ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo świętokrzyske

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
PCA AB 1010

Data ważności certyfikatu: 8 marca 2021 r.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce
tel.: 41 365 10 60, fax: 41 365 10 10
e-mail: laboratorium@pgkielce.pl
www: http://www.pgkielce.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; pyłowych czynników szkodliwych - apatyty i fosforyty, asfalt naftowy, cement portlandzki, ditlenek tytanu, grafit naturalny, grafit syntetyczny, kaolin, krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna, pyły drewna, pyły mąki, pyły nieklasyfikowane ze względu na toksyczność, pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczan (VI) wapnia (gips), sadza techniczna, talk, węgiel (kamienny, brunatny), węglan magnezu wapnia (dolomit), węglik krzemu, niewłóknisty, spaliny silnika Diesla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Laboratorium Badań i Ochrony Środowiska Pracy Leszek Kiec
PCA AB 1021

Data ważności certyfikatu: 25 marca 2021 r.
Niestachów 419, 26-021 Daleszyce
tel./fax: 41 362 17 02
kom.: 602 154 968
e-mail: leszekkiec@interia.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku węgla, tlenek azotu, ditlenek azotu; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działąjące na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o.
PCA AB 1059

Data ważności certyfikatu: 21 czerwca 2021 r.
Dział Analiz Środowiskowych
ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce
tel.: 41 348 06 96, fax: 41 348 96 00
e-mail: analizy@hydrogeotechnika.pl
www: http://www.hydrogeotechnika.pl

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

ZPAKO-LAB S.C. Pawełkiewicz Magdalena, Kobiec Krystyna
PCA AB 1080

Data ważności certyfikatu: 18 sierpnia 2021 r.
Laboratorium
ul. Jagiellońska 109, 25-734 Kielce
tel.: 41 367 09 76
kom.: 509 089 622
e-mail: pako_lab@poczta.fm

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; mikroklimat gorący
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

MESKO Spółka Akcyjna
PCA AB 1155

Data ważności certyfikatu: 24 lutego 2022 r.
ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna
Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Środowiska
ul. Ekonomii 8, 26-111 Skarżysko Kamienna
tel.: 41 253 64 53
e-mail: laborbhp@mesko.com.pl
www: http://www.mesko.com.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Ekomiar-Laboratorium Sp. z o.o.
PCA AB 1235

Data ważności certyfikatu: 6 grudnia 2022 r.
Laboratorium
ul. Kwiatowa 14, 26-200 Końskie
tel.: 41 372 41 96, fax: 41 372 41 97
kom.: 601 213 477
e-mail: sosnowski@ekomiarlab.pl
www: http://www.ekomiarlab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Strzelec Paweł Świętokrzyskie Centrum BHP
PCA AB 1695

Data ważności certyfikatu: 9 września 2022 r.
Laboratorium Badań Środowiska Pracy
ul. Popiełuszki 18A, 26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 308 00 38
e-mail: laboratorium@centrumbhp.eu
www: http://www.centrumbhp.eu

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenek węgla; natężenie hałasu, dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; wydatek energetyczny
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
PCA AB 552

Data ważności certyfikatu: 14 listopada 2020 r.
Dział Laboratoryjny
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce
tel.: 41 365 54 14 fax: 41 345 18 73
e-mail: laboratorium@wsse-kielce.pl
www: http://www.wsse-kielce.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; substancji organicznych - formaldehydu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; amoniaku, chlorowodoru, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu; natężenie hałasu; ochronniki słuchu, hałas infradźwiękowy; oświetlenie elektryczne we wnętrzach, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; pole elektromagnetyczne - natężenie pola magnetycznego, natężenie pola elektrycznego; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń magnetoterapii, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń pochodzących od urządzeń do magnetoterapii lub magnetostymulacji, pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej), pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja itp.), pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji elektroenergetycznych, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary szerokopasmowe, pole elektromagnetyczne w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych: pomiary wąskopasmowe
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starachowicach
PCA AB 634

Data ważności certyfikatu: 9 października 2021 r.
Laboratorium
ul. Złota 6, 27-200 Starachowice
tel.: 41 274 62 67, 274 55 93, fax: 274 62 67 w. 23
e-mail: psse.starachowice@wsse-kielce.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-01-25

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
PCA AB 642

Data ważności certyfikatu: 30 sierpnia 2021 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 35 73, fax: 41 378 27 88
e-mail: psse.busko@wsse-kielce.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla, tlenku azotu; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włoszczowie
PCA AB 671

Data ważności certyfikatu: 7 lutego 2022 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Sobieskiego 38, 29-100 Włoszczowa
tel.: 41 394 27 41, fax: 41 394 34 96
e-mail: psse.wloszczowa@pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku węgla; natężenie hałasu, dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku Kamiennej
PCA AB 678

Data ważności certyfikatu: 7 lutego 2022 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Czerwonego Krzyża 10, 26-110 Skarżysko Kamienna
tel.: 41 251 18 68, fax: 41 251 18 67
e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku węgla; natężenie hałasu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Paweł Lisowski Eksperckie Biuro Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
PCA AB 752

Data ważności certyfikatu: 26 lipca 2022 r.
ul. Sandomierska 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248 00 07, fax: 41 265 44 50
kom. 608 208 286
e-mail: biuro@ebzbp.com
www: http://www.ebzbp.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych, w tym również oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki; tlenku węgla; natężenie hałasu, ochronniki słuchu, oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego, indukcja magnetyczna, pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Usługi BHP HEL-PIK s.c. Grażyna Migalska, Maria Świerczyńska
PCA AB 780

Data ważności certyfikatu: 28 listopada 2022 r.
ul. Szpitalna 36, 28-200 Staszów
Laboratorium
Zawada 26, 28-230 Połaniec
tel./fax: 15 865 64 17
kom. 604 976 636
e-mail: hel.pik@elpoinformatyka.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu, dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność, oświetlenie elektryczne awaryjne - natężenie, stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia; mikroklimat gorący, mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Laboratorium Pomiarów Wibro-Akustycznych i Optycznych - Zbigniew Zaborowski
PCA AB 915

Data ważności certyfikatu: 15 czerwca 2020 r. ul. Barwinek 24/31, 25-150 Kielce tel./fax: 41 361 02 62 kom. 608 297 973 e-mail: zazbi@kielce.eta.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu, dobór ochronników słuchu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2019-02-14

Zakład Usługowy Badań, Pomiarów i Opracowań Ochrony Środowiska W. Borowiec, R. Mazur s.c.
PCA AB 947

Data ważności certyfikatu: 2 września 2020 r.
ul. Króla Władysława Jagiełły 9/7, 25-634 Kielce
Laboratorium
ul. Wesoła 26, 25-305 Kielce
tel./fax: 41 343 18 21
e-mail: biuro@pomiaryemisji.pl
www: http://www.pomiaryemisji.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu
Data wprowadzenia informacji:2019-03-17

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297895