ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo pomorskie

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
PCA AB 1072

Zespół Monitoringu Środowiska
ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański
Data ważności certyfikatu: 27 lipca 2021 r.
tel.: 58 563 22 83
e-mail: anna.gerik@polpharma.com
www: http://www.polpharma.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, substancji organicznych - acetonu, metanolu, chlorobenzenu, toluenu, etanolu, 1-chloro-2,3-epoksypropanu, octanu etylu, 4-metylopentanu-2-onu, benzenu, propan-2-olu, ksylenu - mieszanina izomerów 1,2-, 1,3-, 1,4-, chloro(fenylo)metanu, dichlorometanu, chloroformu, fenolu, kwasu octowego, pirydyny, tetrahydrofuranu, N,N-dimetyloformamidu; natężenie hałasu

INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN Sp. z o.o.
PCA AB 1091

Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji Zanieczyszczeń
ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Data ważności certyfikatu: 27 września 2021 r.
tel.: 55 279 86 63, fax: 279 83 49

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; mikroklimat gorący

EKOPEX Laboratorium Badań Środowiskowych Sp. z o.o.
PCA AB 1101

ul. Chwaszczyńska 194, 81-571 Gdynia
Data ważności certyfikatu: 27 października 2021 r.
tel./fax: 58 341 67 59
e-mail: ekopex@ekopex.com
www: http://www.ekopex.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz - natężenie i równomierność

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
PCA AB 1138

Zespół Laboratoryjny
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia
Data ważności certyfikatu: 19 stycznia 2018 r.
tel.: 261 262 594, 261 262 587, fax: 261 264 979
e-mail: womp-gdynia@ron.mil.pl
www: http://www.wompgdynia.wp.mil.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od stacjonarnych urządzeń łączności - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od radiostacji mobilnych, wozów i kabin łączności, pojazdów ze środkami łączności - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od doręcznych i przenośnych środków łączności - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od stanowisk kontrolno-pomiarowych - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
PCA AB 1182

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 23 maja 2018 r.
Laboratorium Sekcji Badań Środowiska Pracy
ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia
tel./fax: 58 661 48 54
e-mail: sbsp@gdansk.pip.gov.pl
www: http://www.gdansk.oip.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, octanu etylu, benzenu, toluenu, octanu butylu, etylobenzenu, styrenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów: 1,2,3-, 1,2,4-, 1,3,5; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; wydatek energetyczny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

MOBI-TELKOM Adam Macioch
PCA AB 1198

ul. Kolberga 17/86, 81-881 Sopot
Data ważności certyfikatu: 13 czerwca 2018 r.
Laboratorium Badawcze
al. Niepodległości 799 A, 81-810 Sopot
tel./fax: 58 765 13 13
e-mail: biuro@mobi-telekom.pl
www: http://www.mobi-telekom.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej) - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola elektromagnetycznego; pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja itp.) - natężenie pola elektrycznego i natężenie pola elektromagnetycznego

Jan Maryn Centrum Kształtowania Środowiska SANTE
PCA AB 1208

ul. Lazurowa 8, 81-577 Gdynia
Data ważności certyfikatu: 1 lipca 2018 r.
Laboratorium Badawcze
ul. Kołłątaja 1, lok. 732, 81-332 Gdynia
tel.: 58 624 93 08, kom. 600 934 757
e-mail: janmarynsante@op.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna
PCA AB 1241

Laboratorium Badań Wibroakustycznych
ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 11 lipca 2018 r.
tel.: 58 511 62 28, fax: 58 511 63 97
e-mail: rs@cto.gda.pl
www: http://www.cto.dga.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o.
PCA AB 1261

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Kujawska 2, 80-550 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 12 maja 2019 r.
tel.: 58 343 82 33, fax: 58 343 83 75
e-mail: a.nawratel@fosfory.pl
www: http://www.fosfory.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - manganu i jego związków, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; fluorowodoru, fluoru, amoniaku, chlorowodoru, ditlenku siarki, kwasu fosforowego; natężenie hałasu

Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.
PCA AB 1285

Zespół ds. Ochrony Środowiska
ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 12 października 2019 r.
tel./fax: 58 307 24 73
e-mail: artur.kozdra@remontowa.com.pl
www: http://www.remontowa.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność

Centrum Ochrony Pracy PERFEX s.c. Agnieszka Wilant-Tandek Tomasz Tandek
PCA AB 1509

ul. Łasaka 5/16, 84-300 Lębork
Data ważności certyfikatu: 24 kwietnia 2022 r.
Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy PERFEX s.c.
ul. Staromiejska 4/1, 84-300 Lębork
tel.: 59 862 79 27, kom. 602 376 792
e-mail: laboratorium@perfex.com.pl
www: http://www.perfex.com.pl

Badania chemiczne, analityka chemiczna, Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne), Badania właściwości fizycznych (N), Pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek (P)
Zakres akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201509,plik.html

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o.
PCA AB 244

ul. Mickiewicza 10 A, 83-262 Czarna Woda
Data ważności certyfikatu: 11 sierpnia 2018 r.
tel.: 58 587 82 16, 587 87 81
tel./fax: 58 587 87 16
e-mail: obrppd@obrppd.com.pl
www: http://www.obrppd.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
PCA AB 295

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
Data ważności certyfikatu: 30 grudnia 2019 r.
ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
tel.: 58 666 53 76, fax: 58 666 54 25
e-mail: bl@ctm.gdynia.pl
www: http://www.ctm.gdynia.pl

Badania środowiska pracy - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
PCA AB 296

Laboratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych
Data ważności certyfikatu: 30 grudnia 2019 r.
ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
tel.: 58 666 53 76, fax: 58 666 54 25
e-mail: bl@ctm.gdynia.pl
www: http://www.ctm.gdynia.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Ekoperfex s.c.
PCA AB 408

Laboratorium Badań Środowiskowych
Data ważności certyfikatu: 4 listopada 2018 r.
ul. Portowa 13 b, 76-200 Słupsk
kom. 508 271 224, fax: 59 842 06 91
e-mail: biuro@ekoperfex.pl
www: http://www.ekoperfex.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne przenoszone przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany; natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

LOTOS Lab Sp. z o.o.
PCA AB 474

ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 16 grudnia 2019 r.
tel.: 58 308 82 56, fax.: 58 308 82 50
e-mail: lotoslab@lotoslab.pl
www: http://www.lotoslab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - pentanu, heksanu, cykloheksanu, benzenu, heptanu, metylocykloheksanu, oktanu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, kumenu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn, chromu metalicznego - związki chromu (II) w przeliczeniu na Cr, związki chromu (III) w przeliczeniu na Cr; niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni; tlenku węgla, ditlenku azotu, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

Techno-Service S.A.
PCA AB 481

ul. Siedlicka 6, 80-222 Gdańsk Data ważności certyfikatu: 4 maja 2020 r. Pracownia Ochrony Środowiska ul. K. Leczkowa 22A, 80-432 Gdańsk tel./fax: 58 341 47 96 e-mail: pracownia@technoservice.com.pl www: http://www.technoservice.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, butan- -1-olu, cykloheksanonu, dekanu, etylobenzenu, heksanu, heptanu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-: 1,4-, 2-metylopropan-1-olu, nonanu, octanu n-butylu, octanu etylu, oktanu, pentanu, styrenu, toluenu, trimetylobenzenu - miesznina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,2,5-), undekanu, benzenu, acetonitrylu, butan-2-onu (metyloetyloketonu), 2-butoksyetanolu, chlorobenzenu, chloroformu, dichlorometanu, dodekanu, etanolu, eteru dietylowego, 2-etoksyetanolu, metakrylanu butylu, metakrylanu metylu, 2-metokyetanolu, 1-metoksypropan- 2-onu, 4-metylopentan-2-onu (metyloizobutyloketon), octanu 2-butoksyetylu, octanu 2-etoksyetylu, octanu izopropylu, octanu 2-metoksyetylu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu metylu, octany propylu, octanu winylu, propoan-1-olu, propan-2-olu (alkohol izopropylowy), propylobenzenu, tetrachlorku węgla, trichloroetenu, tridekanu, tetrachloroetenu, kumenu (2-fenylopropanu, izopropylobenzenu), metanolu, kwasu octowego, fenolu, formaldehydu; metali - chromu metalicznego, związków chromu (II) - w przeliczeniu na Cr, związków chromu (III) - w przeliczeniu na Cr, chromianów (VI) i dichromianów (VI) - w przeliczeniu na Cr, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn, tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn, glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego), tritlenku glinu - w przeliczeniu na Al, wodorotlenku glinu - w przeliczeniu na Al, kadmu i jego związków nieorganicznych - w przelicznie na Cd, tlenku magnezu, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb, srebra 2 frakcja wdychalna, srebra związki nierozpuszczalne - w przeliczeniu na Ag, tlenku wapnia, wodorotlenku wapnia, tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, wodorotlenku potasu, wodorotlenku sodu; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, amoniaku, chlorowodoru, kwasu fosforowego, chloru, siarkowodoru; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz - natężenie i równomierność, natężenie oświetlenia awaryjnego; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
PCA AB 562

ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk Data ważności certyfikatu: 29 listopada 2020 r. tel./fax.: 58 345 21 50 e-mail: wsse.gdansk@pis.gov.pl www: http://www.wsse.gda.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - pentanu, heptanu, oktanu, nonanu, dekanu, undekanu, acetonu, octanu etylu, octanu n-butylu, butan-1-olu, 2-metylopropan-1-olu, toluenu, ksylenu (mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-), etanolu, cykloheksanonu, etylobenzenu, trimetylobenzenu (mieszanina izomerów: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5-), trichloroetenu, butan-2-onu, 4-metylopentan-2-onu, eteru dietylowego, octanu metylu, tetrachlorku węgla, propan-2-olu, octanu winylu, benzenu, styrenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA); metali - manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn: frakcja wdychalna, frakcja respirabilna, tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu, ołowiu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Pb, kadmu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cd: frakcja wdychalna i respirabilna, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, srebra - frakcja wdychalna, związków nierozpuszczalnych srebra - w przeliczeniu na Ag, chromu metalicznego i związków chromu w przeliczeniu na Cr, cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; klimat umiarkowany, klimat gorący, klimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku
PCA AB 572

Oddział Laboratoryjny ul. Piotra Skargi 8, 76-200 Słupsk Data ważności certyfikatu: 27 grudnia 2020 r. tel.: 59 843 12 91 fax: 59 843 81 55 e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl www: http://www.psse.slupsk.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - substancji organicznych - benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu, acetonu, octanu etylu, octanu n-butylu, butanu-2-onu, p-ksylenu, m-ksylenu, o-ksylenu, styrenu, chloroformu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku
PCA AB 691

ul. Gdańska 63, 84-300 Lębork
Data ważności certyfikatu: 13 lutego 2018 r.
tel.: 59 862 10 10, fax: 59 862 19 28
e-mail: psselebork@poczta.onet.pl
www: http://www.wsse.gda.pl/bip_lebork

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, octanu etylu, butan-2-onu, alkoholu etylowego, toluenu, octanu butylu, etylobenzenu, p-ksylenu, m-ksylenu, o-ksylenu, butanu-1-olu, styrenu, benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym, oleju mineralnego (faza ciekła aerozolu); metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

ELFEKO S.A.
PCA AB 760

Laboratorium Badawcze ELFEKO S.A.
ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia
Data ważności certyfikatu: 22 sierpnia 2018 r.
tel.: 58 663 49 19, fax: 58 623 00 50
e-mail: laboratorium@elfeko.pl
www: http://www.elfeko.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego

Instytut Morski w Gdańsku
PCA AB 848

ul. Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 15 listopada 2019 r.
Laboratorium Zakładu Elektroniki Morskiej
ul. Abrahama 1, 80-308 Gdańsk
tel.: 58 552 19 54, fax: 58 552 46 13
e-mail: tomasz.pawlowski@gda.pl
www: http://www.zem.im.gda.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń do magnetoterapii - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej; nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja itp.)

Doktor Krasicki Sp. z o.o.
PCA AB 954

ul. Zakręt Oksywia 3, 81-244 Gdynia
Data ważności certyfikatu: 27 października 2020 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Brodnicka 2a, 81-052 Gdynia
tel./fax: 58 623 03 09
e-mail: lbs@drkrasicki.pl
www: http://www.drkrasicki.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzenu, acetonu, octanu etylu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-, 1,3-, 1,4-, styrenu, toluenu; tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku azotu i ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu

Laboratorium Badań Środowiskowych Kilińska, Sampolska, Stępień Sp. j.
PCA AB 967

ul. Abrahama 15A, 80-307 Gdańsk
Data ważności certyfikatu: 6 listopada 2020 r.
tel./fax: 58 341 18 92, kom. 781 456 945
e-mail: lbs@lbs-higienapracy.pl
www: http://www.lbs-higienapracy.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298305