ATEST Ochrona Pracy

25 lutego 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST 2017

Zobacz: pełny spis treści całego rocznika 2017

Wykaz tekstów opublikowanych w miesięczniku i na naszych stronach internetowych

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]

ATEST 1/2017

- Szybko, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp oczekują pracodawcy (R. Kozela)

- Zmiany w prawie pracy w 2017 roku
część 1
(P.Wąż)

- Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 2 (S.Kowalewski)

- Karta charakterystyki w służbie bhp
cz. 3: Sekcja 3 - skład/informacja o składnikach
(A.Łuczak)

- Przeglądy stanowisk, warunków pracy ()

- Zakłucia a wypadki (E.Tarczoń)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 2/2017

- Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem projektowania maszyn (R.Kozela, Z.Lejko)

- Znaki i barwy bezpieczeństwa na maszynach (W.Łabanowski)

- Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 3
(P.Kaczmarek)

- Przygnieciony w wagonie (A.Nowak)

- Wypadek w cementowni - wątpliwości co do przyczyn (A.Nowak)

- Szkolenie okresowe służby bhp ()

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 3/2017

- Bezpieczeństwo montażu i użytkowania rusztowań
Część 19: Konwencje i zalecenia MOP dotyczące rusztowań
(Piotr Kmiecik )

- Problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Co to jest maszyna?
(Stanisław Kowalewski)

- Środowisko pracy personelu medycznego
cz. 1: Czynniki fizyczne
(Małgorzata Tarczoń)

- GMO w aspekcie bhp (Bogdan Solawa)

- Wypełnianie statystycznej karty wypadku (Lesław Zieliński)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 4/2017

- Czy kręgosłup to słaby punkt? (Zbigniew Jóźwiak)

- Ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym (Piotr Wąż)

- Wizualizacja w bhp - skuteczne narzędzie czy tylko ozdoba? (Justyna Pokładnik)

- Spawacz, cz. 5 (Lesław Zieliński)

- Badania sanitarno-epidemiologiczne w placówkach oświatowych ()

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 5/2017

- Więcej niż miesięcznik (R.Kozela)

- Eksploatacja urządzeń energetycznych na budowach (M.Korta, D.Kulesza)

- Szkolenie z pierwszej pomocy, cz. 1 (A.Dziedzic)

- Wypadkowość w budownictwie w kontekście problemu certyfikacji kwalifikacji hakowych (B.Solawa)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 6/2017

- Na ATEŚCIE można polegać (R.Kozela)

- Pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę (P.Wąż)

- Lepiej widoczni, widocznie lepsi (P.Głowski)

- Siedź, stój, zmieniaj pozycję przy pracy (Z. Jóźwiak)

- Ładowanie akumulatora w mieszkaniu (T.Grausz)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 7/2017

- Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym (M. Majka)

- Zasadnicze zmiany na rynku środków ochrony indywidualnej, cz. 1 (J.Nyzio)

- Bezpośredni nadzór (P.Wąż.)

- Dwa światy... oświaty (R.Budzyński)

- Refundacja części kosztów za zakupione okulary (an)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 8/2017

- Borelioza to wciąż problem, cz. 1 (E.Tarczoń)

- Rusztowaniowy gigant (R.Mikołajczyk)

- Upadek z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki na budowach (B.Solawa)

- Liczy się człowiek (rk)

- Kto udziela pierwszej pomocy w przychodni (P.Wąż)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 9/2017

- Budowa nowych instalacji - budowa kultury bezpieczeństwa (rob)

- Znowu upadek z wysokości (W.Dębski)

- S jak siedzisko, cz. 1 (Z.Jóźwiak)

- Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 4
(P.Kaczmarek)

- Informowanie o ryzyku lekarza na kontrakcie (A.Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 10/2017

- Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego (L.Zieliński)

- Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa (Z.Lejko, R.Kozela)

- Szczepienia ochronne dla wybranych grup zawodowych (D.Veltzé)

- Środowisko pracy personelu medycznego
cz. 3: Czynniki biologiczne
(M.Tarczoń)

- Szkolenia zawodowe dla młodzieży (M.Gałusza)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 11/2017

- Bezpieczna współpraca pomiędzy człowiekiem i robotem, cz. 1 (A.Kampa)

- Przepisy dotyczące oceny zgodności i nadzoru rynku (W.Łabanowski)

- Uznanie przez ZUS umowy o pracę za pozorną (P.Wąż)

- Wypadek w zakładzie krawieckim (A.Nowak)

- Porażenie prądem (F.Jaworski)

- Służba wojskowa w obcym wojsku (P.Wąż)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

ATEST 12/2017

- Narzędzie poprawy warunków pracy. 10. ogólnopolska konferencja ATESTU (R.Kozela)

- ZŁOTE SZELKI'2017 (Z.Lejko)

- Rewolucja, a może jednak ewolucja? (R.Szefler)

- Wypadki spowodowane przez przemieszczające się maszyny, urządzenia i pojazdy (B.Solawa)

- Wiek emerytalny jako kryterium doboru do zwolnienia (A.Lejko)

- Czy mogę szkolić? (A.Nowak)

- Kto jest kim w ochronie pracy

Zobacz pełny spis treści numeru


okladka

[2000] [2001] [2002] [2003] [2004] [2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021]  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39963065