ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo dolnośląskie

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu. Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej
PCA AB 1042

50-984 Wrocław
ul. Ślężna 158
tel.: 71 766 05 00, fax: 71 766 02 11
e-mail: womp_wroc@interia.pl
data ważności certyfikatu: 29 kwietnia 2017 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 4/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Dział Laboratoriów
PCA AB 1055

59-916 Bogatynia 3, ul. Górników Turowa 1
tel.: 75 773 50 65, tel./fax: 75 773 50 64
data ważności certyfikatu: 14 lipca 2017 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 4/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

EKOLogis - Laboratorium Badań Środowiskowych s.c.
PCA AB 1144

52-433 Wrocław, ul. Wysłoucha 62
tel./fax: 71 328 26 93
e-mail: biuro@ekologis.wroclaw.pl, http://www.ekologis.wroclaw.pl
data ważności certyfikatu: 18 stycznia 2018 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 4/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 5/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Inova Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
PCA AB 1265

Laboratorium Badawcze
ul. M. Skłodowskiej-Curie 183, 59-301 Lubin,
data ważności certyfikatu: 14 czerwca 2019 r.
tel.: 76 746 41 84, 76 746 41 90, fax: 76 746 41 00
e-mail: dl@inova.pl, http://www.inova.pl

Badania środowiska pracy - hałas; drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

KFB Polska Sp. z o.o.
PCA AB 1271

ul. Baczyńskiego 13, 51-122 Wrocław
Laboratorium Badawcze
ul. Elementarzowa 15a, 51-173 Wrocław
data ważności certyfikatu: 17 lipca 2015 r.
tel.: 71 707 24 00, fax: 71 707 24 01
e-mail: sekretariat@kfb-polska.pl, http://www.kfb-polska.pl

Badania środowiska pracy - hałas

A-CONECT Anna Garwol
PCA AB 1284

ul. M. Buczka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce
data ważności certyfikatu: 28 września 2015 r.
tel.: 692 692 875
e-mail: anna.garwol@a-conect.pl, http://www.a-conect.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne

Laboratorium Badań Środowiskowych Pachorek-Jurowska sp.j.
PCA AB 1326

ul. Grabowa 10, 58-200 Dzierżoniów,
ul. Lotnicza 9, 58-260 Bielawa
data ważności certyfikatu: 2 kwietnia 2016 r.
tel.: 74 831 87 15, 609 644 082, fax: 74 831 87 15
e-mail: kjurowska@lbsdzierzoniow.pl, http://www.lbsdzierzoniow.pl

Badania środowiska pracy - hałas; drgania mechaniczne o ogólnym oddziaływaniu na człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych i metali; pyły

Firma Usługowo-Produkcyjna "ESlab" Edward Szywała
PCA AB 1357

ul. Jagienki 2-4, 58-100 Świdnica
Laboratorium Chemiczne, Higieny Pracy i Badania Środowiska
ul. Łukasińskiego 26, 58-100 Świdnica
data ważności certyfikatu: 30 sierpnia 2016 r.
tel.: 74 852 77 87, fax: 74 852 76 69
e-mail: biuro@eslab.eu, http://www.eslab.eu

Badania środowiska pracy - hałas; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; powietrze - pomiary stężenia pyłów przemysłowych, substancji nieorganicznych, organicznych, metali; pył całkowity

Pracownia Hałasu Wojciech Babicz, Radosław Jeżyna s.c.
PCA AB 1385

Laboratorium Badawcze
ul. Królewiecka 63/2, 54-117 Wrocław
data ważności certyfikatu: 4 grudnia 2016 r.
tel.: 661 705 546, fax: 71 728 08 25
e-mail: wb@pracowniahalasu.pl, http://www.pracowniahalasu.pl

Badania środowiska pracy - hałas

Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego
PCA AB 361

50-372 Wrocław , ul. Janiszewskiego 7/9,
tel. (71) 320 30 87
e-mail: lwimp@pwr.wroc.pl
http://www.lwimp.pwr.wroc.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 8/2013 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Centrum Badań Jakości sp. z o.o.
PCA AB 412

59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 62
tel. (76) 746 99 00
http://www.cbj.com.pl
cbj_sek@cbj.kghm.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 7/2013 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Oddział Laboratoryjny - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
PCA AB 489

50-227 Wrocław, ul. Kleczkowska 20
tel. (71) 329 58 43 w. 47
fax: (71) 329 18 51
e-mail: ol@psse.wroc.pl
http://www.psse.wroc.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 8/2013 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

MILAB S.C. Małgorzata Lewandowska, Józefa Obcowska
PCA AB 498

50-560 Wrocław
ul. Długopolska 31
tel./fax: 71 316 41 85
e-mail: milab@milab.wroclaw.pl
http://www.milab.wroclaw.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 9/2013 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu
PCA AB 582

58-302 Wałbrzych
ul. Armi Krajowej 35C
tel.: (74) 847 75 68, 847 75 69
fax: (74) 847 66 39

e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl
http://www.psse.walbrzych.ibpi.wroc.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 10/2013, str. 61 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy
PCA AB 666

04-894 Warszawa
ul. Szachowa 1
Laboratorium: Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Laboratorium Badań EMC
51-501 Wrocław
ul. Swojczycka 38
tel. (71) 369 98 30, 369 98 24
fax: (71) 372 88 78
e-mail: wroclaw@il.wroc.pl
http://www.itl.waw.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 10/2013, str. 61 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
PCA AB 682

58-500 Jelenia Góra
ul. Kasprowicza 17
Oddział laboratoryjny:
ul. Wolności 139
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 643 55 78
tel./fax: 75 643 55 74
e-mail: laboratorium@psse.jelenia-gora.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 9/2013 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

KGHM CUPRUM Sp. z o.o. - Centrum Badawczo-Rozwojowe. Laboratorium Zagrożeń Pyłowo-Gazowych i Klimatycznych
PCA AB 724

53-659 Wrocław
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8
tel. (71) 781 23 23, 503 092 923
fax: (71) 344 35 36
e-mail: gkondratowicz@cuprum.wroc.pl
http://www.cuprum.wroc.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 10/2013, str. 61 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
PCA AB 778

58-200 Dzierżoniów
ul. Krasickiego 36
tel. (74) 832 33 33
fax: (74) 832 33 34
e-mail: laboratorium@psse.dzierzoniow.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 10/2013, str. 61 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich DIAGPOM Sp. z o.o.. Laboratorium Badań Środowiskowych
PCA AB 782

50-220 Wrocław
ul. Łowiecka 24
tel.: 71 323 82 54, 323 82 56, fax: 71 323 89 62
e-mail: biuro@diagpom.pl
www: http://www.diagpom.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 11/2013, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Pracownia Badań Środowiska Pracy "Higiena Pracy" Marek Smoczyński
PCA AB 802

59-400 Jawor
ul. Jasna 3B/7
tel. 76 870 06 06 w. 22, fax: 76 870 06 06
e-mail: magdap@higiena-jawor.pl
www: http://www.higiena-jawor.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 11/2013, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE nr 12/2013, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 1/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy METROMED Andrzej Wanat
PCA AB 867

58-500 Jelenia Góra
ul. Powstańców Śląskich 6
tel. 75 752 44 01, tel./fax: 75 767 85 85
e-mail: metromed@onet.pl
http://www.metromed.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 2/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE nr 3/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 4/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

ENVILAB-EKO s.c. I. Krawczyk, D. Uberna, I. Radziejewska
PCA AB 892

50-502 Wrocław
ul. Hubska 96/100
tel. 71 334 51 85
tel./fax: 71 334 51 83
e-mail: biuro@envilab-eko.pl
http://www.envilab-eko.pl

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 4/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE nr 5/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śląskich. Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy
PCA AB 902

57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Kłodzka 2
tel./fax: 74 816 67 65, e-mail: labor_sanepid@wp.pl
data ważności certyfikatu: 16 lipca 2016.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 5/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Politechnika Wrocławska. Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy
PCA AB 905

50-370 Wrocław
ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
tel.: 71 320 68 44, fax: 71 344 81 23
e-mail: zbigniew.nedza@pwr.wroc.pl
http://www.ig.pwr.wroc.pl
data ważności certyfikatu: 24 kwietnia 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 5/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE nr 6/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

LEMITOR Ochrona Środowiska sp. z o.o. Laboratorium Badawcze
PCA AB 912

51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40
tel.: 71 326 02 40, tel./fax: 71 325 25 90
e-mail: biuro@lemitor.com.pl
http://www.lemitor.com.pl
data ważności certyfikatu: 5 maja 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 6/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE nr 7/2014, str. 53 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii "OIKOS" sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych
PCA AB 934

55-010 Święta Katarzyna, ul. Powstańców Śląskich 8
tel.: 71 311 66 18
fax: 71 311 43 04
e-mail: jakosc@oikoslab.pl
www: http://www.oikoslab.pl
data ważności certyfikatu: 17 września 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 8/2014, str. 53 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE 9/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 10/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 11/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) oraz w ATEŚCIE nr 12/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Labanalityka sp. z o.o. Pracownia Badań Środowiska
PCA AB 935

56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4
tel.: 71 794 27 56, fax: 71 794 24 19
e-mail: aneta.kawa@pcc.eu
http://www.labanalityka.pl
data ważności certyfikatu: 26 października 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 12/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów. Wydział Laboratoriów
PCA AB 939

59-916 Bogatynia, ul. Młodych Energetyków 12
tel.: 75 773 74 70, fax: 75 773 74 02
data ważności certyfikatu: 24 listopada 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 12/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

EKO-LAB Sp. z o.o.
PCA AB 940

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 1
tel.: 74 842 69 09, fax: 74 842 98 39,
e-mail: eko_lab@adres.pl
http://www.eko-lab.com.pl
data ważności certyfikatu: 21 sierpnia 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 1/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej) a także w ATEŚCIE 9/2014, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE S.C. Paweł & Ryszard Pacuła. Laboratorium Higieny Pracy
PCA AB 956

59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1,
tel.: 76 818 67 11, fax: 76 818 76 93
e-mail: hpos@bhpe.com.pl,
www: http://www.bhpe.com.pl
data ważności certyfikatu: 24 września 2016 r.

Opis zakresu akredytacji tego laboratorium (zawierający informacje, jakie badania i jakimi metodami są wykonywane) zamieściliśmy w ATEŚCIE nr 3/2015, str. 57 (zobacz w Portalu Informacji Technicznej)

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204631