ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ATEST Ochrona Pracy

Laboratoria akredytowane wykonujące badania środowiska pracy

Województwo zachodniopomorskie

Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.
PCA AB 1068

Data ważności certyfikatu: 3 sierpnia 2021 r.
ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin
Zespół Laboratoriów, Laboratorium Higieny Pracy i Ochrony Środowiska
ul. Ludzi Morza 16, 72-602 Świnoujście
tel.: 91 321 62 41, fax: 91 321 61 44
e-mail: laboratorium@msrgryfia.pl
www: http://www.msrgryfia.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; metali - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza, manganu i jego związków w przeliczeniu na Mn; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; oświetlenie elektryczne na zewnątrz - natężenie i równomierność
Data wprowadzenia informacji:2020-03-13

SB-LAB Laboratorium Ochrony Środowiska i Środowiska Pracy. Bogusław Solecki
PCA AB 1517

Data ważności certyfikatu: 5 czerwca 2022 r.
ul. Krasińskiego 6, 74-101 Gryfino
kom. 608 894 642
e-mail: bsoleckisblab@onet.com.pl
www: http://www.sb-lab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; tlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
Data wprowadzenia informacji:2020-03-13

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
PCA AB 362

Data ważności certyfikatu: 20 września 2021 r.
Dział Ochrony Środowiska i BHP
Laboratorium Badań Środowiska i Higieny Pracy
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin
tel.: 91 430 81 47, tel./fax: 91 430 89 35
e-mail: laboratorium@port.szczecin.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: cementu portlandzkiego, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, węgla (kamiennego i brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu); natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez
Data wprowadzenia informacji:2020-01-29

Radiolog s.c. Tadeusz Piotrowski i Janusz Rzepka
PCA AB 413

Data ważności certyfikatu: 23 stycznia 2023 r.
Laboratorium
ul. Dworska 46, 71-026 Szczecin
tel.: 91 483 21 15, fax: 91 483 36 61
kom. 607 247 246
e-mail: radiolog_sc@poczta.onet.pl

Badania środowiska pracy - pole elektromagnetyczne: natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce: natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii: natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej): natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych ( nadawcze systemy tele- i radiokomunikacyjne - radio, telewizja itp.): natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego
Data wprowadzenia informacji:2020-01-29

Wojewódzka Stacja Sanitarno--Epidemiologiczna w Szczecinie
PCA AB 515

Data ważności certyfikatu: 5 sierpnia 2020 r.
Oddział Laboratoryjny
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
tel./fax: 91 462 40 60
e-mail: wsse.szczecin@pis.gov.pl
www: http://www.wsse.szczecin.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; substancji organicznych - toluenu, benzenu, styrenu, nafty, formaldehydu, acetonu, etanolu, butan-1-olu, 2-metylopropanu- 1-olu, 2-etoksyetanolu, 2-butoksyetanolu, octanu etylu, octanu n-butylu, octanu butylu, octanu 2-etoksyetylu, octanu 2-butoksyetylu, m-ksylenu, o-ksylenu, etylobenzenu, trimetylobenzenu - mieszanina izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-), pentanu, heksanu, 2-metylopentanu, 3-metylopentanu, propan-2-olu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, benzyny ekstrakcyjnej; metale - tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn; tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu, ditlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat umiarkowany; drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, drgania mechaniczne miejscowe przenoszone przez kończyny górne
Data wprowadzenia informacji:2020-01-29

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
PCA AB 574

Data ważności certyfikatu: 6 stycznia 2021 r.
Dział Laboratoryjny
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku
ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek
tel.: 94 365 82 13, 365 82 07
e-mail: m.niestoj@wsse.szczecin.pl
www: http://www.wsse.szczecin.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: cementu portlandzkiego, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, węgla (kamiennego i brunatnego); tlenku węgla, ditlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu: natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; mikroklimat gorący, mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany
Data wprowadzenia informacji:2020-02-13

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
PCA AB 587

Data ważności certyfikatu: 1 marca 2021 r.
Dział Laboratoryjny
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin
Oddział Laboratoryjny w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin
tel.: 94 316 01 17
e-mail: b.solczak@wsse.szczecin.pl
www: http://www.wsse.szczecin.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gips), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego i brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu niewłóknistego, spalin silnika Diesla; tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, tlenku żelaza (III), tlenku żelaza (II), tetratlenku triżelaza, manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn, niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu w przeliczeniu na Ni, miedzi i jej związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cu, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn; tlenku węgla, ditlenku węgla; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność; mikroklimat zimny, mikroklimat umiarkowany, mikroklimat gorący; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
Data wprowadzenia informacji:2020-02-13

GRYFITLAB Sp. z o.o.
PCA AB 818

Data ważności certyfikatu: 2 sierpnia 2023 r.
Zespół Laboratoriów Badawczych GRYFITLAB
Łozienica, ul. Prosta 2, 72-100 Goleniów
tel.: 91 431 82 29, fax: 418 97 57
kom. 607 900 486
e-mail: p.luszczuk@gryfitlab.com
www: http://www.gryfitlab.com

Badania środowiska pracy - natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Data wprowadzenia informacji:2020-02-13

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
PCA AB 874

Data ważności certyfikatu: 30 stycznia 2024 r.
Centrum Analiz Laboratoryjnych
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police
tel.: 91 317 11 01, fax: 91 317 11 02
e-mail: beata.wawrzyniak@grupaazoty.com
www: http://www.grupaazoty.com

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia: apatytów i fosforytów, cementu portlandzkiego, ditlenku tytanu, grafitu naturalnego, grafitu syntetycznego, kaolinu, krzemionki bezpostaciowej i syntetycznej, pyłów drewna, pyłów mąki, pyłów niesklasyfikowanych ze względu na toksyczność, pyłów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki, siarczanu (VI) wapnia (gips), sadzy technicznej, talku, węgla (kamiennego i brunatnego), węglanu magnezu i wapnia (dolomitu), węglika krzemu niewłóknistego, krzemionki krystalicznej: kwarcu, krystobalitu; substancji organicznych - formaldehydu; tlenku węgla, ditlenku siarki, chlorowodoru, amoniaku; natężenie hałasu (równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)
Data wprowadzenia informacji:2020-02-13

MILAB Czesław Misiun
PCA AB 900

Data ważności certyfikatu: 6 kwietnia 2020 r.
ul. Westerplatte 23, 75-642 Koszalin
tel./fax: 94 346 44 14
e-mail: biuro@milab.pl
www: http://www.milab.pl

Badania środowiska pracy - pomiary stężeń w powietrzu - pyłów przemysłowych; natężenie hałasu; oświetlenie elektryczne we wnętrzach - natężenie i równomierność, oświetlenie awaryjne - natężenie i równomierność; drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka; pole elektromagnetyczne - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne pochodzące od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemiennego w energetyce - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń do magnetoterapii - natężenie pola magnetycznego; pole elektromagnetyczne pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiokomunikacyjnych - natężenie pola elektrycznego, natężenie pola magnetycznego
Data wprowadzenia informacji:2020-03-13

Zaprenumeruj ATEST

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298327