ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Studia bhp

Województwo mazowieckie

Radom: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

ATEST 4/2010: O WISBiOP w Radomiu pisaliśmy też w numerach: 10/2005, 6/2006 i 10/2006 w cyklu artykułów "Gdzie studiować?"

Radom: Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu - studia podyplomowe "Bezpieczeństwo, higiena i ochrona środowiska pracy"

ATEST 12/2010: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?".

Radom: Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ATEST 6/2006:

Warszawa: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej - studia podyplomowe: bezpieczeństwo i higiena pracy

ATEST 1/2010: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie - studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy

ATEST 1/2012: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie - studia podyplomowe bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

ATEST 8/2009: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie - Studium Podyplomowe BHP

ATEST 10/2007: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

Warszawa: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ATEST 7/2006: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?". W numerze 7/2006 polecamy również nową listę szkół wyższych oferujących studia licencjackie, magisterskie bądź podyplomowe z zakresu bhp.

Warszawa: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na kierunku administracja

ATEST 11/2008: Artykuł z cyklu "Gdzie studiować?"

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438229