ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo kujawsko-pomorskie

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Bydgoszczy
Zespół Laboratoryjny
PCA AB 1033

85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 147
data ważności certyfikatu: 29 kwietnia 2017 r.
tel./fax: 52 378 30 30, http://www.wompbydgoszcz.wp.mil.pl

Badania środowiska pracy - oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; hałas; mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; pole elektromagnetyczne

PRO-LAB Usługi Chemiczno-Środowiskowe H. Jagielska, P. Drop s.c
PCA AB 1053

Laboratorium Badawcze
88-100 Inowrocław, ul. Metalowców 7
data ważności certyfikatu: 31 maja 2021 r.
tel.: 52 355 05 29, 508 209 940
e-mail: prolabsc@prolabsc.pl
www: http://www.prolabsc.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, metali, substancji organicznych; pyły; hałas; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Maciej Jankowski
PCA AB 1075

85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11
data ważności certyfikatu: 23 lipca 2017 r.
tel./fax: 52 518 15 05, 605 038 804
e-mail: laboratoriummaciej@wp.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, metali, substancji organicznych, formaldehydu; pyły; mikroklimat zimny, umiarkowany, gorący; hałas, hałas infradźwiękowy; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "UNI-LAB" s.c. Krzysztof Frandzel, Teresa Kalinowska
PCA AB 1194

87-134 Zławieś Wielka k. Torunia, Górsk, ul. Modrzewiowa 3
data ważności certyfikatu: 13 czerwca 2018 r.
tel./fax: 56 678 13 31, 607 145 041
e-mail: biuro@unilab.com.pl, http://www.unilab.com.pl

Badania środowiska pracy - hałas, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych; pyły

SANITAS Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.
PCA AB 1238

85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 110
Laboratorium Higieny Pracy
ul. Libelta 2a, 85-080 Bydgoszcz
data ważności certyfikatu: 27 grudnia 2018 r.
tel.: 52 321 01 22, fax: 52 322 39 85
e-mail: higienapracy@sanitas.pl, http://www.sanitas.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, metali; pyły; hałas; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

EKOLAB Usługi w Zakresie Ochrony Środowiska Klara Szczepańska
PCA AB 1255

Oddział Laboratoryjny
88-101 Inowrocław, Krusza Duchowna 47
data ważności certyfikatu: 9 marca 2019 r.
tel./fax: 52 353 79 58, tel.: 601 213 978
e-mail: klara.sz@wp.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, metali, substancji organicznych; hałas; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Soda Polska Ciech S.A.
PCA AB 1338

Dział Kontroli Jakości Laboratorium Ochrony Środowiska
88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4
data ważności certyfikatu: 24 lipca 2016 r.
tel.: 52 354 15 27, fax: 52 354 17 40
e-mail: ewa.czaplicka@ciechgroup.com, http://www.ciechgroup.com

Badania środowiska pracy - hałas; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych; pyły

Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych BAZA Sp. z o.o. Sp. K.
PCA AB 1361

Laboratorium Badawcze
87-100 Toruń, ul. Mohna 2
data ważności certyfikatu: 23 września 2016 r.
tel./fax: 56 655 74 44
e-mail: pem@prtbaza.pl, http://www.prtbaza.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

IMPULS Henryk Dzioch i Marek Skórczewski Spółka Jawna
PCA AB 1362

85-795 Bydgoszcz, ul. Fiedlera 1/14
Laboratorium Badawcze
ul. Gdańska 163, bud. 31, lok 125, 85-915 Bydgoszcz
data ważności certyfikatu: 2 października 2016 r.
tel.: 601 631 588
e-mail: biuro@impulslaboratorium.com, http://www.impulslaboratorium.com

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne - pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

M-LAB Mirosław Pracki
PCA AB 1498

88-170 Pakość, ul. Barcińska 18
data ważności certyfikatu: 23 lutego 2018 r.
tel.: 607 720 415
e-mail: mlab@onet.pl

Badania środowiska pracy - hałas; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych, metali

Boryszew Spółka Akcyjna
PCA AB 330

ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa
Oddział Elana w Toruniu, Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
data ważności certyfikatu: 14 grudnia 2015 r.
tel.: 56 656 26 16, 656 15 60, fax: 56 656 28 00
e-mail: h.gorzka@elana.pl, http://www.elana.pl

Badania środowiska pracy - hałas; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne - natężenie; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych, substancji nieorganicznych i metali; pyły

EKOMIAR S.C. K. Makaruk, G. Dłużniewska
PCA AB 417

ul. Podgórna 21/10, 87-100 Toruń
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Polna 103/105 lok. 41, 87-100 Toruń
data ważności certyfikatu: 12 lutego 2019 r.
tel.: 500 148 699
e-mail: ekomiar@krzysztofmakaruk.com, grazyna.dluzniewska@op.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych i metali; hałas; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
PCA AB 435

Dział Laboratoryjny
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz
data ważności certyfikatu: 20 lipca 2015 r.
tel.: 52 376 18 43, fax: 52 345 98 40
e-mail: org@pwisbydgoszcz.pl, http://www.pwisbydgoszcz.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych, nieorganicznych, metali, respirabilnych włókien azbestu oraz pozostałych respirabilnych włókien mineralnych; pyły; hałas - pomiary natężenia hałasu; hałas infradźwiękowy; hałas ultradźwiękowy; hałas (dobór ochronników słuchu); oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność; oświetlenie światłem dziennym wewnątrz pomieszczeń - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka; wydatek energetyczny; mikroklimat umiarkowany; mikroklimat gorący; mikroklimat zimny; wentylacja mechaniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grudziądzu
PCA AB 561

Oddział Laboratoryjny
ul. Kosynierów Gdyńskich 31, 86-300 Grudziądz
data ważności certyfikatu: 12 grudnia 2016 r.
tel.: 56 451 78 10, fax: 56 451 78 11
e-mail: ppis.lab@grudziadz.com, http://www.ppis.grudziadz.com

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych; pyły; hałas - pomiary natężenia hałasu; oświetlenie - natężenie i równomierność; natężenie oświetlenia awaryjnego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
PCA AB 583

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
Oddział Laboratoryjny
ul. Kopernika 9, 87-100 Toruń
data ważności certyfikatu: 23 lutego 2017 r.
tel.: 56 653 93 76, 653 93 77, fax: 56 653 93 78
e-mail: lab@torun.psse.gov.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, związków organicznych, nieorganicznych, metali; pyły; hałas; mikroklimat umiarkowany, gorący; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
PCA AB 600

Oddział Laboratoryjny
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
data ważności certyfikatu: 25 kwietnia 2017 r.
tel.: 54 411 68 33, fax: 54 411 68 40
e-mail: jakosc@pssewloclawek.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych, nieorganicznych, metali; hałas; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach

Laboratorium Analityki Ochrony Środowiska Skrzypek Tadeusz
PCA AB 621

ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz
data ważności certyfikatu: 15 listopada 2017 r.
tel.: 52 374 75 09, 374 70 40
e-mail: grazyna.remiezowicz@zachem.com.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów, substancji organicznych, nieorganicznych, metali; pyły; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; hałas

Labotest - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Marek Kozicki
PCA AB 894

ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, 87-100 Toruń
data ważności certyfikatu: 6 marca 2016 r.
tel.: 56 619 55 01, fax: 56 619 55 02
e-mail: j.sokolowska@labotest.com.pl, http://www.labotest.com.pl

Badania środowiska pracy - powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji organicznych i nieorganicznych, metali; pyły; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; hałas

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204657