ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2013

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2013

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

ATEST 1/2013

- Szkolenia bhp - podsumowanie, część 1 (R.Kozela, Z.Lejko)

- Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest (M.Konieczna)

- Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań. Część 6: Zabezpieczenie pomostów roboczych (D.Gnot i P.Kmiecik)

- Przestępstwo narażenia pracownika na niebezpieczeństwo wskutek naruszenia przepisów bhp (S.Kowalski)

- Obowiązek jest - rozporządzenia brak (M.Ilnicki)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2013

- Szkolenia bhp - podsumowanie, część 2 (R.Kozela, Z.Lejko)

- Polskie konstrukcje lotnicze (A.Stukowski)

- Walka z opóźnieniami wypłat wynagrodzeń (A.Zych)

- Doradcy do spraw bezpieczeństwa - DGSA (B.Hancyk)

- Wypadki z udziałem robotów przemysłowych (A.Kampa)

- Staż tylko w służbie bhp (A.N.)

- Posiłki profilaktyczne (Piotr)

- Nie dajcie się poniewierać (Zbigniew)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2013

- Szkolenia bhp - podsumowanie, część 3 (R.Kozela, Z.Lejko)

- Za 25 zł z dostawą do domu ()

- Uwagi o statusie koordynatora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (S.Kowalski)

- Śmieciówki to syf (R.Kozela)

- Organizacja pracy (A.S.)

- Praca na wiatrakach (J.P.)

- Szkolenia bhp pod prawo oświatowe (M.Kochańska)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2013

- Reforma emerytalna a ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym (P.Wąż.)

- Szkolenia bhp. Podsumowanie (cz. 4). (R.Kozela, Z.Lejko)

- Bezpieczeństwo i higiena pracy w komunikacji miejskiej (cz. 1) (D.Tyrka)

- Pracodawcy z otwartego rynku pracy - szczególne obowiązki związane z zatrudnianiem lub niezatrudnianiem osób niepełnosprawnych (A.Polak-Sopińska.)

- Winę trzeba niezbicie udowodnić (B.Solawa)

- Specjalista to stanowisko (Antoni)

- Bhp w biurze (R,Gągoł)

- Wyznaczenie (P.W.)

- Służba bhp to wyodrębniona komórka (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2013

- Behapowcy po 1 lipca 2013 r. (A.Nowak)

- Pierwsza pomoc, zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników (A.Mościcka)

- Stres termiczny przyczyną śmierci strażaków (rob)

- Dwugłos w sprawie oświadczeń (P.Kaczmarek, P.Wąż )

- Occupational safety and health - mission impossible? (P.Janczewski)

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bhp (DzU z 1997 r., nr 109, poz. 704 ze zm.) - lektura obowiązkowa dla absolwentów studiów podyplomowych z zakresu bhp! (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2013

- Obowiązki producenta maszyny nieukończonej (W.Łabanowski)

- Odpowiedzialność pracownicza koordynatora ds. bhp (S.Kowalski)

- Środki ochrony indywidualnej strażaków, cz. 1 (T.Sawicki)

- Konkurs o tytuł "Młodego Inspektora Pracy" (Ł.Śmierciak)

- Moje uwagi do artykułu "Oznakowanie i transport wyrobów i odpadów zawierających azbest" (B,Hancyk)

- Ładowanie akumulatorów w magazynie (A.K.)

- Zwiększyć liczbę pracowników służby bhp (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7/2013

- Doceńmy techników bhp (Redakcja)

- B jak balustrady ochronne (M.Korta, D.Kulesza)

- Zmiana numeracji polskich norm (A.Kowerski)

- Winę trzeba niezbicie udowodnić - polemika (B.Solawa)

- Po co ta nowelizacja? (M.Obremski)

- Starzy behapowcy. Czy nie można zrobić wyjątku? (Zbigniew)

- Behapowiec i psycholog w jednym (A.N.)

- Powiadomienie o wypadku (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 8/2013

- Badania, szkolenia i uprawnienia pracowników delegowanych do Polski (P.Wąż)

- Szczęśliwi pracują bezpieczniej (R.Studenski)

- Środki ochrony indywidualnej strażaków, cz. 2 (T.Sawicki)

- Ukłon w stronę techników bhp (RK)

- Komentarz do listu p. B. Hancyka "Moje uwagi do artykułu Oznakowanie i transport wyrobów i odpadów zawierających azbest" (E.Wągrowska-Koski)

- Staż w służbie bhp (A.N.)

- Behapowiec sipem - organizacyjna schizofrenia (P.W.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 9/2013

- Pracownik służby bhp (Redakcja)

- Z jak Z-10 (A.Nowak)

- Exploseum (A.Stukowski)

- Niewłaściwa obsługa kombajnu zbożowego (T.Busza i P.Kaczmarek)

- Zmobilizować zarządy do pracy (M.Nościusz)

- Delegaci zmieniają Statut (?) (Maciej Świerzy)

- Staż pracy w służbie bhp to nie praktyka (A.N.)

- Kwalifikacje pracowników służby bhp dotyczą osób fizycznych (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 10/2013

- Podstawa oceny ryzyka (Redakcja)

- Specjalista z wyższym wykształceniem (A.Gwarek)

- Nowe wymagania normalizacyjne dla dźwignic (A.Kowerski)

- Ocena ryzyka przy pracach budowlanych. Część 3: Identyfikacja zagrożeń (E.Bożejewicz )

- Jubileuszowe życzenia (M.Hawryszczyszyn)

- Odpowiedź na list dr n. med. Ewy Wągrowskiej-Koski (B.Hancyk)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 11/2013

- Społecznie, ale z głową (R.Kozela)

- Ocenianie ryzyka zawodowego. Przydatne narzędzie czy sztuka dla sztuki? (M.Świerzy)

- Karta charakterystyki (A.Piega)

- Rymarz (A.Stukowski)

- "Niesmaczny" jubileusz (Uczestnik)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 12/2013

- Akademia bezpiecznego przedszkolaka (Z.Lejko)

- Badania lekarskie poprzedzające zatrudnienie pracownika młodocianego (P.Wąż)

- Wypalenie zawodowe pracowników służby bhp (cz. 2) (B.Kaczmarek)

- Osłona była, ale w innej hali (A.Nowak)

- Roczny staż w służbie bhp (A.N.)

- Staż w firmie behapowskiej ≠ staż w służbie bhp (A.N.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39963187