ATEST Ochrona Pracy

5 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo podkarpackie

BWI POLAND TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
PCA AB 1035

ul. Podgórki Tynieckie 2, 30-399 Kraków
Data ważności certyfikatu: 4 maja 2021 r.
Oddział w Krośnie
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Okulickiego 7, 38-400 Krosno
tel.: 13 437 11 32, 437 12 12, fax: 13 436 80 10

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu

ICN Polfa Rzeszów S.A.
PCA AB 1061

Dział Ochrony Środowiska - laboratorium
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 1 lipca 2021 r.
tel.: 17 865 52 95
e-mail: elzbieta.smyczynska@valeant.com
www: http://www.valeant.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - epichlorohydryny, acetonu; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
PCA AB 1071

Laboratorium Higieny Pracy i Ochrony Środowiska
ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 27 lipca 2021 r.
tel.: 17 854 69 65, fax: 17 866 78 48

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, niklu i jego związków w przeliczeniu na Ni, chromu metalicznego, związków chromu(II) w przeliczeniu na Cr(II), związków chromu(III) w przeliczeniu na Cr(III); natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna
PCA AB 1245

Laboratorium Badawcze
ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba
Data ważności certyfikatu: 7 marca 2019 r.
tel.: 15 845 10 27, 845 12 67
fax: 15 846 26 19
e-mail: labchem@dezamet.com.pl
www: http://www.dezamet.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne przenoszone na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

OTTO ENGINEERING POLSKA Sp. z o.o.
PCA AB 1426

Laboratorium Badawcze OTTO
ul. Połonińska 15, 35-082 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 26 marca 2021 r.
tel.: 17 249 00 43, fax: 17 249 00 48
e-mail: laboratorium@ottoindustries.com.pl
www: http://www.ottoindustries.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - acetonu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, octanu etylu, octanu n-butylu, benzenu, etylobenzenu, toluenu; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

Laboratorium Badań Środowiska LUKSON, Mariusz Oleszewski i Bogdan Porada Spółka Jawna
PCA AB 1553

ul. Ks. J. Jałowego 29, 35-010 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 4 lutego 2019 r.
Laboratorium - oddział w Leżajsku
ul. Rzeszowska 51A, 37-300 Leżajsk
tel.: 17 853 66 82, fax: 17 242 87 51, kom. 603 929 977
e-mail: lablukson@wp.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Gamrat Spółka Akcyjna
PCA AB 237

Laboratorium - Centrum Jakość
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Data ważności certyfikatu: 23 lipca 2018 r.
tel.: 13 491 46 47, tel./fax: 13 491 45 10
e-mail: lab@gamrat.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
PCA AB 288

Oddział Laboratoryjny w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg
Data ważności certyfikatu: 23 sierpnia 2017 r.
tel.: 15 823 44 10, fax: 15 823 44 52
e-mail: tarnobrzeg@wsse.rzeszow.pl
www: http://www.wsse.rzeszow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - etylobenzenu, octanu butylu, octanu etylu, toluenu, m+p-ksylenu, o-ksylenu, benzenu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna, metale - chromu (VI); amoniaku, chlorowodoru, ozonu, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, kwasu siarkowego - frakcja torakalna; natężenie hałasu, hałas infradźwiękowy, hałas ultradźwiękowy; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat zimny; wydatek energetyczny; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Krosno Glass Sp. z o.o.
PCA AB 320

Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Tysiaclecia 13, 38-400 Krosno
Data ważności certyfikatu: 19 listopada 2019 r.
tel.: 13 432 80 00, fax: 13 436 31 11
e-mail: krosno.sa@krosno.com.pl
www: http://www.krosno.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - kadmu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Cd - frakcja wdychalna, ołowiu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Pb, niklu i jego związków - z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, chromu i jego związków, w przeliczeniu na na Cr; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
PCA AB 343

Oddział Laboratoryjny w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 23 sierpnia 2017 r.
tel.: 17 852 21 11, fax: 17 852 22 92
e-mail: sekretariat@wsse.rzeszow.pl
www: http://www.wsse.rzeszow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b) fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-c,d)pirenu, antracenu; formaldehydu, olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna, kwasu octowego; metale - tlenków żelaza, w przeliczeniu na Fe - frakcja respirabilna, manganu i jego związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Mn, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn - frakcja wdychalna, dichlorku cynku - frakcja wdychalna, niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni, glinu metalicznego, glinu proszku, tritlenku glinu i wodorotlenku glinu, w przeliczeniu na Al - frakcja wdychalna i respirabilna, wodorotlenku sodu, miedzi i jej związków nieorganicznych, w przeliczeniu na Cu, chromu metalicznego, związków chromu (II), związków chromu (III), w przeliczeniu na Cr; amoniaku, chlorowodoru, kwasu siarkowego (VI) - frakcja torakalna; natężenie hałasu, drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o działaniu ogólnym na organizm człowieka, mikroklimat zimny, mikroklimat gorący, pole elektromagnetyczne

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
PCA AB 348

ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
Oddział Laboratoryjny w Przemyślu
ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl
Data ważności certyfikatu: 23 sierpnia 2017 r.
tel.: 16 678 88 58, fax: 16 678 85 58
e-mail: przemyśl@wsse.rzeszow.pl
www: http://www.wsse.rzeszow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzenu, propan-2-olu, 2-metylopropan-1-olu, butan-1-olu, octanu butylu, octanu etylu, toluenu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, etylobenzenu, styrenu; metali - tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn, kadmu; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o ogólnym działaniu na człowieka

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
PCA AB 355

ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
Data ważności certyfikatu: 23 sierpnia 2017 r.
Oddział Laboratoryjny w Sanoku
ul. Jezierskiego 39, 38-500 Sanok
tel.: 13 463 39 23, fax: 13 464 57 65
e-mail: sanok@wsse.rzeszow.pl
www: http://www.wsse.rzeszow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - benzenu, acetonu, octanu etylu, toluenu, octanu n-butylu, ksylenu - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4-, etylobenzenu; metali - tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn; amoniaku, tlenku węgla, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący

POLWAX SA
PCA AB 391

Laboratorium
ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło
Data ważności certyfikatu: 11 kwietnia 2018 r.
tel.: 13 446 62 41, fax: 13 446 62 52
e-mail: biuro@polwax.pl
www: http://www.polwax.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Leżajsku
PCA AB 491

Oddział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 71, 37-300 Leżajsk
Data ważności certyfikatu: 5 lipca 2020 r.
tel.: 17 242 07 54, 17 242 01 12, fax: 17 240 18 44
e-mail: psse.lezajsk@pis.gov.pl
www: http://www.pis.rzeszow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
PCA AB 493

ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Data ważności certyfikatu: 14 czerwca 2020 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno
tel.: 13 436 89 41, fax. 13 436 79 71
e-mail: buczek@inig.pl
www: http://www.inig.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie światłem elektrycznym - natężenie i równomierność; drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle
PCA AB 528

Laboratorium
ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
Data ważności certyfikatu: 30 września 2020 r.
tel.: 13 446 30 08, fax: 13 446 34 66
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
www: http://www.sanepidjaslo.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie
PCA AB 624

Laboratorium
ul. Kisielewskiego 12, 38-400 Krosno
Data ważności certyfikatu: 24 lipca 2017 r.
tel.: 13 432 19 42, fax: 13 432 19 45
e-mail: psse.krosno@pis.gov.pl
www: http://www.psse.krosno.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący

Ciech Sarzyna S.A.
PCA AB 663

Centralne Laboratorium
ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna
Data ważności certyfikatu: 24 listopada 2017 r.
tel.: 17 240 74 30, fax: 17 240 71 22
e-mail: malgorzata.zebzda@ciechgroup.com
www: http://www.ciechgroup.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; chlorowodoru

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubaczowie
PCA AB 722

Oddział Laboratoryjny
ul. Mickiewicza 45, 37-600 Lubaczów
Data ważności certyfikatu: 29 maja 2018 r.
tel.: 16 632 15 28, fax: 17 785 21 89
e-mail: psse.lubaczow@pis.gov.pl
www: http://www.psse.elubaczow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie
PCA AB 755

Oddział Laboratoryjny
ul. Moniuszki 17, 36-200 Brzozów
Data ważności certyfikatu: 29 sierpnia 2018 r.
tel./fax: 13 434 14 59
e-mail: psse.brzozow@pis.gov.pl
www: http://www.psse-brzozow.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na człowieka

Laboratorium badawcze "Labo Test" Janina Jarosz
PCA AB 850

Laboratorium
ul. Komandosów 4, 39-200 Dębica
Data ważności certyfikatu: 26 listopada 2019 r.
tel./fax: 14 682 09 29
e-mail: janina_jarosz@goodyear.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący

Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o.o.
PCA AB 933

Laboratorium
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg
Data ważności certyfikatu: 17 sierpnia 2020 r.
tel.: 15 856 55 50, fax: 15 855 56 45
e-mail: lszyngiera@zchsiarkopolo.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn; tritlenku siarki, fluorowodoru; natężenie hałasu

Laboratorium Badawcze PROTEKT Władysław Piłat
PCA AB 977

Pustków Osiedle 59, 39-206 Pustków
Data ważności certyfikatu: 24 listopada 2020 r.
tel./fax: 14 682 89 66, kom. 691 364 765
e-mail: lbprotekt@poczta.onet.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - formaldehydu; amoniaku; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność

HSW - Wodociągi Sp. z o.o.
PCA AB 986

ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola
Data ważności certyfikatu: 17 grudnia 2020 r.
Laboratorium Ochrony Środowiska
ul. Działkowa 2, 37-450 Stalowa Wola
tel.: 15 642 59 25, fax: 15 642 59 27
e-mail: laborartorium@hsw-wodociagi.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenek węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37204638