ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2022 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Artykuły komentowane najczęściej

Lista komentowanych artykułów jest uporządkowana malejąco według liczby ostatnio dodanych komentarzy.
Zobacz również: lista najczęściej czytanych artykułów.


1. ATEST 04/2022: Zainwestujmy w nasz słuch
Ubytki słuchu są często określane jako "niewidzialna niepełnosprawność", nie tylko z powodu braku widocznych objawów, ale także dlatego, że często są ignorowane przez decydentów, ale także przez osoby narażone na nadmierny hałas, a nawet przez osoby z ubytkami słuchu. Wydaje się, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest brak edukacji w tym zakresie, a także niezrozumienie istoty i skutków uszkodzeń słychu. Utrata słuchu, bez względu na jej przyczynę, dotyka ludzi w każdym wieku, ale także ich rodziny oraz gospodarkę.

2. ATEST 05/2022: I jak instrukcja bhp
Instrukcja bhp to dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika - trudno nie zgodzić się z tym lakonicznym hasłem w Wikipedii. Na wstępie przypomnijmy, że obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy określa artykuł 2374 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy.

3. ATEST 04/2022: Wirus w ocenie ryzyka
Listy do redakcji

4. ATEST 08/2021: Z historii OSPSBHP (cz. 1)
Rozpoczynamy publikację historii Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, spisanej przez Henryka Karczowskiego, wieloletniego działacza tej organizacji. Autor zastrzega, że opracowanie historii OSPSBHP wymaga dotarcia do materiałów źródłowych, bezstronności i dokładności, można bowiem pominąć wiele faktów, starań ludzi zacnych, którzy przyczynili się do utworzenia i działalności organizacji. Dlatego zwraca się do czytelników ATESTU z prośbą o nadsyłanie swoich relacji, zdjęć, kopii dokumentów. Jeśli pojawią się dodatkowe materiały, historia będzie uzupełniania.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2022

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 48834791