ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Studia bhp

Województwo śląskie

Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

ATEST 12/2005 i 5/2006:

Bytom: Ośrodek Szkoleniowy ELPAX w Bytomiu we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu - studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy

ATEST 5/2011: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

ATEST 1/2013: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?".

Częstochowa: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie - studia podyplomowe bhp i ergonomii

ATEST 2/2009: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?".

Częstochowa: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

ATEST 3/2006:

Częstochowa: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

ATEST 12/2006: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?".

Gliwice: Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

ATEST 11/2006: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?". W numerze 7/2006 polecamy również nową listę szkół wyższych oferujących studia licencjackie, magisterskie bądź podyplomowe z zakresu bhp.

Gliwice: Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach

ATEST 4/2006 i 1/2007: Reportaż: "Bhp od pierwszego roku". Zobacz również artykuł Studenci opracowywują systemy (ATEST 6/2003)

Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy - studia podyplomowe "Bhp i systemy zarządzania bezpieczeństwem"

ATEST 6/2010: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Katowice: Główny Instytut Górnictwa i Politechnika Śląska - studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie"

ATEST 10/2010: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Katowice: Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii - studia podyplomowe: bezpieczeństwo i higiena pracy

ATEST 12/2009: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Katowice: Politechnika Śląska w Katowicach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

ATEST 1/2006: W numerze 1/2006 czytaj także "Niemoralne studia bhp" - wywiad z prof. Tadeuszem Szopą

Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

ATEST 11/2005: O WSZOP w Katowicach czytaj również w numerze 6/2004. W numerze 11/2005 czytaj także "System edukacji dla bezpieczeństwa" Ireneusza Woźniaka.

Sosnowiec: Wyższa Szkoła Inżynierii, Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu - studia podyplomowe "Bezpieczeństwo, higiena pracy i zagrożenia środowiskowe"

ATEST 2/2011: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Zabrze: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu

ATEST 2/2006: Studia prowadzone przez ten wydział opisaliśmy w dwóch artykułach - na s. 42 i 48. W numerze 2/2006 czytaj także zaktualizowaną listę studiów bhp

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438360