ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo warmińsko-mazurskie

Laboratorium Badań Środowiska Pracy s.c. , K. Kosmalska, B. Sawko, G. Kosmalski, P. Sawko
PCA AB 1018

Data ważności certyfikatu: 23 marca 2021 r.
ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn fax: 89 527 76 13 e-mail: lab@lbsp.pl www: http://www.lbsp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; pyłowych czynników szkodliwych - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, grafitu naturalnego i syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu niewłóknistego; natężenie hałasu, hałas - dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie
PCA AB 1152

Data ważności certyfikatu: 21 lutego 2022 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych ul. Sienkiewicza 10, 14-200 Iława tel.: 89 649 04 38, 649 04 37, fax: 89 649 04 21

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu, hałas - dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów "Zdrowie" Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej
PCA AB 1260

Data ważności certyfikatu: 9 maja 2019 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Ratuszowa 4, 10-116 Olsztyn
tel./fax: 89 527 38 87
e-mail: biuro@nzoz-zdrowie.olsztyn.pl
http://www.nzoz-zdrowie.olsztyn.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu, hałas - dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

TechSafety First Maciej Kosiorek
PCA AB 1583

Data ważności certyfikatu: 18 listopada 2019 r.
Laboratorium ul. Maróz lok. 1, 11-015 Maróz tel.: 89 519 05 33, kom. 512 040 487 e-mail: biuro@techsf.pl www: http://www.techsf.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
PCA AB 451

Data ważności certyfikatu: 11 grudnia 2019 r. Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn tel.: 89 524 83 00, 524 84 16, tel./fax: 89 524 84 60 e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; pyłowych czynników szkodliwych - apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego i syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gipsu), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego, brunatnego), węglanu magnezu wapnia (dolomitu), węglika krzemu niewłóknistego; substancji organicznych - acetonu, benzenu, butan-2-onu, etylobenzenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, 4-metylopentanu-2-onu, octanu etylu, octanu n-butylu, toluenu, styrenu, kumenu, propylobenzenu, etylotoluenu - mieszanina izomerów, cykloheksanonu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-; 1,2,4-; i 1,2,5-), butylobenzenu, 1-metoksypropanu-2-olu, oktanu, etanolu, octanu propylu, propanu- -1-olu, 2-metylopropanu-1-olu, 2-butoksyetanolu, octanu 2-metoksy- -1-metyloetylu, octanu 2-butoksyetylu, formaldehydu, epoksyetanu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, niklu i jego związków, z wyłączeniem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego - związków chromu (II) w przeliczeniu na Cr, związków chromu (III) w przeliczeniu na Cr, związków chromu (VI) w przeliczeniu na Cr, wodorotlenku sodu; natężenie hałasu, hałas - dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne podstawowe - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja), pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku
PCA AB 614

Data ważności certyfikatu: 27 czerwca 2021 r. Laboratorium ul. Toruńska 6a/1, 19-300 Ełk tel.: 87 621 77 65, fax: 87 621 77 64 e-mail: laboratorium.psseelk@visacom.pl www: http://www.bip.visacom.pl/psse_elk/

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehydu; amoniaku, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
PCA AB 618

Data ważności certyfikatu: 7 września 2021 r. ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40, 82-300 Elbląg tel.: 55 236 74 18, fax: 55 233 47 72 e-mail: labelblag@gmail.com www: http://www.wsse.olsztyn.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehydu, acetonu, toluenu, ksylenu - mieszanina izomerów, benzenu, etylobenzenu; metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kętrzynie
PCA AB 657

Data ważności certyfikatu: 5 grudnia 2021 r. Laboratorium pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn tel.: 89 754 21 40, fax: 754 21 41 e-mail: psse.ketrzyn@sanepid.olsztyn.pl www: http://www.bip.visacom.pl/psse_elk/

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-04-04

ENVI-CHEM Badania Chemiczne i Środowiskowe Sp z o.o.
PCA AB 975

Data ważności certyfikatu: 26 listopada 2020 r.
Laboratorium
ul. Dolna 5, 82-300 Elbląg
tel.: 55 307 05 00, 307 06 00; fax: 55 620 30 35
e-mail: jb.envichem@gmail.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, chromianów i dichromianów w przeliczeniu na Cr (VI); natężenie hałasu; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-05-15

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298554