźdź uwiera w podeszwie buta. (2018-10-09)

behapowiec: Chciałbym zauwazyć, że to jest forum dla behapowców. Skończcie z tą polityką. Porozmawiajmy o trudnych i zawiłych sprawach bhp. Samorządów wam się zachciewa, a obowiązki leżą u pracodawców, bno zamiast się dokształcać faramazonami się zajmujecie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2018-10-09)

Delegat: Czy ktoś Tobie zabrania popierać naruszania uchwały zajazdu. (2018-10-08)

bezstronny.: Popieram obecne stanowisko władz OSPS BHP,że nie podejmuje na marne wysiłku wszczynania jakichkolwiek działań w kierunku utworzenia samorządu zawodowego w latach 2019 i 2020. Dopiero po tym okresie wyborczym będzie można wznowić działania. Co nie oznacza,żeby w tym czasie nic nie robić w tej sprawie. Wręcz przeciwnie trzeba ten czas dobrze wykorzystać na zapoznanie zainteresowanych z projektem ustawy o samorządzie zawodowym o ile taki jest napisany i opracować plan organizacyjny samorządu zawodowego w przypadku uchwalenia przez parlament RP już ustawy o samorządzie zawodowym. (2018-10-08)

optymista: Trzeba jednak pamiętać o tym,że to muszą być zdecydowane działania władz OSPS BHP. Ale jak tu działać, jeżeli się nie ma asa w rękawie. A tym „asem” jest tu brak projektu ustawy o samorządzie zawodowym pracowników służby bhp. I jak w takim razie można ruszyć z kopyta do przodu? No jak? (2018-10-08)

<< Back     Next >>


[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500] [501-600] [601-700] [701-800] [801-841]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32114810