ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo podlaskie

TOP 2001 Sp. z o.o.
PCA AB 1153

ul. Octowa 4c, 15-399 Białystok
Data ważności certyfikatu: 18 lutego 2018 r.
Laboratorium Badań Środowiska Pracy TOP 2001
ul. Gałaja 26, 16-400 Suwałki
tel. 87 567 77 19, fax: 87 565 80 44
e-mail: biuro@top2001.org.pl
www: http://www.top2001.org.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne we wnętrzach; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny

Laboratorium Higieny Pracy PRYZMAT Piotr Łazowy
PCA AB 1169

ul. Bydgoska 52, 16-400 Suwałki
Data ważności certyfikatu: 6 kwietnia 2018 r.
tel./fax.: 87 566 47 70
e-mail: pryzmat_lhp@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, benzenu, octanu n-butylu, octanu etylu, styrenu, ksylenu - miesznina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, etylobenzenu, tetrachloroetenu, butan-1-olu, toluenu, propan-2-olu butan-2-onu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla, dwutlenku azotu, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

AWAL LAB Agata Walendykiewicz SZKOLENIA USŁUGI BHP
PCA AB 1243

ul. Wąska 44/2, 15-123 Białystok
Data ważności certyfikatu: 3 lutego 2019 r.
tel./fax: 85 653 90 63, kom. 518 602 599
e-mail: awalendykiewicz@op.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Egmax Katarzyna Maksymiuk
PCA AB 1257

Zakład Higieny Pracy
ul. Piastowska 11, 15-207 Białystok
Data ważności certyfikatu: 21 marca 2019 r.
tel. 85 674 86 62
e-mail: egmax@o2.pl
www: http://www.egmax.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny

ANPO Lab Piotr Dobrzyński
PCA AB 1288

ul. Sybiraków 17/31, 15-204 Białystok
Data ważności certyfikatu: 6 października 2019 r.
Laboratorium
ul. Grochowa 2a, 15-423 Białystok
kom. 505 123 366
e-mail: anpolab@gmail.com
www: http://www.anpolab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, natężenie oświetlenia awaryjnego; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany

Laboratorium Higieny Pracy ERGONOMIA s.c. Dariusz Dąbrowski Wojciech Komarewski
PCA AB 1337

ul. Zwierzyniecka 9, lok. 10, 15-312 Białystok
Data ważności certyfikatu: 2 lipca 2020 r.
tel./fax.: 85 868 27 75
e-mail: lhpergonomia@wp.pl
www: http://www.ergonomia.bialystok.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - żelaza - frakcja respirabilna, manganu - frakcja wdychalna i respirabilna; tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
PCA AB 311

Dział Laboratoryjny
ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
Data ważności certyfikatu: 11 lipca 2019 r.
tel.: 85 740 85 72, fax: 85 740 48 99
e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl
www: http://www.wsse.bialystok.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehydu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, toluenu, tetrachloroetylenu, styrenu, acetonu, octanu etylu, octanu propylu, octanu n-butylu, 2-metylopropanu- 1-olu, 4-metylopentanu-2-onu, etylobenzenu, benzenu, octanu izobutylu; metali - tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb, cyny i jej związków nieorganicznych z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego, związków chromu(II) w przeliczeniu na Cr(II), związków chromu(III) w przeliczeniu na Cr(III); tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; pole elektromagnetyczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży
PCA AB 635

ul. Księcia Janusza I nr 1, 16-400 Łomża
Data ważności certyfikatu: 2 sierpnia 2021 r.
tel.: 86 216 52 61, fax: 86 216 52 62
psselomza@psselomza.pl
www: http://psse-lomza.pbip.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

Zakład Usług Technicznych "Ekochem" Jolanta Milewska
PCA AB 888

Laboratorium Badawcze
ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
Data ważności certyfikatu: 16 marca 2020 r.
tel./fax.: 85 663 66 64, kom. 535 930 585
e-mail: kontakt@ekochem.net
www: http://www.ekochem.net

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, oleju mineralnego wysokorafinowanego z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn; tlenku węgla, dwutlenku azotu, tlenku azotu, dwutlenku siarki, amoniaku, chloru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, natężenie oświetlenia awaryjnego; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; nielaserowe promieniowanie optyczne

Zakład Ochrony Środowiska BIALEKO Jarosław Kazberuk, Urszula Wołejko, Aneta Łyczakowska, Mirosława Kozłowska Laboratorium
PCA AB 988

ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok
Data ważności certyfikatu: 28 grudnia 2020 r.
tel./fax.: 85 652 63 66
e-mail: pomiary@bialeko.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298078