ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2016

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2016

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

ATEST 1/2016

- Sygnaliści widzą więcej (Z.Lejko)

- Czy nadchodzą nowe zagrożenia? (R.Studenski)

- Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 1
(P.Kaczmarek)

- Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (A.Lejko)

- Pracodawca nie wzywa na kontrolę zwolnienia lekarskiego ()

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2016

- Zasady etyki zawodowej służby bhp (R.Kozela)

- Etyka pomaga zrozumieć zawód (Z.Lejko)

- Projekt zasad etyki zawodowej służby bhp
Zapraszamy do dyskusji
()

- Pomiary środowiska pracy w praktyce - część szósta
Zapylenie i oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki
(R.Gągoł)

- Stres a zewnętrzna przyczyna wypadku (A.Lejko)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2016

- Powtarzanie jest matką nauki (Z. Jóźwiak)

- Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków (D.Smoliński)

- Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 2
(P.Kaczmarek)

- Wypadek w podróży służbowej (A.Lejko)

- Inżynier bezpieczeństwa - zawód przyszłości (K.A. Skibniewska)

- Uprawnienia na koparko-ładowarkę (W.Łabanowski)

- Rok stażu w służbie bhp ()

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2016

- Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań
Część 17: Przykładowa realizacja rusztowania ramowego
(D.Gnot)

- Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika (F.Małysz)

- Porażenie łukiem elektrycznym (W.Dębski)

- 90. rocznica powstania grupy uvex (Z.Lejko)

- Przypiszmy szkolenia służbie bhp (A.Janasik)

- Opakowania do transportu chemikaliów (K.Kołdys)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2016

- Cesarsko-królewscy pionierzy polskiej inspekcji pracy (cz. 3): Ludwik Smyczyński (R.Adler)

- Reagowanie na zagrożenia w przewozach drogowych towarów niebezpiecznych (K.Kołdys)

- Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe (L.Zieliński)

- Wybuch mieszaniny gazu z powietrzem (A.Nowak)

- Szkolenia bhp w szpitalach (M.Stankowska, H.Lisowski)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2016

- SAWO 2016 (Z.Lejko)

- Brak uprawnień kwalifikacyjnych przyczyną wypadku przy pracy (B.Solawa )

- Wymagania jakościowe stawiane środkom ochrony indywidualnej (R.Szefler)

- Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - polityka bhp (D.Smoliński)

- Samochód służbowy - badania lekarskie pracowników ()

- Niedokończona dyskusja (H.Karczowski)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7/2016

- Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży (Z.Lejko)

- Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie (R.Kozela)

- Karta charakterystyki w służbie bhp - cz. 1 (A.Łuczak)

- Poziomy system kotwiczący (D.Kulesza)

- Czy mogę szkolić? (A.Nowak)

- Dyplomu nie trzeba aktualizować ()

- Starszy inspektor ds. bhp ()

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 8/2016

- Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - projektowanie procesu pracy (D.Smoliński)

- Ochrona pracy młodocianych (F.Małysz)

- Poradnik ochrony przeciwpożarowej - cz. 6 (T. Kociołek)

- Przenośne i ręcznie prowadzone maszyny tnące (W. Łabanowski)

- Samochód służbowy - badania lekarskie - polemika (.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 9/2016

- Odpowiedzialność kierownika projektu na budowie za aspekty bhp (M.Korta, D.Kulesza)

- Nowe spojrzenie na systemy zarządzania bhp - norma ISO 45001 (A.Kowalkow)

- Przewóz towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (K.Kołdys)

- Pielęgniarka anestezjologiczna (M.Tarczoń)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 10/2016

- Badania lekarskie pracowników używających samochodu w pracy (M. Majka)

- Skuteczne dopasowanie śoi (Z.Lejko)

- Dyskryminacja w rekrutacji pracowników (M.Podsiedlik)

- Karta charakterystyki w służbie bhp
Część 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu
(A.Łuczak)

- Asekuracja pracowników schodzących do pomieszczeń lub zagłębień przy kratach (K.Kowalik, A.Damijan)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 11/2016

- Coś trzeba zrobić ze szkoleniami bhp (rob)

- Zakłucia i zranienia w sektorze opieki zdrowotnej - cz. 1 (E.Tarczoń)

- Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne świadczona w ramach kary ograniczenia wolności (P.Wąż)

- Odpowiedzialność pracodawcy za napad na pracownika (A.Lejko)

- Badania osób korzystających z pojazdów służbowych (G.Karczewska)

- Szkolenie bhp dyrektora (A.Nowak)

- Deklaracja na linię montażową (R.W.)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 12/2016

- Czym ocena ryzyka powinna być...
9. ogólnopolska konferencja ATESTU
(R.Kozela)

- ZŁOTE SZELKI 2016 (Z.Lejko)

- Spawacz, cz. 2 (L.Zieliński)

- Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 1 (S.Kowalewski)

- Wypadek w cementowni (A.Nowak)

- Głos w sprawie instrukcji (J.Gierasimiuk)

- Szkolenia z pierwszej pomocy (A.Dziedzic)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39963411