ATEST Ochrona Pracy

17 czerwca 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2021-05-06 10:19

Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy


Państwowa Inspekcja Pracy, OI PIP w Bydgoszczy zaprasza na konferencję on-line pt. „Ograniczanie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego w środowisku pracy”, która odbędzie się 12.05.2021 r. o godzinie 11:00 na platformie youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cmpgAzGuH9c w ramach europejskiej kampanii EU-OSHA Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy (CM UMK, UKW), eksperci (ZUS, PIP) oraz pracodawcy promujący bezpieczeństwo w pracy poprzez zwiększanie świadomości dot. schorzeń mogących występować w środowisku pracy.

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 rozpoczęcie konferencji

•Źródła zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego - dr Hanna Styczyńska, Collegium Medicum UMK
• Ocena ryzyka zawodowego jako istotny czynnik ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - Robert Walentyn, p.o. nadinspektora OIP Bydgoszcz
• Niezdolność do pracy, uszczerbek na zdrowiu z perspektywy ZUS - dr n.med. Jerzy Kąkol, Główny Lekarz Orzecznik ZUS
• Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego jako problem społeczny, dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
• Fizjoprofilaktyka, jako element prewencji urazów w miejscu pracy - mgr Arkadiusz Mrzygłód, Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, oddział kujawsko-pomorski
• Aktywna przerwa w pracy- dr Marta Podhorecka, Krajowa Izba Fizjoterapeutów
• Ergonomiczne stanowisko komputerowe- Piotr Piotrowski, Fellowes Polska
• Dobre praktyki ograniczające obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego - Jacek Kalwas, spec. BHP, Warbud,

Konferencja jest bezpłatna. Zapisy w formie mailowej pod adresem: prewencja@bydgoszcz.pip.gov.pl.

  poprzednie   następne  

Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 41633933