ATEST Ochrona Pracy

22 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

    następne  

2020-10-06 11:38

BeNiSz 2021 – seminarium dla służby bhp ze szkół wyższych i instytutów naukowych


ATEST – Ochrona Pracy oraz UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zapraszają na seminarium „Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym” BeNiSz 2021, które ze względu na ograniczenia związane z pandemią zostało przesunięte oraz podzielone na dwie części (wiosenną i jesienną).

W IV kwartale 2021 r. (7-8 października) odbędzie się 2. część seminarium „Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym” BeNiSz 2021.

Podczas sesji jesiennej obowiązywać będzie otwarta lista tematów:

• Praktyczna realizacja przepisów rozporządzenia ws. bhp w uczelniach:
- Ocena i dokumentowanie ryzyka związanego z kształceniem, pracami eksperymentalnymi, pobytami zagranicznymi, działaniami na rzecz społeczeństwa itp.
- Sposoby informowania o sposobie bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni i wyposażenia technicznego.
- Udostępnianie na stronie internetowej uczelni informacji o sposobie postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia.
- Formy i treści nowych szkoleń studentów i doktorantów w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia.
• Częste błędy przy projektowaniu budynków uczelni, pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych.
• Przykłady dobrych praktyk związanych z zapobieganiem epidemii COVID-19.
• Zapobieganie dyskryminacji, przemocy i innym zagrożeniom psychospołecznym.
• Procedury na wypadek ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej, wybuchu epidemii.
• Przykłady instrukcji bhp dla prac eksperymentalnych i dydaktycznych.
• Nietypowe wypadki i niebezpieczne zdarzenia w uczelniach i instytutach.
• Specyficzne problemy związane z ochroną przeciwpożarową w uczelniach i instytutach.
• Specyficzne problemy związane z realizacją przepisów dotyczących pierwszej pomocy w uczelniach i instytutach.
• Kryteria przyznawania dodatków za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.

Seminarium odbędzie się w formie hybrydowej: na żywo w Krakowie oraz on-line na platformie komunikacyjnej Microsoft TEAMS.
Formy uczestnictwa (wyboru formy uczestnictwa dokonuje się podczas rejestracji on-line):
• Uczestnictwo on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft TEAMS. Koszt: 300,00 zł netto (369,00 zł brutto).
• Uczestnictwo stacjonarne w sali szkoleniowej w Krakowie (w tym przerwy kawowe i serwis kanapkowy). Koszt: 360,00 zł netto (442,80 zł brutto).
• Uczestnictwo on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Microsoft TEAMS i udział 7 października w wieczornym spotkaniu integracyjnym. Koszt: 440,00 zł netto (541,20 zł brutto).
• Uczestnictwo stacjonarne w sali szkoleniowej w Krakowie (w tym przerwy kawowe i serwis kanapkowy) i udział 7 października w wieczornym spotkaniu integracyjnym. Koszt: 500,00 zł netto (615,00 zł brutto).

Formularz rejestracji na seminarium znajduje się pod adresem: https://forms.gle/AqPHzmXDjV6Yr44G9

Uwaga: warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zaksięgowanie wpłaty uczestnika na naszym koncie.
Formy płatności (wyboru formy płatności dokonuje się podczas rejestracji):
1. Przelew za udział w webinarium na konto:
PKO BP S.A. IV Oddział w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 – koniecznie z dopiskiem „BENISZ 2020”, imieniem i nazwiskiem uczestnika (uczestników).
Dane odbiorcy przelewu: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, NIP 524-030-35-01
lub
2. Na wniosek uczestnika organizator przesyła e-mailem jednorazowy link do szybkiej płatności: BLIK, przelew on-line, karta płatnicza.
lub
3. Na wniosek uczestnika organizator przesyła e-mailem fakturę pro forma.

Jeśli szkolenie będzie finansowane w całości lub w 70% ze środków publicznych i jednostka wnosi w związku z tym o wystawienie faktury zwolnionej z VAT, to warunkiem otrzymania takiej faktury jest przesłanie podpisanego oryginału oświadczenia w tej sprawie pocztą na adres: Wydawnictwo SIGMA-NOT sp. z o.o., Redakcja ATEST – Ochrona Pracy, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Wzory oświadczeń do pobrania poniżej:
- oświadczenie o finansowaniu szkolenia w całości ze środków publicznych:
https://drive.google.com/file/d/1Csk1IrX8TwuauUhwPVKsVp0ltadlYYFJ
- oświadczenie o finansowaniu szkolenia w 70% ze środków publicznych:
https://drive.google.com/file/d/1_rhLORwxFshmK1xTlt7W7I023RGfX_3B/view

Seminarium dla uczestników wersji on-line będzie się odbywało w aplikacji Microsoft TEAMS. Osobom, które nie korzystają z tej aplikacji, organizatorzy założą indywidualne konta umożliwiające udział w seminarium.

Dostęp do nagrań prezentacji i dyskusji panelowych dla uczestników seminarium.
Znaczne zniżki kosztów uczestnictwa dla osób prowadzących sesje i dyskusje.
Spotkanie integracyjne (opcjonalnie).
Możliwość zakwaterowania w Domu Gościnnym UJ „Pigoniówka”. Rezerwacji pokoi uczestnicy dokonują samodzielnie. Kontakt: http://www.dg.uj.edu.pl/garbarska

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przesunięcia terminu lub odwołania seminarium w przypadku zaostrzenia reżimu sanitarnego zakazującego spotkań na żywo w Krakowie albo jeśli nie zbierze się minimalna, określona grupa uczestników. W przypadku odwołania seminarium opłaty za udział będą w całości zwracane.

Jeśli chcesz otrzymać informację na swojego e-maila lub masz pytania dotyczące seminarium BeNiSz, napisz do nas: atest@atest.com.pl (sprawy organizacyjne) lub malgo.majka@uj.edu.pl (program, zgłoszenia do prowadzenia sesji).

*********************************************************************

Kontakt z organizatorami: tel. 663 311 699, e-mail: atest@atest.com.pl

    następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43837440