ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2006

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2006

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

ATEST 1/2006

- Oo... zamiast ee... (J.Kzyziak)

- Niemoralne studia bhp (R.Kozela)

- Co dalej z maszynami? (S.Kowalewski i in.)

- Służba bhp - niepotrzebna (R.Kozela)

- Koniec sporu o służbę bhp (R.Celda)

- Nie przenoście nam inspekcji (Z.Janowski)

- Substancje rakotwórcze i mutagenne (W.Kłosiński)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2006

- Niech pan sobie coś znajdzie (J.Kzyziak)

- Postępowanie powypadkowe i odszkodowania na Ukrainie (S.Popowicz)

- Prawie wszystko można wyciszyć (R.Kozela)

- Błąd inspektora? (G.Starzak)

- Służba czy pracownik? (Czytelnik)

- Palarnie w zakładach pracy (J.Kozioł)

- Posiłki profilaktyczne (Z.P.)

- Odzież robocza nauczyciela wf (K.O.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2006

- Zostanie więcej niż z Rotundy? (J.Kzyziak)

- Katastrofa wielce prawdopodobna (M.T.Szymański)

- Mają chronić, a nie chronią (R.Kozela)

- Nieuzasadnione badania lekarskie (M.Majka)

- Jakość kształcenia w dziedzinie bhp (T.Szopa)

- Czy laptopy to monitory ekranowe? (J.Kowalski)

- Fotel kierowcy (K.J.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2006

- Strzyżenie baranów (J.Kzyziak)

- Samotrzeć (A.Stukowski)

- Nie mam żadnej teczki (R.Kozela)

- SAWO 2006 - Głos mają wystawcy (Z.Lejko)

- Nie dzielmy behapowców (R.Pietrzyk)

- Przyczepy nie dla dzieci (..)

- Czy będą to odpowiednie kwalifikacje? (W.Mniszek)

- Sauny nie ma w normie (M.M.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2006

- Centrum się zawieruszyło (J.Kzyziak)

- Bhp - co to jest? (Z.Niczyporuk)

- Ubezpieczenie wypadkowe (A.Stukowski)

- Białystok (R.Kozela)

- Czy moje studia wystarczą? (J.Kowalski)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2006

- Przypadki nie zawsze eleganckie (J.Kzyziak)

- Kierunek bhp - to nie wystarczy (Z.Niczyporuk)

- Nie dzielę behapowców (R.Kozela)

- Targi Przemysłowe Hannover 2006 (M.Kusiak, S.Kowalewski)

- Brak prozdrowotnej postawy wśród nauczycieli (I.Zapolska)

- Filtry do nosa (Czytelnik)

- Decyduje program kształcenia (J.Kowalski)

- Ani przy pracy, ani w drodze... (J.K)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7/2006

- Czemu nie miss BHP? (J.Kzyziak)

- Ergonomista to więcej niż behapowiec (D.Smoliński)

- 10. jubileuszowe ZŁOTE SZELKI (j.)

- Normalizacja odchyleń (R.Kozela)

- List otwarty do p. minister Anny Kalaty (H.Dombrzalski)

- Czyje kwalifikacje są bardziej wartościowe? (.)

- Co jest ważne dla stwierdzenia choroby zawodowej? (R.S.)

- Rozbieżności w formach szkoleń (E.Pomian-Wojcieszczuk)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 8/2006

- Gra o sumie zerowej (J.Kzyziak)

- Kogo można oskarżyć? (M.Liwo, A.Wolińska)

- Komórki nie szkodzą (R.Kozela)

- Resorty zagubione w szkoleniach bhp (P.Wąż)

- Byłem u pani minister (H.Dombrzalski)

- Czy krwiodawcy przysługuje zwolnienie od pracy? (FM)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 9/2006

- Zmienić styl panowie (J.Kzyziak)

- Więcej ekspertów w radzie (R.Kozela)

- Lepsza czy gorsza ustawa o PIP? (M.Liwo, A.Wolińska)

- Szczecin (R.Kozela)

- Liczy się nie tylko doświadczenie (Pracownica bhp)

- Kto kontroluje jakość szkoleń? (E.Pomian-Wojcieszczuk)

- I górnicy, i bankowcy (Redakcja)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 10/2006

- List redaktora naczelnego (J.Kzyziak)

- Starsi w pracy (R.Kozela)

- Starszy jak pijany? (R.Kozela)

- Pokój dla wuefistów (B.Bieś)

- Niepokój Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników (L.Hemmerling)

- Uwagi dr. Szozdy do artykułu dr. Krasuckiego (R.Szozda)

- Dofinansowanie urlopu wypoczynkowego (FM)

- Kwalifikacje energetyczne (L.Małecki)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 11/2006

- Literatura to potęga (J.Kzyziak)

- Wypadki nie kosztują pracodawcy (R.Kozela)

- Rok do wyborów (R.Kozela)

- Rynek środków ochrony pracy (Z.Berent)

- Jak organizować szkolenia? (WR)

- Szczególny marketing (JK)

- Mistrz wykładowcą (E.Pomian-Wojcieszczuk)

- Zasady obowiązujące przy przecinaniu kabli elektroenergetycznych (J.S.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 12/2006

- Dlaczego nie ma kapelana (J.Kzyziak)

- Udział służby bhp w badaniu wypadków (L.Zieliński)

- Komputery się sprawdziły (R.Kozela)

- Olsztyn (R.Kozela)

- Wypadek ciężkiego poparzenia (J.Ślęzak)

- Instruktaż stanowiskowy (L.Zieliński)

- Kwalifikacje osób wykonujących zadania służby bhp (E.Pomian-Wojcieszczuk)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39813764