ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo lubelskie

SOWIX Agencja Usług BHP i P.Poż.
PCA AB 1024

Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy
ul. Żeromskiego 4A, 21-400 Łuków
data ważności certyfikatu: 25 marca 2017 r.
tel./fax: 25 798 79 30
e-mail: info@sowix.pl, www: http://www.sowix.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, aceton, 2-butanon, cykloheksanon, etanol, butan-1-ol, 2-propanol, 2-metylopropan- 1-ol, 2-etoksyetanol, 2-butoksyetanol, octan etylu, octan butylu, pentan, heksan, benzen, toluen, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, 1,2,3-trimetylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen, etylobenzen, styren, tetrachloroeten; metali - mangan i jego związki nieorganiczne, tlenki żelaza; tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenek węgla, amoniak; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Centrum Usług Ochrony Pracy i Środowiska mgr Anna Górkiewicz
PCA AB 1052

Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Dobra 21, 20-350 Lublin
data ważności certyfikatu: 24 maja 2017 r.
tel.: 81 744 24 39, fax: 81 744 48 93
e-mail: biuro@cuopis.pl, www: http://www.cuopis.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
PCA AB 1109

Laboratorium Higieny Pracy
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy
data ważności certyfikatu: 15 listopada 2017 r.
tel.: 81 565 27 58, fax: 81 565 28 13
e-mail: lwarda@pulawy.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, benzen; metali - mangan i jego związki nieorganiczne, tlenki żelaza, chrom; tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, dwutlenek węgla, amoniak; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; wydatek energetyczny; mikroklimat gorący, umiarkowany

LUKSLAB Punkt Obsługi BHP S.C. Agnieszka Zarzeka, Izabela Strachecka, Joanna Korzeniowska
PCA AB 1225

Plac Zamkowy 6A/7, 20-121 Lublin
data ważności certyfikatu: 7 września 2018 r.
tel.: 81 532 66 32, fax: 81 463 44 67
e-mail: lukslabbhp@gmail.pl, www: http://www.lukslab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek azotu, ozon; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; wydatek energetyczny, mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

TB SYSTEM Tadeusz Bubela - Laboratorium Badawcze
PCA AB 1475

ul. M. Konopnickiej 27A, 23-210 Kraśnik
data ważności certyfikatu: 3 grudnia 2017 r.
tel.: 500 124 200
e-mail: laboratorium@tbsystem.pl, www: http://www.tbsystem.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
PCA AB 379

Dział Laboratoryjny
ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin
data ważności certyfikatu: 3 stycznia 2018 r.
tel.: 81 533 41 26, fax: 81 743 46 86
e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl
www: http://www.wsselublin.pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehyd, epoksyetan (tlenek etylenu); metali - mangan i jego związki nieorganiczne, tlenki żelaza, chrom metaliczny, nikiel i jego związki z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu; tlenek węgla, dwutlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat umiarkowany, gorący, zimny; pole elektromagnetyczne - pomiary natężenia pola elektrycznego i magnetycznego

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białej Podlaskiej
PCA AB 487

ul. Warszawska 18, 21-500 Biała Podlaska
Oddział Laboratoryjny
ul. Kopernika 7, 21-500 Biała Podlaska
data ważności certyfikatu: 23 maja 2016 r.
tel./fax: 83 342 55 46
e-mail: kl@labpssebp.internetdsl.pl
www: http://www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - metylocykloheksan, heksan, benzen, toluen, ksyleny - mieszanina izomerów (1,2-; 1,3-; 1,4), tetrachloroeten, octan n-butylu, octan metylu, octan etylu, octan propylu, octan pentylu, aceton, etylobenzen, tetrachlorek węgla; metali - tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne; tlenek węgla, tlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
PCA AB 602

Oddział Laboratoryjny
ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm
data ważności certyfikatu: 3 maja 2017 r.
tel.: 82 565 34 21, 565 34 22, fax: 82 565 30 13
e-mail: ol@pssechelm.pl, www: http://www.pssechelm.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, tlenku węgla; natężenie hałasu; drgania o działaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
PCA AB 603

Oddział Laboratoryjny
ul. Peowiaków 96, 22-400 Zamość
data ważności certyfikatu: 28 kwietnia 2017 r.
tel./fax: 84 627 10 59
e-mail: psse.zamosc@pis.gov.pl
www: http://www.pssezamosc.netbip.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki, natężenie hałasu; oświetlenie - natężenie i równomierność; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
PCA AB 714

ul. 3 Maja 4, 20-078 Lublin
Oddział Laboratoryjny
ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin
data ważności certyfikatu: 16 maja 2018 r.
tel.: 81 533 00 61, fax: 81 533 80 16
e-mail: laboratorium@psse.lublin.pl, www: http://www.psselublin.pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie - natężenie i równomierność

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
PCA AB 895

Dział Kontroli Jakości i Laboratorium
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
data ważności certyfikatu: 22 kwietnia 2016 r.
tel./fax: 81 462 56 57
e-mail: sbyrka@lw.com.pl, www: http://www.lw.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LABORA S.C.
PCA AB 997

Laboratorium
ul. Wesoła 7b, 20-103 Lublin
data ważności certyfikatu: 15 lutego 2017 r.
tel./fax: 81 747 24 47
e-mail: biuro@labora.net.pl, www: http://www.labora.net.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenki żelaza, mangan i jego związki nieorganiczne; tlenek azotu, dwutlenek azotu, tlenek węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie awaryjne we wnętrzach - natężenie; drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297996