ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo opolskie

LUX - Badania Środowiska Pracy Zuzanna Jabłońska
PCA AB 1003

ul. Powstańców Śląskich 19/23, 47-120 Zawadzkie
Data ważności certyfikatu: 15 lutego 2021 r.
Laboratorium Badawcze
ul. Lubliniecka 7a, 47-120 Zawadzkie
tel./fax: 77 463 40 01, kom.: 604 873 103
e-mail: lux-zawadzkie@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany

Arcerolmittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
PCA AB 1069

Laboratorium Pomiarów Środowiskowych
ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
Data ważności certyfikatu: 6 sierpnia 2017 r.
tel.: 77 445 12 23, 445 27 83, fax: 77 484 24 13

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; ditlenku siarki, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny

ECO LOGISTYKA Sp. z o.o.
PCA AB 1089

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole
Data ważności certyfikatu: 25 sierpnia 2017 r.
tel./fax: 77 541 01 43, tel: 77 541 01 46
www: http://www.ecosa.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO S.C. Halina i Zbigniew Juszczak
PCA AB 1118

Laboratorium Badań i Pomiarów
ul. Wschodnia 25, 45-449 Opole
Data ważności certyfikatu: 26 listopada 2017 r.
tel.: 77 456 37 85, fax: 77 451 78 26, kom.: 666 376 343
e-mail: biuro@hieko.pl
www: http://www.hieko.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany

Jarosław Kowalczyk ECOPLAN
PCA AB 1135

ul. Zagrodowa 18, 45-416 Opole
Data ważności certyfikatu: 23 grudnia 2017 r.
Laboratorium Akustyczne ECOPLAN
ul. Szpitalna 3/10, 45-010 Opole
tel./fax: 77 456 65 16
e-mail: ecoplan@ecoplan.biz.pl
www: http://www.ecoplan.biz.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

Pracownia Higieny Pracy s.c. M. Skrzypkowska, W. Kożuch
PCA AB 1276

Laboratorium
ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100 Namysłów
Data ważności certyfikatu: 24 sierpnia 2019 r.
tel./fax: 77 410 01 94, 502 242 023
e-mail: php-namyslow@wp.pl
www: http://www.emitor.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany i mikroklimat zimny

Biuro Usług BHP Jolanta Zwiech
PCA AB 1345

ul. H. Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Data ważności certyfikatu: 18 lipca 2020 r.
tel. 501 473 974
e-mail: biuro@centrumbhp.net
www: http://www.centrumbhp.net
www: http://www.lab-bl.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
PCA AB 519

ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
Data ważności certyfikatu: 14 listopada 2020 r.
Dział Laboratoryjny
tel.: 77 442 69 42, tel./fax: 77 442 69 46
e-mail: laboratorium@wsseopole.pl
www: http://www.wsse.opole.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - acetonu, benzenu, octanu n-butylu, octanu etylu, etylobenzenu, o-ksylenu, m-ksylenu, p-ksylenu, toluenu, trichloroetenu, formaldehydu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, chromu metalicznego; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
PCA AB 672

Jednostka Usług Laboratoryjnych
ul. Mostowa 30a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Data ważności certyfikatu: 19 marca 2018 r.
tel.: 77 481 34 29, fax: 77 481 35 43
e-mail: iwona.morawiec@grupaazoty.com
www: http://www.grupaazoty.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu; amoniaku, tlenku azotu, ditlenku azotu, tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR S.C. T. Górecka - D. Zajączkowska
PCA AB 833

Laboratorium
ul. Olimpijska 6, 45-681 Opole
Data ważności certyfikatu: 19 września 2019 r.
tel./fax: 77 455 60 37
e-mail: emitor@op.pl
www: http://www.emitor.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, substancji organicznych - formaldehydu; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; amoniaku, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka

Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o.
PCA AB 841

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn Koźle
Data ważności certyfikatu: 16 października 2019 r.
tel./fax: 77 488 65 64
e-mail: lab-bl@lab-bl.com.pl
www: http://www.lab-bl.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, naftalenu, fenolu, benzyny, acetonu, octanu etylu, octanu butylu, alkoholu izobutylowego, alkoholu n-butylowego, toluenu, p-ksylenu, m-ksylenu, o-ksylenu, alkoholu etoksyetylowego, alkoholu 2-butoksyetylowego, octanu etoksyetylu, alkoholu metylowego, benzyny ekstrakcyjnej, etylobenzenu, styrenu, benzyny do lakierów, trimetylobenzenu, butan-2-onu, alkoholu propylowego, alkoholu izopropylowego, nafty; metali - manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe; ozonu, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny

Pracownia EKOLAB
PCA AB 970

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole
Data ważności certyfikatu: 20 listopada 2020 r.
Tel.: 77 441 09 44
e-mail: ekolab@op.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; pole elektromagnetyczne

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297648