ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2014

Mariola Śrubarczyk-Cichowska

Mariola Śrubarczyk-Cichowska
Mariola Śrubarczyk-Cichowska

Urodziła się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, tam też stawiała swoje pierwsze behapowskie kroki. Mimo wielu zainteresowań (m.in. psychologia, którą planowała studiować) to właśnie behapowskie sprawy pociągnęły ją najbardziej. Po ukończeniu liceum ekonomicznego kontynuowała naukę na Politechnice Częstochowskiej na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" ze specjalnością "Zarządzanie bezpieczeństwem pracy". Będąc jeszcze studentką uzyskała tytuł audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskiem oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zdobyta wiedza teoretyczna szybko znalazła zastosowanie - w 2007 r. zdobyła staż w gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Janowie. Zadaniem zakładu jest dostarczanie wody oraz przyjmowanie i oczyszczanie ścieków wraz z utrzymaniem w pełnej sprawności oczyszczalni ścieków oraz przepompowni. Praca ta była sporym wyzwaniem, ponieważ występujące tam zagrożenia to czynniki chemiczne, biologiczne, praca w wykopach itp. Po odbyciu stażu zaproponowano jej pracę na stanowisku specjalisty ds. bhp i kadr. Nie było wyjścia, podjęła studia podyplomowe na kierunku "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych". W roku 2009 ukończyła kurs inspektora ochrony przeciwpożarowej w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, uprawnienia zaktualizowała w bieżącym roku w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Bezpieczeństwo i higiena pracy coraz wyraźniej łączone jest z ochroną środowiska, dlatego w 2010 r. ukończyła kolejne studia podyplomowe - tym razem "Systemy zarządzania środowiskowego" na Politechnice Krakowskiej. W 2011 r. ukończyła też kurs na Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg wymagań normy OHSAS 18001:2007.

Po kilku latach pracy w branży wodno-kanalizacyjnej postanowiła spróbować swoich sił w większej jednostce. Przystąpiła do konkursu na stanowisko specjalisty ds. bhp w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Konkurs wygrała. To upewniło ją, że branża bhp jest dziedziną, którą chce się zająć profesjonalnie. Miała możliwość pracy w wieloosobowej komórce służby bhp, zdobywając doświadczenie m.in. w kontrolach bieżących pomieszczeń pracy, odbiorach budynków zmodernizowanych, przeprowadzaniu szkoleń dla różnych grup pracowniczych, monitorowaniu badań i pomiarów czynników występujących w środowisku pracy. Ponadto z ramienia jednostki, która przystąpiła do programu Śląskiej Strategii Ograniczania Wypadków OIP Katowice, koordynowała działania w ramach kampanii społecznej "Mamo, tato wróć - Nie ryzykuj, pracuj bezpiecznie".

Minione lata pracy w branży bhp na południu Polski Mariola Śrubarczyk-Cichowska wspomina z sentymentem. Pamięta wspólne spotkania i zaangażowanie współpracowników z katowickiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, do którego wstąpiła w kwietniu 2008 r. O stowarzyszeniu dowiedziała się przypadkowo. Nie czekając złożyła deklarację przystąpienia i w krótkim czasie została zaproszona na seminarium. Do dziś pamięta ten dzień i ludzi, którzy pełni entuzjazmu i zaangażowania rozmawiali na tematy również jej bliskie. Wiedziała, że jest we właściwym miejscu, wiedziała już, do kogo w razie potrzeby będzie mogła się zwrócić o pomoc w sprawach np. technicznego bezpieczeństwa pracy. Może też powiedzieć, że to ludzie z katowickiego oddziału wpłynęli na jej decyzję o kandydowaniu do zarządu głównego stowarzyszenia.

Pamiętała, że też była nowicjuszką i dlatego postanowiła skupić się na pomocy rozpoczynającym pracę w służbie bhp. A ta wymaga ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, aktualizacji nabytej wiedzy, uczestniczenia w szkoleniach, ciągłego rozwijania się. I bez zapału niewiele się w tej pracy osiągnie - podkreśla Mariola Śrubarczyk-Cichowska.

Od ponad roku pracuje w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Uzdrowisko Sopot" w Sopocie na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp, gdzie zdobywa doświadczenie w kolejnej branży. Obecnie jest także koordynatorem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, który wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Cieszy się, kiedy widzi efekty swojej pracy i słyszy od uczestników szkoleń, którymi też się zajmuje, że były interesujące.

Nie straszne jej życiowe rewolucje czy wyzwania. Niedawno zamieniła Jurę Krakowsko-Częstochowską na Trójmiasto. Czas wolny najchętniej spędzają z mężem aktywnie na górskich szlakach. Na co dzień spotkać ją można biegającą ścieżkami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wieczorami lubi czytać, m.in. książki autorstwa Paulo Coelho. Jednym z jej ulubionych cytatów jest pochodzący z jego bestsellera "Być jak płynąca rzeka": "Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60423242