ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo lubuskie

Ośrodek Badania Warunków Pracy MODUS s.c. Waldemar Uździcki, Bogna Uździcka
PCA AB 1017

ul. Wiśniowa 19A, 65-517 Zielona Góra
data ważności certyfikatu: 22 marca 2021 r.
tel.: 603 035 520
e-mail: modus@modus.zgora.pl
www: http://www.modus.zgora.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu, niewłóknistego; substancji organicznych - formaldehydu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla, tlenku azotu, amoniaku; natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2020-01-02

SECURA Zakład Ochrony Środowiska mgr Jerzy Frańczak
PCA AB 1039

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Urocza 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski
data ważności certyfikatu: 6 maja 2017 r.
tel.: 95 725 81 18, fax: 95 732 42 36
e-mail: jerzyfranczak@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu i ditlenek azotu; natężenie hałasu (też infradźwiękowego); oświetlenie elektryczne we wnętrzach; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat zimny, gorący

Laboratorium Badanie Środowiska Pracy "Eskord" s.c. Elżbieta Kowala, Władysław Kowala
PCA AB 1316

ul. Kochanowskiego 6, 68-100 Żagań
data ważności certyfikatu: 6 lutego 2016 r.
tel./fax: 68 377 30 60, 500 123 453
e-mail: eskord.lab@interia.pl, http://www.eskord.strefa.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim
PCA AB 486

Dział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 12B, 66-400 Gorzów Wielkopolski
data ważności certyfikatu: 26 maja 2016 r.
tel.: 95 722 60 57, fax: 95 722 46 52
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl, www: http://www.wsse.gorzow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - aceton, toluen, etylobenzen, ksylen - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-), formaldehyd, benzen, butan-2-on, cykloheksan, octan n-butylu, octan etylu, węglowodory alifatyczne C5-C8 i ich izomery - n-pentan, n-heksan, n-heptan, n-oktan, 2-metylopentan, 3-metylopentan, 2-metyloheksan, 3-metyloheksan, metylocykloheksan, epoksyetan; metali - tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne, miedź i jej związki nieorganiczne; tlenek węgla, amoniak; natężenie hałasu; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
PCA AB 622

Oddział Laboratoryjny
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
data ważności certyfikatu: 30 czerwca 2017 r.
tel.: 68 325 46 71, 325 46 72, fax: 68 325 50 70
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl, www: http://www.wsse.gorzow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - toluen, etylobenzen, ksylen - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4-), aceton, octan etylu, octan n-butylu, tetrachloroeten, styren, heksan, heptan, butan-2-on, cykloheksan, benzen, epoksyetan, propan-2-ol, 2-metylopropan-1-ol, etylotoluen - mieszanina izomerów, trimetylobenzen - mieszanina izomerów (1,2,4-), heksan izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu: 2-metylopentan, 3-metylopentan, trichloroeten, pentan, cykloheksanon; metali - miedź i jej związki nieorganiczne, tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne, tlenek cynku, chrom metaliczny - związki chromu (III), ołów i jego związki nieorganiczne, nikiel i jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu; tlenek węgla, amoniak; natężenie hałasu

Zakład Utylizacji Odpadów Sp z o.o.
PCA AB 769

ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Laboratorium
Stanowice 29, 66-450 Bogdaniec
data ważności certyfikatu: 19 września 2018 r.
tel.: 601 670 198, tel./fax: 95 781 70 85
e-mail: laboratorium@zuo-gorzow.pl, www: http://www.zuo-gorzow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu

Arctic Paper Kostrzyn S.A.
PCA AB 785

Laboratorium
ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
data ważności certyfikatu: 3 stycznia 2019 r.
tel.: 95 721 06 71, fax: 95 752 32 04

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; siarkowodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący

Akustyka S.C. Badanie Środowiska Pracy, Usługi w zakresie bhp, M. Popiel. J. Filuś
PCA AB 871

ul. Żwirowa 72a, 66-400 Gorzów Wielkopolski
data ważności certyfikatu: 28 stycznia 2016 r.
tel./fax: 95 729 50 75
maria.popiel@autograf.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu; natężenie hałasu; mikroklimat gorący

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297986